Skoči do osrednje vsebine

Še danes možna oddaja vloge za dodelitev pomoči za nadomestilo škode zaradi požara, strele, smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 9. novembra 2021, možno oddati vlogo na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021.

Na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 74/2021 14. maja letos, so prispele štiri vloge, od tega sta dve že bili izplačani v višini 7500 evrov, dve pa sta še v obdelavi.

Na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 74/2021 prav tako 14. maja letos, je prispelo 69 vlog. Od tega je bilo že izplačanih 40 vlog v višini 31.471,20 evrov, 29 vlog pa je še v obdelavi.

Javna razpisa se zapirata zaradi zaključka proračuna za leto 2021 in posledično zaradi zagotovitve pravočasnega izplačila sredstev upravičencem.