Skoči do osrednje vsebine

Bojan Počkar v vodstvu IMPEL – mednarodne organizacije za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje

Generalna skupščina IMPEL je na svojem zadnjem zasedanju v Pragi izvolila Bojana Počkarja, inšpektorja za okolje, višjega svetnika na Inšpektoratu za okolje in prostor za podpredsednika za področje projektov in člana upravnega odbora organizacije.

Bojan Počkar je vodja medresorske delovne skupine za problematiko čezmejnega pošiljanja odpadkov v Sloveniji, v kateri sodelujejo še predstavniki Policije in Finančne uprave. Že več kot 10 let sodeluje v IMPEL kot nacionalni koordinator, je  tudi nacionalna kontaktna točka za področje čezmejnega pošiljanja odpadkov, bil je član organizacijskega odbora za ekspertno skupino Odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov (Waste&TFS expert team) in aktiven član različnih IMPEL projektov znotraj Waste&TFS in ekspertne skupine za pregled in izvajane okoljske zakonodaje - Cross Cutting Expert Team.

Cilj mednarodne organizacije IMPEL je ustvariti potrebno spodbudo v Evropski uniji za napredek pri zagotavljanju učinkovitejše uporabe okoljske zakonodaje. Jedro IMPEL-ovih dejavnosti poteka v okviru izvajanja projektov in se nanaša na ozaveščanje, krepitev zmogljivosti, izvajanje neformalinih revizij, izmenjavo informacij in izkušenj, mednarodno sodelovanje pri izvrševanju ter spodbujanje in podpiranje izvedljivosti in izvršljivosti evropske okoljske zakonodaje.

 

Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava IMPEL

IMPEL je bil ustanovljen leta 1992 kot neformalna mreža evropskih regulatorjev in organov, ki se ukvarjajo z izvajanjem in uveljavljanjem okoljske zakonodaje. Leta 2008 se je IMPEL preoblikoval v mednarodno neprofitno združenje v skladu z belgijsko zakonodajo. Danes je IMPEL je mednarodno neprofitno združenje okoljskih organov držav članic Evropske unije in potencialnih kandidatk za pristop, držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki ima sedež v Bruslju. Trenutno ima 56 članov iz 36 držav, vključno z vsemi državami članicami EU, Severno Makedonijo, Srbijo, Turčijo, Islandijo, Kosovom, Albanijo, Švico in Norveško.

Poslanstvo organizacije je zagotavljanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja evropske okoljske zakonodaje s spodbujanjem strokovnega sodelovanja, informacij in izmenjave najboljših praks med okoljskimi regulatorji.

 

Od sredine 1990-ih dalje sta Evropska komisija in IMPEL tesno sodelovala. Preoblikovanje mreže v neodvisno mednarodno združenje okoljskih organov je povzročilo potrebo po preoblikovanju odnosa IMPEL-a do Evropske komisije. 15. septembra 2009 sta IMPEL in Komisija podpisala dogovor o sodelovanju, ki priznava vlogo IMPEL-a pri izboljšanju izvajanja in uveljavljanja okoljske zakonodaje EU ter opisuje sodelovanje med IMPEL-om in Komisijo na tem področju. Evropska komisija je ostala pomemben podpornik IMPEL-a. Od leta 2008 je Komisija finančno podpirala IMPEL prek LIFE+ programa.

Na področju čezmejnih pošiljk odpadkov je IMPEL podpisal dogovor o sodelovanju s Sekretariatom Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije in je član okoljske mreže za optimizacijo skladnosti predpisov o nezakonitem prometu (ENFORCE).

Decembra 2015 je IMPEL tudi formaliziral svoje sodelovanje z mrežo THEMIS s podpisom dogovora o sodelovanju.

Na drugem srečanju EU Environmental Enforcement Networks septembra 2017 v Oxfordu (Združeno kraljestvo) je IMPEL podpisal dogovor o sodelovanju z Evropsko mrežo tožilcev za okolje (ENPE) in Evropsko mrežo organizacij za boj proti okoljskemju kriminalu (Envicrimenet). Ta dogovor o sodelovanju je jasen znak namere treh organizacij, da sodelujejo pri krepitvi učinkovitega izvajanja in uveljavljanja evropskega okoljskega in z njim povezanega kazenskega prava ter celotne verige skladnosti.

IMPEL dejavno sodeluje z drugimi strateškimi partnerji, kot so Evropski forum sodnikov za okolje (EUFJE), Mrežo vodij evropskih okoljskih agencij (EPA Network) in Evropsko organizacijo vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI).