Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Poziv šolam, ki sodelujejo v "šolski shemi", k čimprejšnji oddaji zahtevka za izplačilo za 1. obdobje

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je rok za oddajo zahtevka sicer 31. marec 2020, vendar zaradi ukrepa zapiranja šol zaradi koronavirusa, šole pozivajo, da zahtevek oddajo čim prej.

 • Vabilo na spletni seminar "Prestrukturiranje in preusmeritve vinogradov"

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaradi nastale situacije glede koronavirusa obvešča, da namesto izobraževanja, ki bi moralo biti 25. 3. 2020 v Ljubljani, organizira spletni seminar. Tudi spletni seminar bo potekal v sredo - 25. 3. 2020, začel pa se bo ob 9. uri.

 • Obvestilo o izdaji odločb za plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2019

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v tednu od 16. marca dalje začela z izdajo odločb za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2019, na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12). Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Skupaj bo odločbo prejelo 1.422 zavezancev, v skupni višini 78.429,69 eur.

 • O prednostih preprečevanja dela na črno na področju gozdarstva in kmetijstva

  V vseevropski kampanji “Prednosti prijavljenega dela” sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

  S 1. marcem se je v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričela vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela''. Potekala bo do 31. maja v vseh članicah Evropske unije, s ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. Kampanja poteka pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« ter »Pošteno delo, prednost za vse.«. Koordinira jo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, aktivno pa sodeluje tudi Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.


 • Ministrica dr. Pivec z deležniki o vplivu koronavirusa na agroživilsko verigo

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes sestala z deležniki agroživilske verige na temo vpliva kornonavirusa na agroživilsko verigo. Glede na razvoj dogodkov v zvezi s širjenjem virusa, še posebej v sosednji državi, so ministrico seznanili s trenutnim stanjem, ki ga zaznavajo v sektorjih ter pregledali možne ukrepe za omilitev posledic, ki bi jih pri poglabljanju krize povzročile morebitne motnje v verigi. Ministrica je poudarila, da v tem trenutku preskrba s hrano ni motena ter pozvala k poseganju po lokalnih proizvodih.

 • Agrarne skupnosti dobivajo posluh

  Ministrstvo z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v izteku preteklega leta ustanovilo Skupino za spremljanje agrarnih skupnosti z namenom priprave mnenj in usmeritev na tem področju. Skupina bo delovala štiri leta in se sestajala trikrat letno. Sestavlja jo dvanajst izkušenih sodelavcev, ki agrarne skupnosti spremljajo bodisi kot prakso svojega življenja bodisi kot delovni izziv v daljšem obdobju. Zastopani so torej zelo različni pogledi na agrarne skupnosti npr. osebne praktične izkušnje iz različnih slovenskih pokrajin, stališča dosedanjega sistemskega urejanje v sodnih in zakonodajnih telesih, nevladnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah ter celo čezmejnih dosežkih Slovencev v Italiji. V skupini so zbrane izkušnje večine slovenskih regij (razen Prekmurja in avstrijske Koroške), med katerimi pa prevladujejo predstavniki Primorske. Delovno skupino vodi dr. Nevenka Bogataj, ki agrarne skupnosti spremlja že vrsto let.

 • Obvestilo o odpovedi usposabljanj za ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2019 zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije glede preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom SARS –CoV- 2 (COVID- 19) sprejelo odločitev, da se osnovna in nadaljevalna usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2019, ki so predvidena za 10., 11., 12., 13. in 14. marec 2020, ne izvedejo z neposrednimi predavanji udeležencem.

 • Državni sekretar Damjan Stanonik: "Haloze je treba negovati in spoštovati"

  Državni sekretar Damjan Stanonik se je udeležil slavnostnega sajenja visokodebelnih dreves, ki je potekalo v sklopu aktivnosti vzpostavitve Naravnega parka Haloze – Čerinovo.

 • Državni sekretar Podgoršek na posvetu "Povezani v lokalni gastronomiji"

  Občina Sevnica je v okviru prireditve Županovo vino 2020 v Šentjanžu, pripravila tudi zanimivo okroglo mizo "Povezani v lokalni gastronomiji", ki se je je udeležil državni sekretar dr.Jože Podgoršek.

 • Odločitve Vlade RS s 111. dopisne seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Druga seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila 2. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Osrednji točki tokratnega zasedanja sta bili obravnava predloga o spremembah Zakona o kmetijstvu in predloga za uvedbo proizvodno vezanega plačila za drobnico v letu 2021.

 • Druga seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes dopoldan potekala 2. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, ki se je je udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so sprejeli program dela sveta, dogovorili časovnico in način dela.

 • Pričetek vseevropske kampanje »Prednosti prijavljenega dela«

  S 1. marcem se v okviru evropske platforme »Proti delu na črno« pričenja vseevropska kampanja imenovana ''Prednosti prijavljenega dela' '(Benefits of declared work). Organizirana kampanja bo potekala do 31. maja 2020 v vseh članicah Evropske unije, z enotnim ciljem promocije in ozaveščanja prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu.

 • Za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 na voljo skoraj 166.000 evrov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.

 • Trije javni razpisi za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 27. marca 2020.

 • Odločitve Vlade RS s 62. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

 • Odločitve Vlade RS z 106. dopisne seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

 • V Državnem zboru potekala obeležitev mednarodnega leta zdravja rastlin in delovanje prvih EU referenčnih laboratorijev

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes v Državnem zboru udeležila obeležitve Mednarodnega leta zdravja rastlin in delovanja prvih evropskih referenčnih laboratorijev v Nacionalnem inštitutu za biologijo-NIB. Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin in z obeleževanjem opozarjamo na pomen zdravja rastlin. Pri zagotavljanju varnih rastlin imajo iz strokovno-znanstvenega vidika pomembno vlogo tudi refernčni laboratoriji.

 • Prihodnji ponedeljek se začne letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog – na voljo 230 milijonov eur

  V ponedeljek, 24. februarja, se začenja letošnja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog. Danes je generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič podal bistvene informacije o letošnji kampanji, ob tem pa predstavil tudi delo Agencije v minulem letu ter druge aktualne zadeve.

 • Sprejeta Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«

  Državni zbor RS je dne 29. januarja 2020 na svoji 15. redni seji obravnaval in tudi sprejel Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. Namen dokumenta je opredeliti temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva, živilstva in podeželja ter je podlaga za novo strateško načrtovanje za obdobje po letu 2021.