Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek o kmetovanju na Idrijskem

Minister dr. Jože Podgoršek se je mudil na terenskem obisku v Spodnji Idriji. Namen obiska je bil seznanitev s stanjem na področju kmetovanja, predvsem na območjih z omejenimi dejavniki. V ta namen je obiskal tudi dve kmetiji in se sestal s predstavniki občin Idrija in Cerkno, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, Kmetijske zadruge Idrija in Zadružne zveze Slovenije.

Minister s predstavniki zadrug, kmetij, lokalne skupnosti ter občin Idrija in Cerkno stoji pred kmetijo in se pogovarja

Minister dr. Podgoršek s predstavniki zadrug, kmetij, lokalne skupnosti ter občin Idrija in Cerkno | Avtor MKGP

1 / 3

Minister dr. Jože Podgoršek je na povabilo Kmetijsko gozdarske zadruge Idrija obiskal Spodnjo Idrijo. S predstavniki zadrug, kmetij in lokalne skupnosti, občin Idrija in Cerkno, so govorili o temah, ki so pomembne za to območje z vidika kmetovanja. Med drugim so govorili o vključitvi idrijske regije v spodbude, ki bodo namenjene »ekoregijam«. V novem programskem obdobju 2023 – 2027 je za vzpostavitev Kratke dobavne verige predvidenih kar 23 milijona evrov. Namen intervencije je vzpostavitev in razvoj »ekoregij« v Sloveniji preko vzpostavljenega partnerstva javno-zasebnega sektorja z vključenimi deležniki s področja kmetovanja in ekološkega kmetovanja na povezanem zaokroženem območju ter s tem krepitev položaja kmetijskih gospodarstev ter ekoloških kmetijskih gospodarstev v verigi vrednosti preskrbe s hrano. Ekoregija mora biti vzpostavljena na povezanem zaokroženem območju, ki ga povezuje podoben način kmetovanja, potrebe lokalnega trga in deležnikov ekološkega kmetovanja.

Pogovor je tekel tudi o območjih z omejeni dejavniki (OMD) in težavah z divjadjo. Minister je izpostavil, da se v novem programskem obdobju ukinja fiksni del plačila, to bo po novem odvisno od točk kmetijskih gospodarstev, uvaja pa se tudi degresija plačil OMD. V strateškem načrtu 2023-27 se predvideva 44 milijonov evrov sredstev, zato bo potrebno sredstva razdeliti še toliko bolj natančno in zato so zgoraj opisani pristopi nujni. Uvajajo se številne novosti »Vpeljale se bodo tudi podpore za proizvodno vezana plačila za krave dojilje in reja govedi. Podpiramo predvsem tiste reje ki sledijo standardu izbrana kakovost za to, da vendarle podpiramo v Sloveniji rejeno in predelano hrano. Višjih podpor bodo deležne tudi kmetije, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetijstvom. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi iz sklada za podnebje in okolje, eko sheme, kjer bomo nekatere ukrepe izvajali za travniška območja, « je povedal minister.

V zadnjih letih imajo na tukajšnjem območju težave z divjadjo, predvsem z jeleni in divjimi prašiči. Naraščanje njihove številčnosti povzroča tudi konflikte, od škod na kmetijskih in gozdnih površinah preko velikega števila trkov, divjadi z vozili oziroma prometih, nesreč in nenazadnje vse do popašenosti travinja. Minister je ob tem dejal, da imamo zakonsko podlago dobro urejeno, potrebno pa jo je izvajati. »Skladno s koncesijskimi pogodbami in Zakonom o divjadi in lovstvu so lovske družine zavezane k uravnavanju populacije in odškodninam v primeru nastajajočih škod. V tem trenutku potekajo razprave za lovsko upravljavske načrte kjer se bodo kvote za odvzem živali iz naravnega okolja dvignile. Zato vse kmete pozivam k prijavi škode,« je še poudaril minister.

Ministru je bila s strani Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije predstavljena tudi ideja o vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine (LAS), ki bi spodbujal ribiške projekte na tem območju. Minister je izpostavil, da bo Sektor za ribištvo na ministrstvu v kratkem izvedel sestanke z deležniki, kjer se bodo proučile možnosti za širitev obstoječih ribiških LAS na to območje. Na pogovorih je bila izpostavljena tudi problematika kmetij, ki izvajajo dopolnilno dejavnost dolgotrajne oskrbe. Sofinanciranje opravljanja te dejavnosti se izvaja v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. To dopolnilno dejavnost imajo trenutno prijavljeno štiri kmetije na idrijskem območju. Ob tem je bilo pojasnjeno, da bi to težavo poskušali urediti v Zakonu o dolgotrajni oskrbi, saj smo v koalicijskem usklajevanju na resorni ministrstvi (za zdravje in za delo) podali dopolnilne določbe, tako da bi bili vključeni tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Minister si je ogledal tudi dve visokogorski kmetiji, in sicer kmetijo Pri Kendu in kmetijo Krnčan, kjer se je lahko iz prve roke seznanil in si ogledal, kako tukaj kmetuje in s katerimi težavami se morajo kmetije v OMD spopadati.