Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Odločitve 105. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 105. redni seji obravnavala devetnajst (19) točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Minister mag. Vizjak: »Kakovost življenja je posameznikova in družbena vrednota«

  V okviru tedna Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (program ESPON) je na Bledu potekal prvi del seminarja z naslovom Kakovost življenja za javne politike, osredotočene na prostor in ljudi (Quality of Life for territorial and citizen-centric policies), s ključnim sporočilom - ustvarjati politike v sodelovanju z ljudmi, ne le za ljudi.

 • Objavljen seznam aktivnih snovi, ki se ne uporabljajo na vodovarstvenih območjih

  Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z določili veljavnih uredb o vodovarstvenih območjih (VVO) objavlja nov Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I). Seznam je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Začetek posvetovalnega procesa Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja 2030

  V okviru tedna Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (program ESPON) se je začel posvetovalni proces za oblikovanje vsebine prihodnjih dejavnosti, za katere bodo pripravljeni tematski akcijski načrti. V celotnem programske obdobju je predvidenih deset tematskih akcijskih načrtov, posvetovalni proces pa se osredotoča na prve štiri, ki bodo v razpravi do konca januarja 2022.

 • Minister mag. Vizjak v reviji TerritoriALL o kakovosti življenja s teritorialno dimenzijo

  Izšla je letna revija TerritoriALL pod okriljem programa ESPON. Raznolik nabor prispevkov s strani strokovnjakov in odločevalcev s širšega področja teritorialnega razvoja je posvečen pomembnemu vprašanju - kako opredeliti kakovost življenja in jo vpeti v politični proces?

 • Video

  Novi Zakon o varstvu okolja za celovito ureditev ravnanja z odpadki

  Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) je sodoben okoljski zakon, ki je namenjen ohranjanju okolja in zavarovanju narave pred nesprejemljivimi posegi. ZVO-2 obravnava potrebo po trajnostnem razvoju in skrbno ravnanje z okoljem in naravo, v postopke pa vključuje tudi zainteresirano javnost in javnost nasploh, je na novinarski konferenci ob predstavitvi ZVO-2 dejal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Podpis pogodbe za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil slovesnega podpisa pogodbe za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Vrednost projekta, ki ga občini izvajata v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, je 6,67 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 4,09 milijona evrov, Ministrstvo za okolje in prostor pa 722.000 evrov.

 • Ministri sprejeli Ljubljanski dogovor in večletni delovni program za urbano agendo EU

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v vlogi predsedujočega Svetu EU vodil spletno neformalno srečanje ministrov, pristojnih za urbani razvoj. Ministri so podprli nadaljevanje izvajanja urbane agende EU s sprejetjem Ljubljanskega dogovora. Pri tem je bila uspešna slovenska pobuda, da so v procese sodelovanja in oblikovanja politik poleg velikih mest po novem vključena tudi majhna in srednje velika mesta.

 • Odločitve 104. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 104. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Skupni projekt treh predsedujočih držav Portugalske, Nemčije in Slovenije za podnebje je končan

  S konferenco se je končal projekt Tri predsedujoče države za podnebje (Three4Climate). Izvedle so se podnebne aktivnosti v izbranih mestih in šolah v Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji v podporo predsedovanju teh treh držav z geslom »Razmišljaj evropsko – deluj lokalno« (Think European – Act Local).

 • Neformalno srečanje vodnih in morskih direktorjev

  V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU so se prek spleta na rednem polletnem neformalnem srečanju sestali vodni in morski direktorji. Na srečanju je sodelovalo skupno približno 115 udeležencev, poleg predstavnikov Evropske komisije, vodnih in morskih direktorjev držav članic EU ter njihovih sodelavcev, tudi predstavniki drugih evropskih držav, Evropske okoljske agencije ter nekaterih drugih organizacij. Udeležence je uvodoma nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek.

 • Neformalno srečanje ministrov na področju urbanega razvoja o razvoju mest in zelenih ukrepih

  V petek, 26. novembra, se bodo prek spleta sestali ministri, pristojni za področje urbanega razvoja. Osrednja tema bosta razprava o urbani agendi EU in sprejem Ljubljanskega dogovora. Neformalnemu srečanju, ki se ga bo udeležila tudi evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira, bo predsedoval minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Minister Vizjak s pomurskimi župani o aktualnih temah s področja okolja

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je v okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Pomurski regiji sestal z župani občin Radenci, Turnišče, Apače in Beltinci, s katerimi je govoril o aktualnih temah s področja okolja.

 • Ministrstvo za okolje in prostor si aktivno prizadeva za zmanjšanje količin odpadne hrane

  Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) si aktivno prizadevamo za zmanjšanje količin odpadne hrane. S tem vprašanjem se ne ukvarjamo samo na področju odpadkov, torej z nastalo odpadno hrano in ravnanjem z njo, ampak se intenzivno vključujemo tudi v akcije preprečevanja nastajanja odpadne hrane.

 • Priporočilo za javne odprte grajene površine

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo novo priporočilo - Javne odprte grajene površine. Priporočila so osredotočena na odprte grajene površine, ki so javno dostopne vsem, ne glede na uporabnikov socialno – ekonomski status, generacijsko pripadnost, ali kako drugače opredeljen status. Zaradi njihovega javnega pomena je še toliko bolj pomembno kako so opremljene in oblikovane ter predvsem, da so skladne s stavbami, ki jih obdajajo, saj skupaj ustvarjajo najrazličnejše ambiente, ki vplivajo na doživljanje naselij in njihovih predelov.

 • Neformalno srečanje direktorjev EU za naravo tudi o Strategiji EU za biotsko raznovrstnost 2030

  V okviru dvodnevnega srečanja so direktorji EU za naravo razpravljali o izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030, Novi strategiji EU za gozdove ter o prostoživečih opraševalcih. Uvodoma so poudarili, da je za soočanje z upadom biotske raznovrstnosti in s podnebnimi spremembami nujna okrepitev dela na področju narave na vseh ravneh.

 • Legalizacije črnih gradenj predlagal ZAPS

  Ponovno demantiramo navedbe, da bi bil Gradbeni zakon napisan v prid kateremukoli poslancu, demantiramo navedbo, da naj bi zakon pisala odvetniška družba Neffat in zavračamo povezovanje reorganizacije ministrstva s pisanjem zakona.

 • V ospredju Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov

  Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki bo v Sloveniji in po vsej Evropi potekal med 20. in 28. novembrom, letos v ospredje postavlja ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov v sistemu krožnih skupnosti, pri čemer poudarja pomen sodelovanja in solidarnosti. Odgovornost vseh nas je, da sodelujemo pri ekološkem prehodu in prispevamo k skupnemu cilju – prihodnosti brez odpadkov – kot delu evropske zelenega prehoda in trajnostne politike Evropske unije.

 • Kozjanski park prvi prejemnik mednarodne nagrade Meline Mercouri iz Slovenije

  Kozjanski park bo 22. novembra v Parizu prevzel mednarodno nagrado »Melina Mercouri«, ki jo pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) podeljujejo na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. To bo prva podelitev prejemniku iz Slovenije. Park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo.

 • Odločitve 103. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 103. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).