Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Akcija nadzora objektov, za katere je gradbena inšpekcija dobila prijavo, da gre za nezakonito gradnjo

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od februarja do septembra, v akciji nadzorov preverjala, ali imajo objekti, na katere so nas opozorili prijavitelji, gradbeno dovoljenje in če, ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Prav tako so bili preverjeni nevarni objekti. Odkrili so kar 145 nedovoljenih objektov.

 • Zajezimo epidemijo koronavirusne bolezni

  Vlada v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da od 15. septembra 2021 dalje, vsi zaposleni, kot tudi uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih, izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

 • V akciji nadzora gradbene inšpekcije več kot 40% objektov v gradnji nedovoljenih

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija, v kateri so gradbeni inšpektorji z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali imajo objekti v gradnji, pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je zaključena.

 • Akcije nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov v juliju in avgustu

  Inšpektorji za okolje so skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije tudi v poletnih mesecih opravili več skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Nadzori so potekali na avtocestnih počivališčih Dolinsko, Povir, Lormanje in Šempas, na avtocestnih kontrolnih točkah Log pri Brezovici, Torovo in Kompolje, mejnem prehodu Vič in v pristanišču Luka Koper.

 • Zaključena inšpekcijska izvršba odstranitve izrabljenih gum na Dravskem polju

  Iz gramozne jame na Dravskem polju je bilo v okviru inšpekcijske izvršbe odstranjenih 68 tisoč ton odpadnih gum in tudi nekaj drugih nezakonito odloženih odpadkov. Kose odpadne gume, ki je ni bilo mogoče odstraniti s strojno opremo, pa so odstranjevali udeleženci čistilne akcije, ki so jo organizirali Občina Kidričeva v sodelovanju z Inšpektoratom za okolje in prostor ter podjetjem Surovina. Udeleženci čistilne so ročno akcije pobrali še okoli 20 ton odpadka in s tem simbolično zaključili dolgotrajno in zahtevno izvršbo inšpekcijskih odločb.

 • Nezakonito odloženo blato iz čistilnih naprav odstranjeno iz zemljišča v Vodulah

  Inšpektorica za okolje je na kontrolnem inšpekcijskem nadzoru, skupaj s predstavnikoma Vodnogospodarskega podjetja Ptuj (VGP Drava) in izvajalca LASAZ, d. o. o., ugotovila, da je zavezanec v celoti odstranil blato iz komunalnih čistilnih naprav, ki ga je na zemljišče v Vodulah nezakonito odložil letos, junija.

 • Glavni inšpektor s predstavnico AAG o inšpekcijskih ukrepih v ML Surovine

  Glavni inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj je predstavnico društva Alpe Adria Green (AAG) seznanil z inšpekcijskim postopkom v zadevi ML Surovine. Povedal je, da je inšpektor za vzpostavitev zakonitega ravnanja z odpadki v ML Surovine, d. o. o., izpolnil vse dolžnosti, ki mu jih dovoljujejo in nalagajo predpisi.

 • Prosto živeče ptice ne sodijo v ujetništvo

  Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prosto živečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na našem ozemlju med letoma 1800 in 2011. Razen sive vrane, šoje in srake, so na celotnem območju Slovenije, zavarovane vse domorodne vrste skupine pevci.

 • Izdani inšpekcijski odločbi prevozniku in podpisniku evidenčnega lista za prevzem in predhodno skladiščenje blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda Čistilne naprave Ptuj

  Ugotovitve v inšpekcijskih postopkih, ki jih je Inšpektorat za okolje in prostor uvedel zaradi nezakonito odloženega blata na različnih lokacijah v Sloveniji, so pripomogle k odkritju povzročitelja nezakonitega odlaganja blata iz čiščenja komunalnih odpadnih vod na zemljišču Vodule v občini Dramlje.

 • Kaj lahko naredi lastnik objekta, na katerem so nastale poškodbe zaradi gradnje v bližini

  Pobude gradbeni inšpekciji za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi neustreznega obnavljanja objektov so dokaj pogoste. Ljudje se bojijo, da je ogrožena stabilnost in mehanska odpornost objekta. S podobnimi strahovi se v zadnjem času vedno pogosteje obračajo tudi lastniki objektov, ki so na svoji nepremičnini zaznali nastanek razpok zaradi gradnje objekta v bližini. Kaj lahko v teh primerih naredi gradbeni inšpektor?

 • Preko 70 inšpekcijskih nadzorov v romskih naseljih na Dolenjskem

  V letošnjem letu, v romskih naseljih na celotnem območju Dolenjske, poteka skupna akcija nadzorov Policije in Območne enote Inšpektorata za okolje in prostor v Novem Mestu (OE NM). V romskih naseljih na območju Črnomlja, Metlike, Brežic, Krškega, Novega mesta in Trebnjega so do sedaj skupaj izvedli že preko 70 inšpekcijskih nadzorov.

 • Turčija ne bo več sprejemala odpadkov polimerov etilena

  Turčija je v svojem Uradnem listu dne 17. 5. 2021 objavila, da z 18. majem 2021 prepoveduje uvoz odpadne plastike s carinsko tarifo 391510 oziroma odpadkov polimerov etilena.

 • Inšpektorat za okolje in prostor v boju proti nezakoniti trgovini z odpadki

  Inšpektorat za okolje in prostor je projektni partner v projektu Waste Force, ki v boju proti nezakonitemu ravnanju in nezakoniti trgovini z odpadki povezuje organe, ki sodelujejo pri kaznivih dejanjih, povezanih z odpadki v celotni izvršilni verigi, vključno z okoljskimi inšpektorati, organi kazenskega pregona, carino, policijo in tožilci tako v Evropi kot v azijsko-pacifiški regiji.

 • Inšpektor preprečil zastrupitve ali celo smrti ljudi z dimnimi plini

  Inšpektor za okolje je v letošnjem letu, samo zaradi svoje vztrajnosti, izkušenj in iznajdljivosti uspešno zaključil primer, v katerem je zastrupitev z ogljikovim monoksidom oziroma dimnimi plini grozila stanovalcem večstanovanjskega objekta.

 • Ugotovitve inšpektorjev, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem Zakona o dimnikarskih storitvah na Inšpektoratu za okolje in prostor

  Inšpektorji, ki na Inšpektoratu za okolje in prostor opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev, in sicer določb, ki se nanašajo na izvajalce dimnikarskih storitev in njihove uporabnike, so v letu 2020 opravili nekaj manj kot 500 inšpekcijskih nadzorov.

 • Okoljski inšpektorji so med zimskimi počitnicami opravili številne nadzore vožnje v naravnem okolju

  Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) že vrsto let skupaj s Policijo izvajajo usmerjene Akcije nadzora vožnje v naravnem okolju. Namen nadzorov je predvsem osveščanje, opozarjanje in preprečevanje nelegalne vožnje v naravnem okolju, ki ogroža habitate rastlinskih in živalskih vrst ter poškoduje naravno okolje.

 • Uničenje lastovičjega gnezda z mladiči je nehumano in kaznivo dejanje

  Lastovke so vitke, dolgorepe ptice, ki nam oznanijo, da v našo deželo prihaja pomlad. Popravijo si gnezda, v katerih so živele preden so se pred zimo umaknile v toplejše kraje ali pa jih zgradijo nova. Mestni in kmečki lastovki, ki živita čisto blizu človeka, so všeč predvsem vogali pod strehami, balkoni, oporniki. Žal to ni vedno všeč človeku.

 • Akcija nadzor zagotavljanja ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  Nekateri zavezanci, ki dajejo na slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), ne zagotavljajo predpisanega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, zato bodo inšpektorji za okolje izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki so po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), dali na slovenski trg, v prvem polletju 2020, več kot 5 ton EEO.

 • Inšpektor za okolje mora včasih uporabiti tudi detektivske oziroma forenzične metode

  Onesnaženje ene od slovenskih rek z belo obarvano in penasto snovjo je, po uspešno izvedenem inšpekcijskem postopku, končano. Do lanskega leta namreč, kljub številnim inšpekcijskim nadzorom v obravnavanem podjetju, ni bilo mogoče najti dokaza, da zavezanec, v nočnem času in med vikendom odvaja industrijsko odpadno vodo v vodotok in s tem povzroča onesnaževanje.

 • Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju

  Nedovoljene vožnje v naravnem okolju negativno vplivajo tako na habitate kot vrste ter vse naravne procese v naravnem okolju. Predvsem vožnje v varovanih in zavarovanih območjih imajo vse bolj negativne, tudi dolgoročne posledice. Zato sta se direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Hrvoje Teo Oršanič in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) Franc Rančigaj, dogovorila za aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali nedovoljene vožnje v naravi v letošnjem letu.