Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Dan za podnebje 2022 – zavedanje o nujnosti blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje

  Slovenija je pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev pred velikimi izzivi. Naš skupni cilj je, da do leta 2050 postanemo podnebno nevtralna družba. Za blaženje podnebnih sprememb je nujno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Za prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji je ključno krepiti odpornost na vplive podnebnih sprememb in učinkovito sistemsko izvajanje potrebnih ukrepov v vseh sektorjih. Na Ministrstvu za okolje in prostor se pridružujemo imenovanju dneva za podnebje, namenjenega spodbudi in reševanju izziva podnebnih sprememb, ki ga tako neformalno obeležujemo 15. maja.

 • Ohranimo ptice selivke

  V soboto, 14. maja, obeležujemo Svetovni dan ptic selivk. Dan je namenjen ozaveščanju o pticah selivkah in potrebi po mednarodnem sodelovanju za njihovo ohranitev, saj so naša skupna naravna dediščina. Letošnji Svetovni dan ptic selivk želi poudariti pomen ozaveščanja o svetlobnem onesnaževanju. Svetlobno onesnaževanje namreč močno vpliva na ptice selivke, ki lahko velikokrat izgubijo sled letenja in napačno ocenijo čas selitev.

 • Odločitve 374. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 374. dopisni seji sprejela devet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • V spomin na dr. Metko Gorišek, državno sekretarko Ministrstva za okolje in prostor

  Razžalostila nas je vest, da nas je zapustila dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor med 2020 in 2022. Vpis v žalno knjigo bo na dan pogreba, v sredo, 11. maja, med 9. in 16. uro v avli Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana.

 • Odločitve 372. dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Na 372. dopisni seji Vlade Republike Slovenije je vlada sprejela tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Upravljanje z divjadjo se ne spreminja

  Glede na zapise v medijih v zvezi s predpisi in lastništvom divjadi Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se upravljanje z divjadjo v ničemer ne spreminja. Določba o lastništvu divjadi se je v Zakonu o varstvu okolja črtala zato, ker je ta vsebina že urejena v drugih področnih zakonih, da se enaka vsebina torej ne podvaja.

 • Skupaj očistimo Strunjansko plažo

  Generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangiev se je udeležil akcije očistimo Strunjansko plažo, v organizaciji podjetja IKEA, ki ljudi spodbuja k bolj trajnostni potrošnji.

 • Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE).

 • Podpisano pismo o nameri za projekt gospodarsko logističnega središča Feniks

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter župan Občine Brežice Ivan Molan so podpisali pismo o nameri za projekt gospodarsko logističnega središča Feniks.

 • Odločitve 122. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 122. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
  Med drugimi je vlada sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)

 • Objava programov sofinanciranja stanovanjskih enot in poziva za nakup stanovanj ter zemljišč

  Stanovanjski sklad RS (SSRS) je za leti 2022 in 2023 objavil dva programa sofinanciranja stanovanjskih enot – javnih najemnih in za starejše, ter javni poziv za nakup stanovanja in zemljišč.

 • Spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta podpisala Sporazum o sodelovanju pri izvajanju ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu in Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu, skupaj z direktorjem družbe Borzen Martinom Brataničem.

 • Podpis sklepa o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Laško

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Laško v okviru operacije Odvajanje in čiščenje komunalnih voda v porečju Savinje. Za skoraj 4,3 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Laško, bo država prispevala 376.454,40 evra, Evropska unija iz Kohezijskega sklada pa 2.133.241,60 evra.

 • Video

  Dan brez zavržene hrane

  Odpadna hrana ni samo moralno in etično sporna. V EU zavržemo kar 20 % vse hrane, ki je bila pridelana za namen prehrane ljudi, prav tako je odpadna hrana tretji največji povzročitelj toplogrednih plinov. Zavedati se moramo, da s tem ko zavržemo hrano, ne zavržemo samo tistega pikastega jabolka, ki nam ni všeč, ali tistega jogurta, na katerega smo v ozadju hladilnika pozabili, ampak tudi vse naravne vire, torej tla oz. kmetijske površine, vodo energijo, ter delo, ki je bilo vloženo v pridelavo in pripravo hrane.

 • Na 366. dopisni seji vlade sprejet Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

  Vlada je na 366. dopisni seji vlade sprejela štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor. Med drugim je sprejela tudi Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, ki je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.

 • Prenovljena čistilna naprava Hotiza pomemben korak k varstvu okolja

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z županom Občine Lendava Janezom Magyarom predal namenu obnovljeno čistilno napravo Hotiza. Investicija bo trajno pripomogla k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice.

 • Podpisan projekt Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji

  Minister mag. Andrej Vizjak je podpisal operacijo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske Kohezijske politike s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Savinjski regiji.

 • Video

  Vlagajmo v naš planet

  Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka v luči investiranja in oplemenitenja našega planeta. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvaja vrsto ukrepov za ohranjanje okolja z investiranjem v planet in razvojne možnosti. Svetovni dan zemlje je namenjen vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko pomembno prispevamo k okoljsko in podnebno bolj prijaznemu planetu.

 • Objavljen razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na podlagi evropske Uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.

 • Notranjski regijski park je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi

  Prav zaradi velike dragocenosti tega območja je leta 2002 Občina Cerknica ustanovila zavarovano območje narave Notranjski regijski park, z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Vendar pa je Notranjski park le osrednji del veliko širšega območja naravnih pojavov in procesov, ki so med seboj povezani - hidrološko, geološko, geomorfološko in biološko. Velik del tega območja obsegata Planinsko polje in širše območje porečja kraške Ljubljanice, ki pa nista pod nobeno formalno zaščito.