Skoči do osrednje vsebine

Minister Jože Podgoršek na 11. seji Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil avdio vizualne 11. seje Sveta za območja z omejenimi možnostmi (OMD) za kmetijsko dejavnost. Seja je potekala v času javne obravnave o celovitem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023 - 2027.

Minister dr. Podgoršek na avdio vizualni 11. seji Sveta za OMD

Minister dr. Podgoršek na avdio vizualni 11. seji Sveta za OMD | Avtor: MKGP

Na začetku seje je minister dr. Jože Podgoršek povzel aktivnosti ministrstva glede priprave strateškega načrta SKP od zadnje seje Sveta za OMD v začetku septembra priprave SN SKP. Po zaključeni javni razpravi, ki je potekala do sredine avgusta, je sledilo intenzivno usklajevanje z deležniki. Odprta vprašanja so bila usklajena ali pa so bili dogovorjeni kompromisi v sredini septembra. Od začetka novembra je v novi javni razpravi celovit predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (javna razprava se zaključuje jutri, 25. 11. 2021). Ob tem je minister poudaril, da je pripravljen strateški načrt in doseženi dogovori znotraj le-tega, posledica triletnega dela vseh sodelujočih.

Minister je s sodelavci podrobneje predstavil intervencije in sredstva za neposredna plačila, prerazporeditveno plačilo, proizvodno vezana plačila, plačilo za beljakovinske rastline, shemo za podnebje in okolje ter njihov medsebojni medsebojni vpliv, kar ima za posledico višino predvidenega plačila. Člane sveta je zanimala tudi pridobitev dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, pri čemer predlagajo, da se del sredstev nameni tudi plačilom za OMD. Minister je zagotovil, da si za pridobitev dodatnih sredstev zelo prizadeva, da pa bo na izid pogovorov še potrebno počakati

V nadaljevanju seje je sledila informacija o novi strategiji EU za gozdove, ki jo je letos julija sprejela Evropska Komisija. Dokument je zelo pomemben del ekonomske tranzicije EU za dosego ciljev evropskega Zelenega dogovora, podnebne nevtralnosti do leta 2050, boja proti podnebnim spremembam in upadanju biotske raznovrstnosti, ter vsebin področju varstva svetovnih gozdov.

Strategija določa vizijo in konkretne ukrepe za povečanje obsega in kakovosti gozdov ter krepitev njihovega varstva, obnove in odpornosti. Spodbuja podnebju in biotski raznovrstnosti najbolj prijazne prakse gospodarjenja z gozdovi, ter izpostavlja potrebo po trajnostni uporabi lesne biomase in gospodarno izkoriščanje lesa. Pomembne usmeritve za uresničitev strategije so bile v obliki sklepov Sveta EU sprejete na Svetu za kmetijstvo in ribištvo dne 15. novembra, ko je Svet EU vodil minister dr. Jože Podgoršek. Države članice so izpostavile pomen gozdov za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora, vendar je pri tem treba spoštovati načelo subsidiarnosti, specifično stanje in ukrepe posameznih držav ter njihove tradicionalne pristope na področju upravljanja, pa tudi načela trajnostne in večnamenske vloge gozdov.

Člani Sveta za OMD so: Janez Beja (predsednik, Kmetijsko gozdarska zbornica), Tomaž Cunder (Kmetijski inštitut Slovenije), Andreja Ferreira (Gozdarski inštitut Slovenije), Anton Perpar (Biotehniška fakulteta), Karmen Pažek (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM), Nina Križnik, Anka Miklavič Lipušček (Gospodarska zbornica Slovenije), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Boris Orešek (Sindikat kmetov Slovenije), Irena Ule, Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Roman Savšek (Zveza društev rejcev drobnice), Ana Vovk (Univerza v Maribor), Marjan Hren /Zveza lastnikov gozdov Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine), Sašo Hrovat (Triglavski narodni park), Metod Jagodic, Klemen Černuta, Matjaž Ribaš (Slovenski regionalni razvojni sklad).