Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Objavljen razpis za program LIFE za leto 2021

  Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.

 • Okoljski ministri o novih svetovnih ciljih biotske raznovrstnosti in varstvu opraševalcev

  Drugi dan neformalnega srečanja evropskih ministrov za okolje in podnebne spremembe v Sloveniji je razprava potekala o novem predlogu svetovnih ciljev za Globalni okvir za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Ministri so razpravljali tudi o izzivih pri skupnem okrepljenem varstvu opraševalcev in vzpostavitvi okvira za spremljanje stanja opraševalcev na ravni EU.

 • Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb

  Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu).

 • Okoljski ministri na srečanju v Sloveniji o svežnju Pripravljeni na 55 in mednarodni podnebni konferenci COP26

  V Sloveniji so se neformalno srečali ministri za okolje in podnebne spremembe. Prvič so izmenjali mnenja o pomembnem zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55, katerega cilj je 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Ministri so v popoldanskem delu govorili tudi glede mednarodne podnebne konference COP 26, ki bo novembra v Glasgowu.

 • Gradnja brkinskega vodovoda - za 10.602 prebivalcev zagotovljena zanesljivejša in varnejša oskrba s pitno vodo

  Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pred kratkim izdala odločitev o podpori projekta Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik, ki je usmerjen v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. S to investicijo, v vrednosti nekoliko več kot 23 milijonov evrov, bo iz javnega vodovoda zagotovljena varna oskrba s pitno vodo za 10.602 prebivalcev občin Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Divača, na novo bo na vodovodni sistem priključenih 272 prebivalcev občin Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Divača.

 • Eden prvih dosežkov slovenskega predsedovanja Svetu EU – Politični sporazum z EP o spremembi Aarhuške uredbe

  Dosežen je bil politični sporazum z Evropskim parlamentom o spremembi Aarhuške uredbe kot eden od prvih dosežkov slovenskega predsedovanja, kar ne bi bilo možno brez dobrega sodelovanja tria predsedstev, saj je Nemčija dosegla sporazum na Svetu, Portugalska začela pogajanja z Evropskim parlamentom (EP), Slovenija pa pogajanja uspešno zaključila.

 • Zavarovali pobočje nad stanovanjskimi objekti Na plavžu v Železnikih

  V Železnikih so pred kratkim končali sanacijo brežine nad naseljem Na plavžu, kjer so se soočali s proženjem kamnitega materiala. Vrednost celotne investicije je znašala 657 tisoč evrov (z DDV), od tega je 533 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), razliko pa je zagotovila občina Železniki.

 • Raba morja in z njim povezanih površin po novem opredeljena v Pomorskem prostorskem planu

  Vlada je izdala Uredbo o Pomorskem prostorskem planu Slovenije. Pomorski prostorski plan Slovenije je pomemben strateški, prostorsko razvojni dokument, s katerim se v naši državi prvič po osamosvojitvi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju.

 • Odločitve 86. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 86. redni seji obravnavala devet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Med drugim je vlada sprejela Uredbo o Pomorskem prostorskem planu Slovenije.

 • Minister Vizjak: »Prizadevali si bomo za hitro in ambiciozno izvajanje agende zelenega dogovora«

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na zasedanju Odbora za okolje, zdravje in varno hrano Evropskega parlamenta predstavil program in prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Poudaril je ključni prednostni nalogi - zakonodajni sveženj Fit for 55 (znižanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do 2030) in Mednarodno podnebno konferenco novembra v Glasgowu.

 • Evropska komisija predstavila zakonodajni paket Pripravljeni na 55

  Evropska komisija je danes prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55. Slovensko predsedstvo pozdravlja predstavljeni paket, kar je tudi ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Zaradi pomembnosti tega zakonodajnega paketa bo prva neuradna politična izmenjava mnenj držav članic potekala že prihodnji teden, 20. julija, na neformalnem srečanju ministrov za okolje v Sloveniji.

 • Nov korak k podnebni nevtralnosti Slovenije

  Državni zbor Republike Slovenije je danes sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

 • Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU o biotski raznovrstnosti

  Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Evropsko komisijo (EK) organiziralo 1. Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU v času predsedovanja Slovenije. Udeležence je uvodoma nagovoril generalni direktor Direktorata za okolje g. Iztok Slatinšek.

 • Minister Vizjak z županom Občine Loški Potok o varovanju voda

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je obiskal Občino Loški Potok, kjer si je skupaj z županom Ivanom Benčino ogledal požiralnik na Travniškem polju in projektirani izpust iz načrtovane čistilne naprave.

 • Neformalno srečanje delovne skupine za podnebne spremembe

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence neformalnega spletnega srečanja delovne skupine za podnebne spremembe, ki poteka do jutri. Namen dogodka je predstavitev načrta dela delovne skupine za mednarodne okoljske zadeve na področju podnebnih sprememb v drugi polovici leta. Na dnevnem redu so pomembne točke o prilagajanju na podnebne spremembe, krepitvi podnebnih financ in dokončanje Knjige pravil za izvajanje Pariškega sporazuma.

 • Odločitve 85. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 85. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • MOP gostil prvi sestanek v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju urbanih zadev

  Sestanek delovne skupine držav članic EU za urbani razvoj (UDG) je potekal preko spleta. Udeležili so se ga predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti, Evropskega parlamenta, partnerskih držav in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja.

 • Podpis pogodbe o sofinanciranju projekta za izboljšanje habitatov Pivških presihajočih jezer

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta na Ministrstvu za okolje in prostor podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Pivka.Kras.Presiha). Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 • Podravski regiji večja poplavna varnost in izboljševanje okoljskih ciljev

  Ravnanje z odpadki, nadgradnja čiščenja in odvajanja komunalnih voda, poplavna varnost ter sanacija plazov je nekaj od tem, s katerimi se je ob obisku Vlade RS v Podravski regiji seznanil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

 • Odločitvi 84. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 84. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).