Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 5. december, svetovni dan tal

  STOP EROZIJI TAL, ZAVARUJMO NAŠO PRIHODNOST

  5. december, svetovni dan tal, sta leta 2013 razglasili Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter organizacija Global Soil Partnership. Letošnji svetovni dan tal poteka pod sloganom: Stop eroziji tal, zavarujmo našo prihodnost. Izpostavlja erozijo kot enega od problemov, ki se dogajajo na tleh, namenjenih (tudi) pridelavi hrane. Posveta, ki je ob tej priložnosti potekal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, se je dopoldne udeležil državni sekretar Damjan Stanonik.

 • Obveščanje UVHVVR glede shranjevanja mesnih pripravkov z dodanim nedovoljenim aditivom

  Glede na ugotovitve komisije za izvedbo notranjega nadzora v zadevi aditivov v mesnih pripravkih in popravljalne ukrepe, ki jih je ministrica dr. Aleksandra Pivec predstavila 29. 11. 2019, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin danes objavila obvestilo potrošnikom.

 • Državni sekretar dr. Jože Podgoršek obiskal Krajinski park Ljubljansko barje

  Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr, Jože Podgoršek se je danes, v sredo 4. 12., odzval povabilu direktorja Krajinskega parka Ljubljansko barje, Janeza Kastelica, in se s sodelavci ministrstva udeležil obiska, na katerem se je seznanil z delovanjem parka in izzivi njegovega upravljanja.

 • Državni sekretar Stanonik na podelitvi certifikatov znamke Okusiti Laško

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je v Laškem udeležil svečane podelitve prvih certifikatov nove kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.

 • Zelo uspešna sanacija posledic naravnih ujm v gozdovih

  Po žledolomu februarja 2014, ko je bilo poškodovanih več kot polovica slovenskih gozdov, je sledil napad podlubnikov v obdobju od 2015 do danes, v letih 2017 in 2018 pa sta se naravnim ujmam pridružila še dva obsežna vetroloma v gozdovih. Skupno je bilo v zadnjih petih letih do sredine novembra 2019 zaradi posledic naravnih ujm v slovenskih gozdovih posekanih za 17,76 milijona m3 drevja, od tega zaradi žledoloma 5,92 milijona m3, zaradi podlubnikov 8,19 milijona m3 in zaradi posledic obeh vetrolomov 3,66 milijona m3 drevja.

 • Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK

  Ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) sta se začela izvajati leta 2015. Prve petletne obveznosti za izvajanje teh ukrepov se tako z letom 2019 zaključujejo. Te obveznosti pa bo v letu 2020 mogoče podaljšati za eno leto.

 • Ministrica dr. Pivec predstavila ugotovitve notranjega nadzora in pregled stanja ter priporočila organiziranosti UVHVVR

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v petek 29.11.2019 udeležila konstitutivne seje Sveta za varno hrano. Na seji Sveta so člani izvolili predsednika Sveta za varno hrano, prof. dr. Janeza Hribarja, za podpredsednika pa je bil imenovan prof. dr. Igor Pravst. Za sejo predvideno obravnavo ugotovitev komisije za notranji nadzor v zadevi sulfiti v mesnih pripravkih ter delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti UVHVVR so sprejeli sklep, da se razpravo preloži na naslednjo sejo sveta, ko bodo člani seznanjeni z gradivom. Po seji sveta je ministrica na novinarski konferenci predstavila ugotovitve zgoraj omenjene komisije kot delovne skupine.

 • Odločitve Vlade RS z 52. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja MKGP

 • Seja veterinarskega sveta

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek 26.11.2019 udeležila seje veterinarskega sveta. Na seji so obravnavali Poročilo delovne skupine o pregledu ureditve in organiziranosti sistema varne hrane v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 • V Laškem danes o izbranih projektih Evropskega partnerstva za inovacije

  Drugi dan konference "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja" v Laškem je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji.

 • Ministrica dr. Pivec na okrogli mizi o oljkarstvu

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je v torek, 26. novembra, udeležila okrogle mize z naslovom »Sodelovanje in skupne rešitve v oljkarstvu«, ki je potekala ob današnjem Svetovnem dnevu oljk. Okroglo mizo organizira Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v sodelovanju z Zvezo društev oljkarjev Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, zadrugo Oleo Capris z.o.o. in Oljkarsko zadrugo slovenske Istre z.o.o.

 • Slovenija s Turčijo sklenila načrt sodelovanja na področju kmetijstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je z ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Turčije v ponedeljek, 22. novembra, na Brdu pri Kranju podpisalo Akcijski načrt sodelovanja v kmetijstvu in gozdarstvu za obdobje od 2019 do 2021.

 • Jutri obeležujemo svetovni dan oljk

  Jutri, 26. novembra, obeležujemo svetovni dan oljk. Dan je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov. V Sloveniji je oljkarstvo panoga z dolgo tradicijo in možnostmi za nadaljnji razvoj, ki ji je treba zagotoviti ustrezne pogoje tudi s kmetijsko politiko, z namenom, da bo panoga imela še naprej prihodnost ter ponos z vrhunskimi proizvodi v svetu.

 • Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 2019

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila uvodnega dela prvega dne 34. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Letošnji posvet v ospredje postavlja vsebino »Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja«. Ministrica je nagovoru izpostavila, kako pomembna je vloga te javne službe za prehranski sektor ter se osredotočila na pomen razvoja inovacij in njihovo vpeljavo na kmetijskih gospodarstvih, naj si gre na področju tehnologije, organiziranosti, trženja ali kakem drugem za kmetijstvo, živilstvo ali gozdarstvo pomembnem področju. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je na dogodku sodeloval z vsebinskim prispevkom na temo Pomen lastne pridelave hrane v lokalnem svetu.

 • Ministrica dr. Pivec na žitni konferenci 2019

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila Žitne konference, ki predstavlja osrednji letni dogodek, kjer se srečajo deležniki žitnega sektorja. Konferenca je namenjena vsem, ki so povezani s žiti in oljnicami – kmetijskim podjetjem, proizvajalcem krmil, mlinarskim in pekarskim podjetjem, kmetijskim zadrugam, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem.

 • Dr. Pivec: »Mladi si želijo posvetovanja in stikov v regiji, saj jih povezuje slovenski jezik in zgodovina«

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila sklepne prireditve M.A.J. – Mreže Alpe Jadran. Projekt M.A.J. je projekt, za katerega je ključno, da omogoča mladim v zamejstvu vpogled in poznavanje realnosti v matični državi Sloveniji. »Prepričana sem, da so takšni načini povezovanja in usposabljanja mladih zelo pomembni za krepitev slovenske manjšine v zamejstvu tudi za bodoče generacije mladih Slovenk in Slovencev«, je v nagovoru dejala ministrica. Dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik Vlade RS Marjan Šarec, je organizirala Slovenska gospodarska zveza iz Celovca v sodelovanju z drugimi zamejskimi organizacijami ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 • 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

 • Državni sekretar Stanonik na razglasitvi najbolj skrbnih lastnikov gozdov

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je danes dopoldne udeležil prireditve Najbolj skrben lastnik gozda 2019. V okviru dogodka je najprej potekala novinarska konferenca, sledila pa je podelitev priznanj. Na dogodku, ki ga organizira Zavod za gozdove Slovenije, vsako leto izberejo 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov. Državni sekretar Stanonik je na prireditvi poudaril, da t.i. »slovenska šola gozdarstva predstavlja dobro blagovno znamko doma, v Evropi in svetu« ter da so slovenski gozdovi v dobrem stanju.

 • Odločitve Vlade RS z 51. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko s področja MKGP

 • Ministrica dr. Pivec v Ljutomeru na posvetu o prihodnosti EU

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes dopoldne v Ljutomeru udeležila posveta z državljani »Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?«. Tema posvetovanja je bila skupna kmetijska politika EU z vidika priložnosti in izzivov, ki jih predstavlja za lokalna okolja in mlade. Poudarek je bil predvsem na tem, kakšno prihodnost zagotavlja ali bi morala zagotavljati kmetijska politika mladim, da se po izobraževanju vrnejo, prevzamejo družinsko kmetijo in jo razvijajo z dodatnimi dejavnostmi na področju turizma, obrti ali podjetništva.