Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, je v upravni zadevi nadzora ZOO park Rožman ugotovil, da lastnik parka prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za ZOO park Rožman.

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, je v upravni zadevi nadzora ZOO park Rožman ugotovil, da lastnik parka prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za ZOO.

Zakon o ohranjanju narave (ZON) v 20.členu določa, da mora fizična ali pravna oseba, ki namerava zadrževati živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih, pridobiti dovoljenje ministrstva. V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da Jože Rožmanec, Vrzdenc prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za ZOO park Rožman. Zaradi te kršitve zakona, je bil inšpekcijskemu zavezancu odrejen ukrep, ki je določen v zakonodaji, za odpravo le teh. Z delno odločbo se mu je odredilo prepoved zadrževati živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, in sicer

do pridobitve dovoljenja za prikazovanje živali v živalskem vrtu. Lahko pa zavezanec živali poseduje, v kolikor jih ne prikazuje javnosti. Zakonodaja ne pušča drugega ali drugačnega, milejšega ukrepa, ki bi ga bilo moč izbrati.

V primeru pridobitve dovoljenja taka prepoved preneha in odločba je izvršena. Zavezanec je vlogo za dovoljenje za ZOO park Rožman že vložil na Ministrstvo za okolje in prostor.