Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Mednarodna konferenca FAO ob svetovnem dnevu čebel

  Ob današnjem svetovnem dnevu čebel je osrednja obeležitev zaradi epidemije s koronavirusom Covid-19 potekala virtualno. Mednarodno konferenco je organizirala Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo FAO, skupaj z Mednarodno čebelarsko zvezo Apimondio in Kitajsko akademijo za kmetijske vede ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S konferenco, ki je imela naslov »Bee Engaged« (Angažiraj se za čebele) so opozorili na pomen angažiranosti in dejanj vseh za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Slovenijo je zastopala ministrica dr. Aleksandra Pivec, ki je v nagovoru izpostavila, da čebele in ostali opraševalci predstavljajo neprecenljivo vrednost za človeštvo, med drugim so izrednega pomena za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Na konferenci so med drugim sodelovali tudi Generalni direktor FAO, predsednik Kitajske akademije za kmetijske vede in predsednik Apimondie.

 • Jutri praznujemo svetovni dan čebel

  Jutri, v sredo, 20. maja bomo tretjič praznovali svetovni dan čebel. 20. decembra 2017 je Generalna skupščina OZN za pobudo Čebelarske zveze Slovenije, s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) in široke mednarodne podpore razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Zaradi epidemije Covid-19 bo tretja mednarodna obeležitev Svetovnega dne čebel z naslovom »Bee Engaged« (Angažiraj se za čebele) potekala virtualno. V drugem delu bo, popoldne, v počastitev čebelam na sedežu Čebelarske zveze Slovenije še slavnostna seja ob praznovanju svetovnega dne.

 • Začel je delovati portal sezonanakmetiji.si

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo zagnali napovedani in težko pričakovani spletni portal za posredovanje sezonskega dela v kmetijstvu. Portal sezonanakmetiji.si je praktična, enostavna in pregledna platforma, ki na enem mestu združuje oziroma povezuje iskalce kot tudi ponudnike sezonskega dela v kmetijstvu. S tem se ministrstvo umika iz svoje dosedanje posredniške vloge med ponudniki in iskalci dela.

 • Procesni in materialni roki v upravnih zadevah ostajajo prekinjeni

  Vlada je dne 14. maja 2020 na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Odlok je začel veljati 15. 5. 2020, uporabljati pa se začne 31. maja. Vendar pa preklic epidemije ne vpliva na Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

 • Preklic javnega poziva za podporo dogodkom in aktivnostim za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da na podlagi druge in tretje točke Sklepa Vlade šz dne 11. 4. 2020 preklicuje Javni poziv za podporo dogodkom in aktivnosti za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane, objavljen 25. 2. 2020 na spletni strani MKGP.

 • Ministrica dr. Pivec na obisku Občine Naklo

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je danes obiskala več lokacij v Občini Naklo. Ogledala si je deponijo lesnih sortimentov, Biotehniški center ter kmetije, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, poljedelstvom, živinorejo in dopolnilnimi dejavnostmi. Po obisku je dejala, da se je v času krize pokazalo, kako zelo potrebna je čim večja stopnja samooskrbe ter podpora domačim pridelovalcem, saj je prehranska varnost ena najpomembnejših področij v državi.

 • Odločitve Vlade Republike Slovenije z 39. dopisne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 39. dopisni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrica dr. Pivec: »Na turistične kmetije je treba privabiti slovenskega gosta«

  Dol pri Ljubljani – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila novinarske konference Združenja turističnih kmetij Slovenije. V bližajoči se počitniški sezoni se bodo zaradi epidemije s koronavorusom COVID-19 spremenile marsikatere možnosti in navade preživljanja prostega časa. Turistične kmetije kljub epidemiji ponujajo možnosti za preživljanje dopusta.

 • Evropski ministri o ukrepih za blažitev epidemije covid-19 v kmetijstvu in ribištvu

  Hrvaško predsedstvo je zaradi izbruha covid-19 namesto rednega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo organiziralo ministrsko videokonferenco z namenom seznanitve s trenutnim stanjem in do sedaj sprejetimi ukrepi EU za blažitev posledic izbruha covid-19 na področjih kmetijstva, ribištva in akvakulture.

 • Prihodnjo sredo tretji svetovni dan čebel - ”Angažiraj se za čebele”

  Čez teden dni, 20. maja, bo Slovenija in z njo ves svet tretjič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči zagotavljanja globalne prehranske varnosti in odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost. Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu čebel apelira na vsakega izmed nas s sloganom ”Angažiraj se za čebele”.

 • 20. obletnica delovanja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

  Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek se je udeležil obeleževanja 20. obletnice delovanja Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Ob tej priložnosti je AKTRP organizirala srečanje dosedanjih generalnih direktorjev te ustanove z namenom predstavitve razvojne poti in vseh izzivov, s katerimi so se soočali direktorji do sedaj.

 • Vabilo na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto 2020 (ukrep KOPOP) zaradi epidemije COVID-19 izvedeno na drugačen način, kot se je izvajalo v preteklih letih. Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravate vključiti v ukrep KOPOP.

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije obeležuje 20 let delovanja

  Danes mineva 20 let, ko so se na ustanovni seji v Ljubljani zbrali izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in podjetij.

 • Objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes na portalu E-demokracija objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

 • Slovenski regionalno razvojni sklad objavil razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi

  Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1.

 • Peta seja Sveta za ženske na podeželju

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala 5. seja Sveta za ženske na podeželju, ki se je je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

 • Evropska komisija sprejela nove izredne ukrepe za kmetijski in živilskopredelovalni sektor

  Evropska komisija je v začetku tedna objavila najnovejši sveženj izrednih ukrepov za podporo kmetijskemu in živilskopredelovalnemu sektorju. Med ukrepi najbolj izstopata pomoč za skladiščenje mleka in mesa ter prožnost pri izvajanju programov za podporo trgu.

 • Odločitve Vlade Republike Slovenije s 36. dopisne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 36. dopisni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Tretja seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj popoldan preko videokonference potekala 3. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Člani sveta so razpravljali o vprašanjih, vezanih na spodbujanje višanja samooskrbe Slovenije ter oblikovali delovne skupine, ki se bodo te problematike lotile po posameznih sklopih.

 • Maj – mesec slovenskega mleka

  Največje slovenske mlekarne opozarjajo, da je pojav pandemije COVID-19, ki je med drugim povzročil izvozno negotovost, zelo vplival na stabilnost slovenske mlekarske verige. Ta se odraža v viških mleka, ki negativno vplivajo na vse člene v mlekarski verigi, še posebej na slovenskega kmeta. Zato slovenske mlekarne in trgovci pod sloganom Slovensko mleko nas povezuje v maju organizirajo mesec slovenskega mleka. Z akcijo še posebej nagovarjajo potrošnike, ki s poseganjem po slovenskih mlečnih izdelkih lahko doprinesejo k stabilnosti mlekarskega sektorja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira tovrstne aktivnosti spodbujanja potrošnikov k poseganju po lokalnih produktih, še posebej v času epidemije COVID-19.