Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji izvedla 104 redne nadzore nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi. Uvedenih je bilo 74 upravnih inšpekcijskih postopkov.

Gradbeni inšpektorji so preverjali, ali objekti v javni rabi:

  • zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali se vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja,
  • ali imajo za rabo objeta ustrezna dovoljenja.

Cilj usmerjene akcije:

  • preprečiti uporabo objektov brez uporabnih dovoljenj,
  • zagotavljati izpolnjevanje bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov,
  • odprava obstoječih grajenih ovir in
  • preprečititev nastanka novih grajenih ovir.

Akcija je bila usmerjena predvsem v tiste objekte, v katerih se zadržuje večje število ljudi, v akcijo pa je bilo mogoče vključiti tudi objekte, ki niso v javni rabi. V akciji je sodelovalo 29 gradbenih inšpektorjev IRSOP.