Skoči do osrednje vsebine

Slovenija sprejela begunce iz projekta trajne preselitve

V Slovenijo so prispele štiri sirske družine in en posameznik, ki smo jih v okviru projekta trajne preselitve izbrali in sprejeli iz Turčije. Trajna preselitev je način zagotavljanja zakonitih poti v Evropo za osebe, ki potrebujejo zaščito.

Vlada Republike Slovenije je 1. decembra 2022 sprejela sklep, s katerim je določila, da bo Republika Slovenija iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki se jim lahko v Sloveniji prizna status begunca. Sledila je priprava izvedbenega načrta, v katerem smo kot prednostne kategorije določili družine, matere samohranilke, samske ženske in do pet mladoletnikov brez spremstva, predvsem žrtve letošnjega potresa v Turčiji.

V projektu smo sodelovali z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce. Na podlagi njihove dokumentacije so predstavniki ministrstva, policije in Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov opravili pogovore z begunci v Turčiji o izpolnjevanju pogojev za priznanje statusa begunca v Sloveniji in integracijskih potrebah ter opravili varnostno preverjanje. Predstavili so jim tudi našo državo, kulturo in običaje. Na tej podlagi je bil nato pripravljen končni izbor 50 oseb, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in jim bo ob prihodu v Republiko Slovenijo takoj priznan status begunca

Prva skupina 23 državljanov Sirije (štiri družine in en posameznik) je 14. decembra 2023 prispela v Slovenijo. Konec januarja 2024 pričakujemo drugo skupino s 27 državljani Afganistana. Nastanjeni bodo v kapacitetah Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Slovenija bo za vsako preseljeno osebo prejela finančna sredstva iz evropskega Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Ozadje

Odločitev vlade o sprejemu 50 državljanov Sirije ali Afganistana iz Turčije je izraz solidarnosti, število pa sorazmerno obremenitvam in zmogljivostim sistema integracije oseb s priznano mednarodno zaščito. Turčija je največja država gostiteljica beguncev, z največjimi ocenjenimi potrebami po preselitvi na svetu.

Slovenija je v preteklosti enkrat že sodelovala v projektu trajne preselitve, in sicer je bilo na podlagi sklepa vlade v letu 2016 v Slovenijo preseljenih 34 oseb iz Turčije, vsi so bili državljani Sirije.

Slovenija je v razpravah na ravni Evropske unije (EU) večkrat podprla prizadevanja Evropske komisije v zvezi s trajnimi preselitvami in premestitvami. Ukrepi, povezani s trajnimi preselitvami, so namreč eden od pomembnejših elementov migracijske politike EU. Države članice lahko uporabljajo trajne preselitve kot pomemben element solidarnosti za nudenje zaščite osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in tudi kot strateški instrument, s katerim upravljajo migracije. S tem pomagajo zmanjšati spodbude za tihotapljenje in trgovino z ljudmi oziroma omogočajo osebam, ki potrebujejo zaščito, zakonito možnost poti v EU.