Skoči do osrednje vsebine

4. seja Sveta za čebelarstvo

Danes je potekala 4. seja Sveta za čebelarstvo, katere se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek. Osrednji temi seje sta bili predstavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 in posledice pozebe v čebelarstvu.

Moški v sivi srajci sedi za mizo in govori v kamero.

Minister dr. Podgoršek med govorom na zasedanju sveta. | Avtor MKGP

1 / 2

Uvodoma je minister dr. Podgoršek člane Sveta seznanil z aktualnimi informacijami na področju dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med drugim je izpostavil sprejem Zakona o zlati čebeli, ter delo na področju Zakona o kmetijstvu, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o zaščiti živali ter druge zakonodajne predloge v pristojnosti ministrstva.

Člani Sveta so se nadalje seznanili s predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022. Uredba se spreminja na podlagi spremenjenega Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki se je spreminjal zaradi povečanih sredstev za leti 2021 in 2022. Za posamezno leto bo po novem na voljo približno 1,3 milijona evrov.

S spremembo uredbe se uvaja šest novih ukrepov in sicer: Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev, Sofinanciranje zdravil, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni, aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu, podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov, iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja. Uvajajo se tudi določene spremembe in dopolnitve obstoječih ukrepov. Vse predlagane spremembe in dopolnitve so posledica intenzivnih usklajevanj, ki so potekala v okviru delovne skupine za čebelarstvo. Uredba je trenutno v medresorske usklajevanju.

Člani Sveta so razpravljali tudi o posledicah pozebe v čebelarstvu in izpostavili, da je letošnje leto za sektor čebelarstva izjemno slabo. S strani ministrstva je bilo predstavljeno, da bi pomoč sektorju lahko bila dodeljena po shemi de minimis, pri čemer bo potrebno počakati na podatke, ki bodo kazali na bistveno slabše medenje od običajnega. Na seji Sveta se je zaradi spremenjene sestave članov Sveta, imenoval tudi novi sekretar Sveta za čebelarstvo, g. Igor Horvat. V zvezi z revizijo dela Slovenske čebelarske akademije, se člani Sveta niso seznanili, saj je ugotovitve revizije potrebno najprej predstaviti Slovenski čebelarski akademiji.

Svet za čebelarstvo je strokovno posvetovalno telo ministra, ki daje strokovna mnenja k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na čebelarstvo, k predlogom predpisov s področja čebelarstva, predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja čebelarstva ter daje strokovna mnenja k drugim pomembnejšim odločitvam na področju čebelarstva. Imenovani člani sveta so: dr. Peter Kozmus (predsednik), g. Boštjan Noč, doc. dr. Janez Prešern, ga. Andreja Bizjak, dr. Anton Svetlin, dr. Metka Pislak Ocepek, dr. Stanko Kapun, prof. dr. Peter Dovč, izr. prof. dr. Janko Božič, ga. Aleša Mižigoj, g. Anton Komat, doc. dr. Danilo Bevk, g. Boris Seražin, mag. Marjeta Bizjak in g. Igor Horvat.