Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek Skupnosti občin Slovenije predstavil strateški načrt skupne kmetijske politike

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil 2. seje Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije, ki je potekala v avdio vizualni obliki. Osrednja tema seja so bile aktivnosti, povezane s pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027.

Na seji je predstavil aktualno stanje pri pripravi strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP), ki je v zaključni fazi usklajevanja. Poudaril je vlogo in pomen občin pri razvoju podeželja, kjer na lokalni ravni ključno vlogo igrata pristopa LEADER in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Minister je ob tem poudaril  »Spodbuja se aktivna vloga in povezovanje območij znotraj LAS ter pri pripravi strategij za prihodnje programsko obdobje«.  V nadaljevanju je izpostavil tudi enega izmed  ciljev strateškega načrta SKP 2023-2027 in sicer izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov, predvsem z vidika razvojnih možnosti, prilagajanja na podnebne razmere ter skupnem nastopu na trgu. »V okviru predlaganih intervencij se generalno spodbuja skupinski pristop, povezovanje in sodelovanje med vsemi deležniki razvoja na podeželju, tako kmetijstva, turizma, gostinstva kot drugih dejavnosti,« je povedal minister.  Tekom srečanja je bilo odgovorjeno tudi na številna vprašanja prisotnih, vezanih tako na strateški načrt SKP, kot tudi na prilagajanje kmetij na podnebne spremembe, poseljenost podeželja in ohranjanje obdelanih površin, vlogo zadrug, škode zaradi zveri in pristopa LEADER/CLLD.