Skoči do osrednje vsebine

Odkrivanje in preiskovanje okoljske kriminalitete

V Gotenici se je zaključilo tridnevno strokovno srečanje na temo »Odkrivanje in preiskovanje okoljske kriminalitete« v organizaciji Uprave kriminalistične Policije, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP).

Poleg predstavnikov Policije, FURS in IRSOP so se strokovnega srečanja udeležili še predstavniki Okrožnega državnega tožilstva, hrvaške Policije, predstavnik hrvaškega državnega inšpektorata, ter vodja oddelka za okoljsko kriminaliteto pri Evropskem policijskem uradu - EUROPOLu, Jose Antonio Alfaro Moreno.

Predstavniki kriminalistične policije so tekom srečanja predstavili njihove aktivnosti pri odkrivanju in preiskovanju okoljske kriminalitete, zaključke nekaterih njihovih preiskav (primeri sadra, odpadno blato, požar v naravnem okolju na Krasu), sodelovanje pri v mednarodni operaciji preiskovanja kaznivih dejanj s področja nezakonitih pošiljk odpadkov, imenovani Green Tuscany. Skupaj s predstavniki FURS so predstavili problematiko nezakonitega trgovanja s fluoriranimi toplogrednimi plini, ter posamezne uspešne odkrite primere mobilnih oddelkov. Predstavnik FURS je spregovoril še o operativnih aktivnostih v skupnih operacijah, ki jih organizirajo mednarodne organizacije, med njimi EUROPOL in Svetovna carinska organizacija (WCO) ter način, delo in poročanje v okviru teh operacij.

Svoje prispevke so na srečanju imeli tudi hrvaški predstavniki Policije, ki so predstavili problematiko, s katero se soočajo pri preiskavi kaznivih dejanj na Hrvaškem. Udeleženec hrvaškega državnega inšpektorata je v svoji predstavitvi izpostavil nekaj primerov, ki so se zaključili z obsodilnimi sodbami (zaporne kazni in denarne kazni) tako za podjetja, kot tudi za fizične osebe. 

Letošnjega srečanja so se prvič udeležili predstavniki Okrožnega državnega tožilstva. Izrazili so željo po več sodelovanja z nadzornimi organi, več izmenjav informacij, pa tudi izkušenj.

Jose Antonio Alfaro Moreno je izpostavil pomen srečanj, na katerih predstavniki različnih institucij, izmenjujejo izkušnje in prakse na področju okoljske kriminalitete. Udeležence je seznanil s podporo, predvsem izmenjavo podatkov, pripravo ocene tveganja in podobno, ki jo daje EUROPOL nadzornim organom pri odkrivanju okoljske kriminalitete.

Inšpektorat za okolje in prostor je udeležencem predstavil potek potrjevanja nezakonitih pošiljk odpadkov po prejemu obvestil o sumih nezakonitih pošiljk odpadkov s strani drugih nadzornih organov, analizo uvoza/izvoza odpadkov iz/v tretje države, narejeno na podlagi podatkov iz carinskih deklaracij za leto 2021 ter aktualne trende pošiljanja odpadkov ter situacijo v svetovnem pogledu na področju odpadkov (sprememba zakonodaje, problematika odpadne električne in elektronske opreme, projekt Unwaste ter projekt o izvrševanju nadzorov nad pošiljkami odpadkov – SWEAP (Shipments of Waste Enforcemement Action Project).

Ob koncu srečanja so udeleženci izpostavili potrebo po podobnih srečanjih, predvsem zaradi boljšega sodelovanja med vsemi organi, širjenja znanj in nujne izmenjave informacij, kar bo pripomoglo k še bolj uspešnemu odkrivanju okoljske kriminalitete.