Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Za zeleno prihodnost: Steklarna Hrastnik kot primer prehajanja v brezogljično družbo

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil odprtja kisikarne Steklarne Hrastnik. »Steklarna Hrastnik je skozi vrsto svojih projektov nosilec zelenega prehoda v panogi gospodarstva, ki je energetsko in snovno zelo zahtevna. In je dokaz, da je možno izvesti zeleni prehod tudi v praksi. To bo morala postati praksa«, je v nagovoru poudaril minister mag. Vizjak.

 • Vljudnostno srečanje ministra Vizjaka z ministrom Kraljevine Saudske Arabije

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na vljudnostni obisk sprejel ministra za okolje, vodo in kmetijstvo Kraljevine Saudske Arabije Abdulrahmana Abdulmohsena A. AlFadleya.

 • Odločitve 92. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 92. redni seji obravnavala šest točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Video

  Razglasitev območja Mure, Drave in Donave za prvo 5-državno biosferno območje na svetu

  Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) je danes na zasedanju v nigerijski Abuji območje Mure, Drave in Donave (TBR MDD) razglasil za prvo 5-državno biosferno območje na svetu. To območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je s tem uradno postalo največje rečno biosferno območje v Evropi.

 • Na Ministrstvu za okolje in prostor podelili priznanja zaposlenim za izjemne uspehe za leto 2020

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podelil priznanja zaposlenim za izjemne uspehe, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ter ugledu ministrstva, zmanjševanju stroškov poslovanja in skrajševanju delovnih postopkov. Priznanji za življenjsko delo sta prejela dr. Darja Piciga in Tomaž Štembal.

 • Mesec prostora 2021 – najava in povabilo k sodelovanju

  Mesec prostora 2021 bo letos oktobra potekal osmo leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Prostor. Estetika. Kakovost.«. Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 4. oktobra 2021 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2021

 • Podpis pogodbe za izgradnjo čistilne naprave v Lenartu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je obiskal Občino Lenart, kjer je prisostvoval podpisu izvajalskih pogodb za gradnjo čistilne naprave Lenart. Minister je ob podpisu izrazil zadovoljstvo, saj se s to naložbo rešuje velika okoljska rana Občine Lenart. Čistilne naprave so namreč ključnega pomena za varstvo okolja.

 • Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Radovljica

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Radovljica v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Za nekaj več kot 3,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Radovljica, je Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

 • Podpis pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Krško

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Krško v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save. Za nekaj več kot 2,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Krško, je Kohezijski sklad prispeval več kot 1,1 milijona evrov.

 • Minister Vizjak na konzultacijah na temo skupnih časovnih okvirjev pred podnebno konferenco COP26

  Ministrici Jeanne d'Arc Mujawamariya iz Rwande in Simonetta Sommaruga iz Švice sta vodili neformalno konzultacijo, ki je namenjena pripravam in zbližanju stališč pogodbenic Pariškega sporazuma. Na omenjenem posvetu so ministri izmenjali mnenja o skupnih časovnih okvirjih, ki so ključnega pomena za zaključek Pariškega sporazuma, saj trenutno države pogodbenice uporabljajo različne časovne okvirje za dopolnitev svojih nacionalno določenih prispevkov (NDC); nekatere petletno obdobje, druge pa desetletno obdobje.

 • Minister mag. Andrej Vizjak na zaključni čistilni akciji izrabljenih gum na Dravskem polju

  Po odstranitvi dobrih 67. 000 ton odpadka iz gramozne jame na Dravskem polju so na dnu ostali le še kosi odpadne gume, ki je ni mogoče odstraniti s strojno opremo. Občani Občine Kidričevo so skupaj z Inšpektoratom RS za okolje in prostor ter podjetjem Surovina v današnji čistilni akciji odstranili zadnje kose gume in s tem simbolično zaključili dolgotrajno in zahtevno izvršbo inšpekcijskih odločb.

 • Natečaj ClimaHost - varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah

  Vsealpski natečaj Natečaj ClimaHost - varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah izvaja adelphi v tesnem sodelovanji z Alpsko konvencijo. Prijave so odprte do 31. decembra 2021.

 • Postopki dovoljevanja posegov v okolje enotno na Ministrstvu za okolje in prostor

  Z namenom zagotavljanja večje strokovnosti in učinkovitosti poslovanja se z današnjim dnem iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD), naravovarstvena soglasja, prenašajo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

 • Sprememba pristojnosti za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave

  Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Zaradi varstva ljudi in okolja smo dolžni odstraniti nezakonito odložene odpadke

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z izvajalcem Dolinšek transport, d. o. o., Ljubljana, podpisal pogodbo za izvedbo priprave zemljišča za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na območju Zbirnega centra ML Surovine, Ljubljana Zalog, zaradi katerih obstaja nevarnost za nastanek okoljske škode. Minister mag. Vizjak je poudaril, da bomo na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) »v vseh primerih ravnali tako, kajti nesprejemljivo je, da nelegalno odloženi odpadki ogrožajo naše okolje, vodo, zdravje ljudi.«

 • Minister Vizjak na odprtju novega večstanovanjskega objekta v Črnomlju

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil odprtja novega večstanovanjskega objekta v naselju Čardak v Črnomlju. Na slovesnem odprtju je dejal, da je novi objekt korak k temu, da bodo mladi ostali v Beli Krajini.

 • Odločitve 88. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 88. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Na Ministrstvu za okolje in prostor ter v Upravi za javna plačila odprli Demenci prijazne točke

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) sta se pridružila mreži Demenci prijaznih točk, ki jo je vzpostavilo slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzhemier Slovenija. MOP in UJP z odprtjem Demenci prijaznih točk prispevata k vzpostavitvi širšega demenci prijaznega okolja v Sloveniji.

 • Projekt vodooskrbe slovenske Istre nujen za zagotavljanje pitne vode

  Ustavna pravica do pitne vode bo zagotovljena z novim vodnim virom. Dolgoročno bodo zagotovljene potrebne količine pitne vode za prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod na ilirskobistriškem območju vključno z Brkini. Na območju živi v 355 naseljih 134.178 prebivalcev v 10 občinah s skupno površino 1586 km.

 • Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

  Vlada je izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov.