Skoči do osrednje vsebine

47. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Danes se je na svoji 47. seji, zadnji v tem petletnem mandatu, po video povezavi sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Seje se je udeležil minister dr. Jože Podgoršek.

Člani sveta so se seznanili z izvajanjem promocije v sektorju sadja ter izvajanjem kampanje splošne promocije shem kakovosti EKO in izbrana kakovost. Seznanili so se tudi s pripravami na promocijo v sektorjih mesa in mleka. Predstavljen je bil okvirni načrt izvedbe sprememb zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter poročilo o dosežkih na področju izvajanja promocije v iztekajočem 5-letnem mandatu.

Minister dr. Jože Podgoršek na seji Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Minister dr. Jože Podgoršek na seji Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov | Avtor MKGP

Svet se je na tokratni seji seznanil z aktivnostmi priprave na 3-letno promocijsko kampanjo mleka in mesa ter s potekom kampanje promocije sadja. Prvi val promocijske kampanje sektorja mesa se bo začel 20. septembra, sektorja mleka pa 1. oktobra letos. V pripravi so javna naročila za izbor izvajalca za zakup medijskega prostora za jesenski val kampanje za mleko in meso.

Svet se je seznanil s trenutnim potekom kampanje sektorske promocijske za sektor sadja, kjer v teh dneh teče tretji val 3-letne kampanje, ki bo trajal do 15. junija. Kampanja se izvaja pod enotnim sloganom »Najboljše imamo doma« in podpisom »Naše super sadje«. Znotraj kampanje se izvaja promocija sheme kakovosti in znaka »Izbrana kakovost Slovenija«.

Prav tako je v tem času v teku kampanja splošne promocije dveh shem kakovosti - kampanja EKO, ki se je začela 15. maja ter kampanja izbrana kakovost, ki teče od 1. junija. Obe kampanji bosta potekali do konca junija.  

Svet se je nadalje seznanil z okvirnim načrtom priprav sprememb zakona o promociji.

Ob koncu seje so se člani sveta seznanili s poročilom o izvedenih aktivnostih in napredku na področju izvajanja promocije v preteklem 5-letnem mandatu tokratne zasedbe sveta za promocijo. 

Svet je še potrdil menjavo članstva v sektorskem odboru za vina, ki ga je predlagala Vinska družba Slovenije ter potrdil predlog Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS - ZKŽP) za izvedbo spremembe števila predstavnikov institucij v sektorskem odboru za vina.

Ob zaključku mandata sveta se je minister zahvalil članom sveta za konstruktivno sodelovanje, ki je pripomoglo k dobremu, tekočemu in usklajenemu izvajanju promocije, ki je pomembno orodje za podporo tako pridelovalcem, kot tudi živilskopredelovalni industriji v Sloveniji.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Danilo Potokar (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS), Anton Jagodic (KGZS), mag. Anita Jakuš (GZS - ZKŽP), Petra Skok, (GZS – ZKŽP), Anka Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Ana Le Marechal in Jožica Župec (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).