Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora v Uniorju Zreče 17. novembra 2022

Inšpektor za okolje Inšpektorata za okolje in prostor je prejšnji teden opravil izredni inšpekcijski pregled v družbi Unior d. d., v Zrečah. Družba je upravljavec naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega in ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje te naprave.

V Uniorju je 26. oktobra 2022 prišlo do izrednega dogodka, in sicer do nenadzorovanih emisij snovi v zrak iz naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov. Po informacijah družbe je izredni dogodek nastal zaradi nepravilnega delovanja naprave za čiščenje odpadnih plinov iz postopka kromiranja izdelkov. Zaradi nepravilnega delovanja čistilne naprave, se iz odpadnih plinov niso izločile vse kapljice kromove VI kisline, ampak so se skupaj z odpadni plini odvajale skozi izpust v okolje. V napravo za čiščenje odpadnih plinov se vodijo odpadni plini iz galvanski liniji za kromiranje izdelkov, ki vsebujejo kapljice vodne raztopine kromove (VI) kisline. Ta se uporablja kot elektrolit pri procesu kromiranja izdelkov. V čistilni napravi se kapljice vodne raztopine kromove (VI) kisline zadržijo in vračajo nazaj v proces, očiščeni odpadni plini pa se skozi definiran izpust odvajajo v okolje. Na izpustu očiščenih odpadnih plinov iz čistilne naprave se mora v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak. Dopustna vrednost kroma in njegovih spojin na izpusti odpadnih plinov iz čistilne naprave, je 1 mg/m3, dopustna vrednost spojin Cr6+, razen barijevega in svinčevega kromata, pa je 0,05 mg/m3.

Inšpektor za okolje je na pregledu ugotovil, da je upravljavec naprave takoj, ko je to ugotovil (kapljice na bližnjih avtomobilih), izvedel vse ukrepe, ki so zahtevani v okoljevarstvenem dovoljenju. Ustavil je proizvodno linijo in o dogodku obvestil pristojnega inšpektorja Inšpekcije za okolje in prostor. Ni pa obvestil Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in Ministrstva za okolje (MOP).

Po izvedbi ukrepov, s katerim je zagotovil pravilno delovanje čistilne naprave, je proizvodna linija pričela z obratovanjem dne 7. novembra 2022. Takrat je pooblaščenec, družba Talum inštitut d. o. o., Kidričevo, izvedla meritve emisije snovi v zrak in meritve onesnaženosti tal na lokaciji naprave ter v okolici naprave. Dne 17. novembra 2022 je isti pooblaščenec na napravi izvedel prve meritve emisije snovi v zrak in še enkrat meritve onesnaženosti tal z dodatnimi merilnimi mesti. Poročila o rezultatih navedenih meritev še niso na razpolago.

Upravljavec naprave bo zaradi večje varnosti procesa, ki bi še dodatno preprečevala ponovitev izrednega dogodka, izvedel dodatne varnostne ukrepe (omejitev maksimalnega pretoka zraka).