Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva

V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sta za izvajanje projekta namenila 180.000 evrov.

Pet gospodarskih objektov za proizvodnjo in shranjevanje materialov biogospodarske proizvodnje, ki se nahajajo poleg polja in do katerih vodi cesta.

Biogospodarski obrat na podeželju

Posodobljena strategija EU o razvoju biogospodarstva iz leta 2018 je povzela, da imajo države srednje in vzhodne Evrope visok potencial za biogospodarstvo, a je ta premalo izkoriščen.

Temeljni namen projekta je bil zagotovitev podatkovne podpore za boljše izkoriščanje priložnosti, ki jih prinaša prehod v biogospodarstvo, ter podpora nosilcem odločanja v institucijah, katerih aktivnosti določajo dinamiko in intenzivnost prehoda Slovenije v biogospodarstvo.

Med ključnimi rezultati projektnih aktivnosti je opisana struktura in ocenjena uspešnost panog biogospodarstva v Sloveniji ter analiza trenutnega stanja potencialov, povezanih z razpoložljivostjo in izkoriščenostjo virov kmetijske in gozdne biomase v Sloveniji. Poleg tega je projekt tudi spodbujal interakcijo med deležniki ter sooblikoval podporne ukrepe in aktivnosti za razvoj biogospodarstva v Sloveniji.

Med pomembnejšimi priporočili je razvoj sistematičnih in usklajenih ukrepov, spodbujanje razvoja in spodbujanje izgradnje biorafinerijskih kapacitet.

Več informacij vsebuje povzetek zaključnega poročila projekta. Za dodatne informacije se lahko obrnete na mag. Maria Plešeja iz Službe za razvoj in prenos znanja (elektronski naslov: mario.plesej@gov.si, telefonska številka: 01 478 90 88), ki je vsebinsko spremljal ta projekt.