Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 1. seja sveta za kmetijstvo in podeželje

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je včeraj, 4. 11., udeležila prve Seje Sveta za kmetijstvo in podeželje. Osrednja točka je bila seznanitev članov z izhodišči o definiciji kmeta in kmetijskega gospodarstva. Člani so se tudi seznanili z aktualnimi aktivnostmi na ministrstvu.

 • EU ukrepi na področju čebelarstva

  V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se na področju čebelarstva od leta 2008 izvajajo triletni programi ukrepov. Na podlagi Programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2017-2019 se v Sloveniji izvajajo naslednji ukrepi: tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev; zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze; racionalizacija sezonske selitve panjev; podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov; podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji; sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov.

 • UVHVVR sporoča - jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da se izvajanje jesenske akcije cepljenja lisic proti steklini, ki se je začela 20. septembra 2019, zaradi neugodnih vremenskih razmer za letenje (megla, veter), podaljša do 15. novembra 2019.

 • Evropska podpora razvoju trajnostnega krožnega biogospodarstva v Sloveniji

  V Puławyju na Poljskem se je 22. in 23. oktobra 2019 odvijal uvodni sestanek 21 projektnih partnerjev iz 13 evropskih držav, ki so se med seboj povezali, da državam članicam EU iz Srednje in Vzhodne Evrope pomagajo pri razvoju trajnostnega krožnega biogospodarstva. V triletnem projektu BIOEASTsUP, ki se je začel izvajati 1. oktobra 2019 in ga v celoti financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020, iz Slovenije sodelujeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Biotehniška fakulteta iz Ljubljane.

 • Druga seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

  Druge seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), ki je bila 25. 10. 2019, sta se udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec in državni sekretar dr. Janez Podgoršek.

 • UVHVVR prejela informacijo o domnevno spornem ravnanju v eni od avstrijskih klavnic

  Včeraj popoldne je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) preko EU sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih in krmi preko sistema RASFF prejela informacijo o domnevno spornem ravnanju v eni od klavnic v Avstriji.

 • Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020

  MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj (stanje na dan 30. 9. 2019) je bilo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo odobrenih 70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 549,1 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov.

 • Ministrica dr. Pivec obiskala 50. sejem Narava - zdravje

  Sejem Narava – zdravje, ki na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču poteka pod sloganom »Uživaj zdravo!« je obiskala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Uvodoma je sodelovala na konferenci eNEET Rural Spodbujanje podjetništva in izboljšanje kvalifikacij populacije mladih, ki živi na podeželju in si v nadaljevanju ogledala sejem. Na sejmu se v dvorani kocka predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Odločitve Vlade RS z 49. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela pet točk s področja MKGP

 • 70. obletnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji

  Danes je svoj 70. jubilej proslavil Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Ob svečani akademiji in podelitvi priznanj študentom so se zvrstili slavnostni govorniki, med katerimi je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Ministrica je med drugim omenila, da gospodarjenje z gozdovi ni samo ključen del omenjenega študija, ampak obenem tudi pomembno družbeno vprašanje, ki predstavlja integralen del slovenske kmetijske politike, saj gozd že dolgo ni več samo gozdna njiva.

 • Jutri odpira vrata jubilejni 50. sejem Narava - zdravje

  Jutri na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču odpira vrata že 50. sejem Narava – zdravje. Na sejmu tudi letos aktivno sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – na razstavnem prostoru v dvorani Kocka bomo predstavljali naslednje teme: mladi kmetje, varna hrana in sheme kakovosti ter gozdarstvo. Pestro sejemsko dogajanje se bo sklenilo v soboto, 26. oktobra.

 • Jutri svoja vrata odpirajo rejci drobnice

  Zveza društev rejcev drobnice vabi vse zainteresirane da jutri, v soboto, 19. 10., obiščete eno izmed štirinajstih kmetij, na katerih redijo drobnico, da si ogledate način reje in seveda pokusite njihove izdelke.

 • Poziv k pravilni oddaji ustrezne vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, da pred oddajo vloge ustrezno uredijo vpis v RKG in da vloge pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko.

 • 20. oktobra obeležujemo tretji mednarodni dan krajin

  V nedeljo, 20. oktobra, Svet Evrope in vse države podpisnice Evropske konvencije o krajini obeležujejo 3. Mednarodni dan krajin, ki naslavlja »KRAJINE IN VODE« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini.

 • Odločitve Vlade RS z 48. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

 • Državni sekretar Stanonik na obisku Gozdnega gospodarstva Bled

  Državni sekretar Damjan Stanonik je danes obiskal podjetje Gozdno gospodarstvo Bled, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 1948 in vsa ta leta gospodari z gozdovi na Jelovici in Pokljuki.

 • Kmetica leta 2019 je Marjeta Ročnik iz Prevalj

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila že tradicionalnega izbora kmetice leta, ki je potekal v Zagorju ob Savi. Kmetica letošnjega leta je ga. Marjeta Ročnik iz kmetije Jamnik (Prevalje na Koroškem).

 • Ministrica dr. Pivec ob svetovnem dnevu hrane: "Spoštujmo kmete, zagotavljajo nam hrano in s tem preživetje!"

  Svetovni dan hrane je namenjen globalnemu ozaveščanju in izvajanju aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu ter zagotavljanje raznolike in kakovostne hrane za vse. Ob tej priložnosti danes v več kot 150 državah sveta potekajo različni dogodki na letošnjo temo: Naša dejanja so naša prihodnost. z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote.

 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v oktobru začela z izplačili zahtevkov zbirne vloge 2019

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo po 20. oktobru 2019 začela z obračunavanjem predplačil za ukrep OMD (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami) za leto 2019. Letošnja novost je, da bodo plačila OMD upravičencem izplačana v dveh delih.

 • Svet EU tokrat o stanju napredka reforme SKP, gozdarski strategiji EU in afriški prašičji kugi

  Luksemburg – Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek in torek sestali na rednem zasedanju Sveta EU. S strani Slovenije se je zasedanja udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. V ospredju zasedanja je bila razprava o stanju napredka pri obravnavi svežnja o reformi SKP za obdobje po letu 2020. Ministri so na zasedanaju začeli razpravo o strategiji EU za gozdarstvo po letu 2020 ter se seznanili s poročilom Komisije o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Komisija je na Svetu EU poročala tudi o razmerah na kmetijskih trgih ter o trenutnem stanju pojavnosti in obvladovanju Afriške prašičje kuge v EU. Finsko predsedstvo je na področju ribištva doseglo dopolnitev dogovora t. i. delni splošni pristop Sveta EU o Predlogu uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.