Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov v letu 2022

Na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah, pristanišču je bilo izvedenih 71 skupnih akcij nadzora. Pregledanih je bilo preko 3000 vozil, v 729 primerih je šlo za pošiljke odpadkov preko meja. Ugotovljenih je bilo 23 nezakonitih pošiljk odpadkov. Nadzori so bili načrtovani v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in Policijo, sodelovali pa so tudi predstavniki tujih nadzornih organov.

Skupni nadzori nad pošiljanjem odpadkov preko meja so potekali v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project). Predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so preverjali:

  • ali pošiljke odpadkov spremlja ustrezna dokumentacija iz Uredbe (ES)  1013/2006 o pošiljkah odpadkov,
  • ali odpadki ustrezajo opisu na spremljajoči dokumentaciji,
  • ali so za posamezne vrste odpadkov izpeljani pravilni postopki (prevoz na podlagi splošnih informacij iz 18. člena, izdana soglasja pristojnih organov).
  • Prav tako je bilo preverjeno izpolnjevanje pogojev iz Uredbe (ES) št. 1418/2007 (prepoved, soglasje, splošne informacije iz 18. člena) za pošiljke odpadkov, ki se pošiljajo v tretje države.

Med nadzori je bilo pregledanih največ pošiljk odpadnega železa in barvnih kovin (275), nerazvrščenih odpadkov, kot na primer iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), kompost, ki ne ustreza specifikaciji, odpadno komunalno blato, rejekti iz papirne industrije (176), sledijo pošiljke odpadne plastike (103) ter odpadnega papirja (91). Kontrolirane so bile tudi pošiljke izrabljenih motornih vozil, odpadnih svinčevih baterij, odpadnega lesa, odpadnih oblačil in še nekaj drugih vrst odpadkov.

V okviru akcij je bilo ugotovljenih 23 nezakonitih pošiljk odpadkov.

V 9 primerih je šlo za nezakonite pošiljke odpadnih kovin, v 5 primerih za odpadno plastiko, v 3 za bitumenske mešanice, v 2 za odpadni les, po 1 primer nezakonite pošiljke pa so bile obravnavane še pošiljke odpadnih oblačil, komposta, izrabljenih gum in nerazvrščenih odpadkov. Pošiljke odpadkov se je obravnavalo kot nezakonite na primer zaradi kršenja pogojev iz soglasij (napačna pot, po kateri so se prevažali odpadki, nepopolno oziroma napačno izpolnjeni transportni dokumenti), odpadki niso ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji, manjkala so izdana soglasja vseh pristojnih organov in podobno. Uvedeni so bili tudi prekrškovni postopki zaradi kršenja določil izvajalske uredbe (primer: vozilo ni bilo ustrezno označeno s tablo »A«).

42 skupnih akcij nadzora je bilo izvedenih na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah na bivših cestninskih postajah, 15 na različnih mejnih prehodih, 12 v pristanišču Luka Koper, opravljeni pa sta bili tudi tako imenovani dinamični kontroli (vožnja na določeni relaciji ter zaustavljanje vozil, ki so prevažala odpadke).

V skupnih akcijah so se izvajali integrirani nadzori, FURS in Policija sta izvajala tudi nadzore iz drugih področij dela (trošarine, prevoz nevarnih snovi, prometna varnost in podobno), inšpektorji za okolje pa so v začetku leta izvajali tudi nadzore po Zakonu o nalezljivih boleznih, kjer pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

S podobno intenziteto izvajanja nadzorov bodo nadzorni organi nadaljevali tudi v letu 2023.