Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek se z belo pentljo pridružuje mednarodnim dnevom akcij proti nasilju nad ženskami

Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki trajajo do 10. decembra in jih letos v Sloveniji obeležujemo že 27. leto. Tudi letos so ti dnevi zaznamovani s pandemijo covida-19.

Na povabilo Društva za nenasilno komunikacijo se mednarodnim akcijam proti nasilju nad ženskami pridružuje minister dr. Jože Podgoršek, v znak simbolične podpore si je v času trajanja akcij pripel belo pentljo.

Minister dr. Podgoršek z belo pentljo v znam podpore mednarodnim akcijam proti nasilju nad ženskami

Minister dr. Podgoršek z belo pentljo v znam podpore mednarodnim akcijam proti nasilju nad ženskami | Avtor MKGP

»S pripenjanjem bele pentlje izražam svojo pripravljenost na sodelovanje v skupnem boju proti nasilju, saj tudi sam verjamem v ničelno toleranco do nasilja nad ženskami in nasilja na podlagi spola. Ženske imajo namreč neprecenljivo vlogo za razvoj in ohranjanje podeželja. Pogosto so nosilni steber družbenega okolja na družinskih kmetijah, so nosilke tradicionalnih znanj in trajnostne kmetijske prakse, pobudnice sprememb na podeželju in seveda tudi pridelovalke hrane. Ženske imajo v okviru kmečke družine močno vlogo. Poleg skrbi za družino ženske na kmetijah velikokrat skrbijo še za ostarele.« poudarja minister Podgoršek.

Na kmetijah so ženske pogosto pobudnice za razširitev ponudbe, kot so na primer predelava kmetijskih pridelkov, neposredna prodaja na kmetiji ali sprejem turistov. Podjetniški duh in čut za inovacije jih spodbujata k razvoju številnih projektov v turizmu, obrtništvu ter na področju lokalne kulture ali dediščine, kar prispeva k dinamičnosti teh območij in ohranjanju delovnih mest na podeželju ter razvoja podeželja kot takega.

Zaradi tako pomembne vloge žensk na podeželju je bil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) marca 2019 ustanovljen Svet za ženske na podeželju kot posvetovalni organ ministra, ki oblikuje mnenja o pomembnejših odločitvah na področju zagotavljanja pravic žensk na podeželju. Njegova predsednica je Vlasta Nussdorfer, člani so poleg predstavnikov različnih ministrstev (za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za izobraževanje, znanost in šport, za finance) tudi predstavniki nevladnih organizacij (Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Zagovornika načela enakosti. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju, daje predloge za izboljšanje njihovega položaja in strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

MKGP s sofinanciranjem stanovskih organizacij in različnih društev na podeželju podpira programe za izboljšanje dela in življenja kmečkih in podeželskih žensk. V okviru uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja (ukrep 3) se med drugim sofinancirajo tudi aktivnosti za podporo društev na podeželju, ki delujejo na področju izboljšanja pogojev dela in življenja kmečkih in podeželskih žensk. Finančna sredstva iz tega ukrepa pridobiva tudi močna stanovska organizacija – Zveza kmetic Slovenije.

Zveza organizira in vodi različne ozaveščevalne aktivnosti za izboljšanje družbenega položaja članic in o njihovi vlogi za spodbujanje enakosti med spoloma, s čimer se krepi samozavest članic. V različnih krajih po Sloveniji organizirajo srečanja in delavnice na teme vloge žena, žensk in prostovoljnega dela, nasilja nad ženskami in v družinah, načrtovanja časa – krepitve samozavesti, ter svetujejo, kam po pomoč in nasvet. Kljub temu, da se veliko govori o nasilju, položaju, medgeneracijskih razlikah, Zveza opaža, da so med kmečkimi ženskami te teme še vedno tabu. Nasilja na podeželju je v različnih oblikah še zelo veliko, vendar pa je pogosto skrito za štirimi stenami. Zveza si je zadala nalogo še aktivnejšega širjenja informacij o možnostih pomoči v primeru nasilja.

MKGP v okviru priprav in izvajanja kmetijske politike spremlja podatke o številu žensk, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in oblikuje ukrepe, ki podpirajo njihovo čim večje vključevanje.

V programskem obdobju 2014-2020 se enakopravnost žensk obravnava tudi v okviru podpor ukrepa LEADER. Cilj ukrepa je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Omenjena tematika se v okviru priprave strateškega načrta za obdobje 2023-2027 obravnava v okviru specifičnega cilja Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih.

Ali ste vedeli, da…

  • je bilo po podatkih registra kmetijskih gospodarstev novembra letos med vsemi registriranimi nosilci kmetijskih gospodarstev 32.075 žensk nosilk kmetijskega gospodarstva oziroma 29,05 %;
  • med vsemi registriranimi nosilci, ki so v letošnjem letu oddali zbirno vlogo za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike, je bilo 15.604 (28,08 %) nosilk;
  • oba podatka nakazujeta rahlo povečevanje deleža žensk.