Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na posvetu javnih služb kmetijskega svetovanja o razvojnih priložnostih v kmetijstvu

Minister dr. Jože Podgoršek je danes uvodoma preko avdio video povezave nagovoril udeležence tradicionalnega dvodnevnega 36. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja. Letošnja tema posveta je »Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti«. Jutri, drugi dan posveta, bo potekal Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP.

Minister Podgoršek na avdio vizualni otvoritvi posveta  javnih služb kmetijskega svetovanja

Minister Podgoršek na posvetu Javnih služb kmetijskega svetotvanja | Avtor: MKGP

Glavna tema današnjega prvega dne posveta, ki ga tradicionalno soorganizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je priprava strateškega načrta skupne kmetijke politike (SN SKP) ter sistem prenosa znanja in inovacij pri nadaljnjem razvoju slovenskega kmetijstva. Posvet se je preko spleta kot tudi »v živo« iz Laškega začel z uvodnimi nagovori ministra dr. Jožeta Podgorška, Romana Žvegliča, predsednika KGZS, in Antona Jagodica, vodje Sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS.

Javna služba kmetijskega svetovanja je pokazala prilagodljivost v zahtevnih razmerah epidemije covid-19. Večina kmetov na območjih, kjer internet deluje, se je s pomočjo kmetijskih svetovalcev usposobila za delo na daljavo, zato so večino usposabljanj, predavanj in posvetov, pa tudi pogovorov, lahko izvajali na daljavo. Kmetijski svetovalci so zagotavljali tudi pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike. Predsednik KGZS Roman Žveglič je v nagovoru opozoril na težak položaj v kmetijstvu, »kjer se soočamo z zelo visokimi vhodnimi cenami energentov, fitofarmacevtskih sredstev in drugih surovin. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je tako močna, kot je močan njen posamezni člen oziroma član.« Poudaril je, da je prenos znanja do kmetov zelo pomembno poslanstvo javne kmetijske svetovalne službe in zaključil: "Znanje je orožje, vzemimo ga v roke in ga uporabimo."

Minister Podgoršek se je v svojem nagovoru najprej iskreno zahvalil vsem kmetijskim svetovalcem in vodstvu KGZS, ki v zahtevnih razmerah epidemije covid-19 na terenu ves čas pomagajo kmetijskim gospodarstvom, in jih obenem zaprosil, da delo strokovnega kmetijskega svetovanja opravljajo še intenzivneje, še posebej pa je pri njihovem delu s kmetijskimi gospodarstvi izpostavil nujnost povezovanja, sodelovanja in prenosa znanja.

V nadaljevanju nagovora je minister Podgoršek izpostavil trenutno najbolj aktualno intenzivno pripravo strateškega načrta nove skupne kmetijske politike 2023–2027 (rok za oddajo je do konca letošnjega leta). »Iskrena zahvala tako KGZS kot vsem nevladnim organizacijam za številne pripombe, pobude, predloge, ki izboljšujejo strateški načrt. Skupaj smo pripravljali dve ključni vprašanji pri ozelenitvi strateškega načrta: ozelenitev I. stebra in ukrepe SOPO (shema za okolje in podnebje)  – tukaj smo sedeli skupaj mi, vi in tudi ostale inštitucije znanj, prav tako tudi pri ukrepih KOPOP (kmetijsko okoljska podnebna plačila). Torej – zelena arhitektura strateškega načrta je nastajala skupaj z vami.«

V nadaljevanju je minister še dodatno na kratko predstavil poudarke novega strateškega načrta in izpostavil, da strateški načrt nastaja tudi na podlagi jasnih strokovnih izhodišč slovenskih agrarnih ekonomistov. »Prvi steber – neposredna plačila smo tudi na podlagi strokovnih izhodišč agrarnih ekonomistov, ki smo jih predstavili letos avgusta na sejmu AGRA, pustili nedotaknjen. Tej, lahko rečem lažji odločitvi, je botrovalo dodatnih 100 milijonov evrov nacionalnih sredstev, ki so že določena za 2. steber skupne kmetijske politike. Dejstvo pa je, da strateški načrt ni strateški načrt aktualne vlade, nastaja predvidoma že zadnja 3 leta, ko so se začeli prvi sestanki in prve delavnice. Torej je politika v strateški načrt zapisala to, kar ste od nje pričakovali.« Minister Podgoršek je izrazil zadovoljstvo nad samim procesom sodelovanja – tako na nacionalnem nivoju kot tudi na nivoju EU. »Nismo pa še rekli zadnje besede glede finančnih sredstev, čaka nas namreč še sestanek s predsednikom vlade glede dodatnih finančnih sredstev. Dejstvo pa je, da se bo vsak evro, naložen v kmetijstvo, še kako bogato obrestoval.«

Minister je v nadaljevanju nagovora izpostavil še sprejetje nekaterih pomembnih zakonov, ki so bili sprejeti od zadnjega posveta javnih služb kmetijskega svetovanja – kot na primer Zakon o afriški prašičji kugi, Zakon o zagotavljanju zemljišč za raziskovalne in izobraževalne inštitucije, Zakon o kmetijstvu, Zakon o zadrugah, Zakon o pozebi 2021 ter Zakon o zaščiti živali, izpostavil pa je tudi vlogo kmetijskega resorja v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ker smo v zelo pomembnem obdobju zaključne priprave strateških načrtov skupne kmetijske politike je bil k predstavitvi pogledov s strani Evropske komisije povabljen Michael Pielke, ki je na področju prenosa znanja in inovacij poudaril nujnost večjega investiranja držav članic v to področje za doseganje številnih izzivov na področju konkurenčnosti, verig vrednosti, spremenljivosti cen na trgu, okolja in podnebnih sprememb. Kmetje potrebujejo ustrezna znanja, pri tem pa imajo veliko vlogo ravno kmetijski svetovalci.

Posvet se bo nadaljeval jutri, 23. novembra, s predstavitvami rezultatov projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), s katerimi iščemo nove rešitve za izzive kmetov.

Povezava na youtube prenos 36. posveta JSKS za jutri, 23. novembra 2021.