Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 100. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 100. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uvrstitev novega projekta 2330-21-0028 »Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« v Načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrsti nov projekt 2330-21-0028 »Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«.

V letošnjem letu je čebelarska sezona najslabša, odkar spremljajo in merijo donose v državi. Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) in poročil strokovne službe Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) so v letu 2021 vremenske razmere neugodno vplivale na cvetenje in medenje medonosnih rastlin: akacije, lipe, kostanja, gozdne paše. V letu 2021 je bil povprečen donos medu na medonosnih postajah 1,30 kg/panj. V izračunu povprečne pridelave je bilo upoštevano 66 od 70 delujočih elektronskih postaj v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021.  Za primerjavo je bil po oceni ČZS povprečen donos medu na medosnih postajah v letu 2019 4,55 kg/panj. Povprečni pridelek medu na panj v letih 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 je znašal 10,4 kg/panj, povprečna vrednost proizvodnje medu pa 16,06 milijona evrov. Slabe vremenske razmere in kristalizacija medu se kažejo v manjši donosnosti medu, še posebej pa v manjšem pridelku medu na posamezno čebeljo družino (ČD).

Predlog dodelitve pomoči je oblikovan na način, da bodo:

  • čebelarji, ki so pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik in imajo 150 ali več ČD, prejeli pomoč v višini 9 evrov/ČD,
  • čebelarji, ki so fizične osebe, ki so bile na dan 30. 6. 2021 pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, in imajo 150 ali več ČB prejeli pomoč v višini 9 evrov/ČD,
  • ekološki čebelarji, ki imajo 10 ali več ČD prejeli pomoč v višini 13 evrov/ČD in
  • čebelarji, ki čebelarijo z 10 ali več ČD prejmejo pomoč v višini 6,5 evrov/ČD.

Za projekt »Nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« je namenjenih 1.283.874,00 evrov.