Skoči do osrednje vsebine

Preprečevanje nedovoljenih gradenj v Triglavskem narodnem parku

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

V akciji nadzora nedovoljenih gradenj v Triglavskem narodnem parku je Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor, med predlogi predstavnikov parka, za nadzor izbrala šest objektov na območju parka. Pri petih so ugotovili kršitve gradbene zakonodaje. Izdane so bile tri inšpekcijske odločbe in tri odločbe o prekršku.

Iz vsebin inšpekcijskih zadev je razvidno, da investitorji v Triglavskem narodnem parku kršijo Gradbeni zakon pri nedovoljenih rekonstrukcijah, povečavi objektov in spreminjanju namembnosti objektov za namen pridobivanja bivalnih kapacitet:

  • Za počitniško hišo na območju Ukanca v Bohinju je gradbena inšpektorica ugotovila, da se izvaja novogradnja, kar je v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. Pozvan je bil tudi nadzornik, da posreduje pojasnila o ustreznosti opravljanja nadzora nad gradnjo.
  • Na območju Uskovnice je gradbena inšpektorica ugotovila, da je investitor ob svislih, za katere si je pridobil upravno dovoljenje izvedel posege, ki pomenijo nelegalno prizidavo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. Uveden je bil prekrškovni postopek.

V obeh primerih inšpekcijska postopka še nista zaključena.

  • V akciji so inšpektorji preverili tudi legalnost izvedbe vzdrževalnih del na kmetijskem objektu na območju Ukanca.  Kršitve niso bile ugotovljene.
  • V nadzoru gradnje veznega dela objekta - prizidka med dvema stanovanjskima objektoma v Lepeni  je gradbeni inšpektor ugotovil neskladnost z izdanim gradbenim dovoljenjem, zato  je z odločbo odredil ustavitev gradnje, do pravnomočnosti novega gradbenega dovoljenja.
  • gradbeni inšpektor je preverjal skladnost tlorisnih in višinskih gabaritov dveh gradbeno dokončanih objektov v naselju Lepena, ugotovil, da so gabariti skladni z izdanim gradbenim dovoljenjem, vendar pa sta zgrajena objekta po svoji namembnosti stanovanjski stavbi, kar je v neskladju z gradbenim dovoljenjem, ki je dovoljevalo gradnjo gospodarskih objektov. Zato je gradbeni inšpektor prepovedal uporabo obeh stanovanjskih objektov, dokler si zavezanec ne pridobi uporabnega dovoljenja. Kršitelju so bile v prekrškovnih postopkih izdane tri odločbe in sicer dve zaradi uporabe objektov brez ustreznega uporabnega dovoljenja ter izdana odločba zaradi gradnje prizidka v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem. V vseh treh inšpekcijskih postopkih so bili sproženi upravni spori, ki pa še niso rešeni.