Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Novela Zakona o vodah krepi varstvo z ustavo zagotovljene pravice do pitne vode

  Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se še kako zavedamo svojega temeljnega poslanstva - zagotavljati zdravo življenjsko okolje za vse prebivalce Slovenije. Ena od prednostnih nalog pri tem je tudi zaščita vodnih virov in zagotavljanje pitne vode. Zato smo - z namenom, da še okrepimo varovanje ustavne pravice dostopa do kakovostne pitne vode - pripravili novelo Zakona o vodah, ki jo je državni zbor sprejel konec marca.

 • Danes

  V naslednjih treh letih bo iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

  Vlada je na današnji redni seji sprejela devet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, me drugim tudi Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.

 • Izvajamo ustavno pravico do zdrave pitne vode

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je skupaj z županom Občine Cerklje na Gorenjskem Francem Čebuljem ogledal projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop (Krvavški vodovod), razvojno naravnan projekt izrednega regionalnega pomena, ki doprinaša k doseganju rezultatov in kazalnikov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 • ClimateADAPT – sodelovanje v anketi o evropskem portalu s področja prilagajanja podnebnim spremembam

  ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja letos, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih ponuja zainteresirani javnosti. Na tej osnovi je naročila študijo o vrsti informacij in storitev, ki naj jih portal zagotavlja, da se še bolj približa potrebam uporabnikov. Vabimo vas, da izpolnite anketo o portalu ClimateADAPT.

 • Ključni rešitvi, ki jih prinašata noveli zakonov sta debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državnim sekretarjem Robertom Rožacom in generalnim direktorjem Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in Georgijem Bangievim na novinarski konferenci predstavil ključno vsebino novega Gradbenega zakona in Zakona o urejanju prostora, ki ju je danes sprejela vlada. Ključni rešitvi, ki jih prinašata noveli zakonov sta debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov.

 • Minister mag. Vizjak na odprtju merilne naprave v Novi Gorici in o ukrepih za večjo varnost kopanja v reki Soči

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Nova Gorica Klemen Miklavčič in v. d. generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje Joško Knez so v Novi Gorici odprli prenovljeno merilno mesto za kakovost zraka. Minister je ob tem poudaril, da je ta merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka

 • Nadaljevati z učinkovitim dialogom na področju okolja in prostora je ključno

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila rednega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Vlad Republike Slovenije in Italijanske republike. Z italijansko državno sekretarko Vannio Gava iz Ministrstva za ekološko tranzicijo sta poudarili odlično dosedanje sodelovanje med državama na področju okolja in prostora, izpostavili primere dobrih praks in področja, kjer bomo sodelovanje še krepili.

 • Slovenija uspešno odpravila štiri kršitve s področja okolja

  Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaključila kršitve zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja; odlaganja odpadkov na odlagališčih; okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike; ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija je odprla tudi štiri druge kršitve, zaradi: nenotifikacije predpisov o odpadkih; neizpolnjevanja obveznosti direktive o ohranjanju prosto živečih ptic; neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Slovenija bo EK zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, ki je 9. avgust 2021.

 • Pred slovenskim predsedovanjem na področju podnebnih sprememb pomembni in zahtevni izzivi

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil zadnjega zasedanja sveta za okolje pred začetkom slovenskega predsedovanja. Portugalsko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del Evropskega zelenega dogovora. Sprejeti so bili tudi Sklepi sveta o Strategiji EU za prilagajanje na podnebne spremembe, kjer so ministri podprli namero poslati skupno EU komunikacijo o prilagajanju na COP26.

 • Constructive Alps - Mednarodna nagrada za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp

  Na Ministrstvu za kulturo je na ogled razstava osemindvajsetih, po izboru mednarodne žirije najprepričljivejših arhitekturnih projektov izmed 325-tih, kolikor jih je prispelo na razpis za mednarodno arhitekturno nagrado trajnostne prenove in gradnje stavb Constructive Alps 2020. Razstava bo na ogled do 28. junija 2021.

 • En ocean. Eno podnebje. Ena prihodnost.

  Svetovni dan oceanov, ki ga obeležujemo danes, je svetovni dan praznovanja oceanov in vsakoletni poziv za čim večje sodelovanje vseh deležnikov družbe s ciljem ohranitve oceanov. Svetovni dan oceanov in aktivnosti za ohranitev morij na mednarodni ravni potekajo od leta 2002 v okviru projekta »The Ocean project«. Združeni narodi pa so uradno Svetovni dan oceanov razglasili leta 2008, ko je generalna skupščina Združenih narodov sprejela pripadajočo resoulcijo.

 • Slovenija prevzela predsedovanje Sredozemski komisiji za trajnostni razvoj do leta 2023

  - Danes se je v Izoli začelo 19. zasedanje Sredozemske komisije za trajnostni razvoj, ki bo v hibridni obliki potekalo do 9. junija 2021. Jedro slovenske ekipe deluje v Sloveniji. Javni zavod za podjetništvo Izola, ki je strateški projekt Strategije Evropske Unije (EU) za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) za delovanje in administrativno podporo EUSAIR in ostali udeleženci bodo sodelovali preko spleta.

 • Minister mag. Vizjak: »Vir denarja za gradnjo manjših vodovodov smo zagotovili v okviru Načrta za okrevanje in odpornost«

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta obiskala Občino Žužemberk. Z županom Jožetom Papežem sta se pogovarjala o vodooskrbi v Suhi krajini in možnosti postavitve predelovalnega obrata za gradbene odpadke. Projekt izgradnje pretežno primarnega vodovoda se je zaključil, potrebna pa bo obnova in dograditev sekundarnega vodovoda (manjši vodovodi), ki bo pripeljala vodo do vseh občanov, in sicer predvsem v sušnih obdobjih. Minister mag. Andrej Vizjak je poudaril, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) rešitev predvidelo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

 • 5. junij - Svetovni dan okolja v znamenju generacije za obnovo ekosistemov

  Svetovni dan okolja je eden najstarejših svetovnih dni, ki jih obeležujemo na pobudo Organizacije Združenih narodov in njenega okoljskega programa. Letošnji 5. junij je tako že 47. leto po vrsti, ki tokrat poteka pod geslom Preobrazi, preustvari, obnovi - Generacija za obnovo (#GenerationRestoration). S pobudami in dobrimi praksami želijo spodbuditi, da vsak izmed nas prispeva k ohranjanju okolja. “Smo generacija, ki mora naravi podati roko,” pravijo pobudniki svetovnega dneva okolja.

 • Postavitev oznake visoke vode na dan Save v Polhovem Gradcu in v drugih državah porečja Save

  Na dan Save, 1. junija, je v Polhovem Gradcu potekala postavitev oznake visokih voda. Oznaka obeležuje, do kod se je najvišje povzpela reka Božna v Polhovem Gradcu. Prebivalce opozarja na visoke vode kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bolj zavedati.

 • 12. Dan Alpske konvencije - uresničevanje Slovenije kot vizije zelene turistične destinacije s podporo javnega potniškega prometa

  12. Dan Alpske konvencije, ki je potekal včeraj 27. 5. 2021, se je na osrednjem spletnem posvetu osredotočil na javni potniški promet in turizem, ki ga je organiziral Posoški razvojni center iz Tolmina, Informacijska točka Alpske konvencije. Posvet je del projekta LokAlp, ki ga je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), navezuje pa se tudi na podnebne aktivnosti v sklopu Alpske konvencije.

 • Odločitvi 78. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 78. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • S spremembami Stanovanjskega zakona do zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj

  Državni zbor Republike Slovenije je včeraj z 52 glasovi za in enim glasom proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki vključuje ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj. S spremembami zakona bomo pospešili stanovanjsko gradnjo. Republiški stanovanjski sklad bo do leta 2023 zagotovil skoraj 2400 novih stanovanj, s spremembo zakona se bo to število še povečalo. Pričakujemo tudi, da se bo skozi javno najemniško službo povečalo število najemnih stanovanj. Ocenjujemo, da bomo do leta 2025 pridobili okvirno 2000 novih najemnih stanovanj.

 • Za večjo zanesljivost oskrbe s pitno vodo v pomurskih občinah skoraj 30 milijonov evrov

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« v vrednosti 29.691.269,78 evrov brez DDV. Nosilna upravičenka je Občina Rogaševci, skupaj z občinami Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Občina Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina.

 • Triglavski narodni park praznuje 40. obletnico zakonske ustanovitve in 60. obletnico zavarovanja Doline Triglavskih jezer

  Narodni parki so zavarovana območja narave, ki si zaradi izjemnosti in neprecenljivosti zaslužijo največjo možno skrb. Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in sodi med najstarejše parke v Evropi. 40. in 60. obletnico bomo obeležili s sloganom Triglavski narodni park – za naravo in ljudi, ki nosi sporočilo, kako pomembno je zagotavljanje ravnovesja med varstvom narave in interesi človeka.