Skoči do osrednje vsebine

Dr. Podgoršek: »Pomurska regija je ključna za pridelavo hrane. Prihodnost kmetijstva vidim v vnosu in razvoju novega znanja.«

Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar mag. Aleš Irgolič sta danes zaključila dvodnevni obisk Pomurja, ki se navezuje na vladni obisk v regiji. Minister je tekom dneva obiskal Raziskovalno izobraževalno središče Rakičan, podjetje Panvita, Inovacijski tehnološki center ter eko socialno kmetijo Korenika. Državni sekretar je obiskal Pomurske mlekarne, sadjarsko kmetijo in kmetijo, ki proizvaja mlečne proizvode ter se srečal z lovsko družino Bogojina.

Minister dr. Jože Podgoršek je današnji obisk začel na Raziskovalno izobraževalnem središču (RIS) Rakičan. Direktor je ministru predstavil ter razkazal posestvo, konjeniški center in investicije, ki so jih izpeljali s pomočjo programa LEADER. Po seji vlade je minister s predsednikom vlade Janezom Janšo obiskal podjetje Panvita, kjer sta se srečala z vodstvom podjetja. Na srečanju je bilo predstavljeno podjetje, ki je pomemben steber slovenske prehranske varnosti in sodeluje z 2000 družinskimi kmetijami. Pogovor je tekel tudi o reformi skupne kmetijske politike in o strateškem načrtu, ki je v javni razpravi še dva dni.

Sledil je obisk Zelene točke v okviru Inovacijsko tehnološkega centra (ITC) v Murski Soboti, ki je največja in najbolj napredna regionalna kratka dobavna veriga za oskrbo s hrano. ITC deluje kot živi laboratorij, ki implementira inovativne modele tehnologij, ki so pomembne za pametne vasi in razvoj podeželja. Zelena točka zagotavlja hrano potrošnikom, javnim ustanovam, kot so vrtci, šole, domovi starejših, bolnice in organizacije v sektorju HoReCa. Minister je ob ogledu dejal, da je »delo, ki ga opravljajo, zelo pomembno in je odziv na vse sprejete strategije.«.  V nadaljevanju je minister obiskal eko socialno kmetijo Korenika. Velja za primer odlične prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja. Na dobrih dvajsetih hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberejo sadeže, ki jih predelajo v ekološke izdelke.

Dr. Podgoršek je dvodnevni obisk na terenu ocenil kot priložnost izmenjave mnenj in informacij z različnimi deležniki v kontekstu priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike. »Ta regija je ena ključnih, ko govorimo o pridelavi hrane v Sloveniji, še posebej pri sadju, zelenjavi in žitih. Kot taka je zelo pomembna za bodoči razvoj samooskrbe pri nas. Zato bomo v prihodnjem programskem obdobju skrbeli za nekatere ključne investicije, kot so vlaganja v namakalne sisteme, komasacije, razvoj družinskih kmetij in predelava izdelkov na kmetijah ter skrb za primeren dohodkovni položaj kmetij. Prepričan sem, da nas na področju kmetijstva čakajo pomembni koraki pri vnosu in razvoju novega znanja.« Minister je izpostavil tudi pomen spodbujanja povezovanja kmetov ter oblikovanja verig. »S tem krepimo moč posameznih kmetijskih gospodarstev in prepričan sem, da lahko pomagamo kmetijam, da bodo boljši pogajalci v celotni verigi preskrbe s hrano. Slovenske kmetije so namreč manjše od povprečja Evropske unije in jih moramo okrepiti v pogajalskih procesih«.

Drugi dan regijskega obiska je državni sekretar mag. Aleš Irgolič začel z obiskom Pomurske mlekarne. Predstavili so mu proizvodnjo svojih svežih mlečnih izdelkov in delovanje podjetja, ki je pred tremi leti dobilo novega lastnika. V nadaljevanju je obiskal Lovsko družino, kjer zelo dobro sodelujejo z lokalno skupnostjo in kmeti. Državnemu sekretarju Irgoliču so izpostavili problem z odkupom zemljišč, kjer med drugim stoji tudi lovski dom, seznanili pa so ga tudi z načrti za prihodnost, saj želijo pričeti tudi z lovskim turizmom.

Državni sekretar je obiskal še dve kmetiji. Najprej si je ogledal ekološko sadjarsko kmetija Trstenjak. Pokazali so mu primer dobre prakse, kjer se je tudi na nevsakdanjih legah za sadjarske površine izogibajo pozebi. Registrirano imajo tudi dopolnilno dejavnost - proizvodnja naravnih sokov, ki so pasterizirani na avtomatski pretočni liniji s toploto iz lesne biomase. Nazadnje si je ogledal še kmetijo Zavec, kjer se ukvarjajo z živinorejo, izdelujejo pa tudi jogurte in sire. Poleg tega so tudi uporabniki kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko.

Svoj obisk sta minister in državni sekretar zaključila v Lendavi, kjer je potekala javna tribuna.