Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Minister mag. Vizjak na strokovnem posvetu o zeleni preobrazbi gospodarstva

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence spletnega strokovnega posveta »Šampioni zelene preobrazbe - Gospodarstvo v pripravah za 55% znižanje emisij«, ki ga organizira Center energetsko učinkovitih rešitev. Minister je najprej predstavil resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Poudaril je, da si »Slovenija s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost.«

 • Učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo

  Vlada je na današnji 197. dopisni seji, med štirimi točkami s področja Ministrstva za okolje in prostor, obravnavala in sprejela tudi Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uredba o embalaži in odpadni embalaži bo omogočila učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo.

 • Pomorski prostorski plan Slovenije - stališča do pripomb in predlogov po javni razpravi

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v času od 28. decembra 2020 do 28. februarja 2021 izvedlo javno razpravo o osnutku Pomorskega prostorskega plana Slovenije (PPP) in osnutku pripadajočega Okoljskega poročila.

 • Zakon o vodah posege na priobalnih zemljiščih zaostruje, odločitve bodo odslej strokovne

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločno zavrača neresnične trditve, da naj bi novela Zakona o vodah usodno vplivala na oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Ravno tako odločno zavrača trditve, da bi se odslej lahko na priobalnem pasu gradilo širok nabor objektov in da naj bi zakon predstavljal resna tveganja za degradacijo zemljišč. S temi spremembami MOP prav v ničemer ne ogroža pravico do pitne vode, ki je zapisana v Ustavo Republike Slovenije.

 • MOP izdal negativno odločbo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je negativno odločbo za Bežigrajski športni park (BŠP) izdalo, ker ni izpolnjen pogoj iz 3. točke prvega odstavka 43. člena Gradbenega zakona, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj.

 • Zakon o vodah zaostruje posege na priobalna zemljišča, odločitve bodo strokovne

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v svoji predstavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) na 67. izredni seji Državnega zbora RS poudaril, da odslej zaostrujemo možnost posegov na priobalna zemljišča in da se o posegih na priobalna zemljišča ne odloča več politično, temveč strokovno.

 • Strategija EUSAIR ključna za nadaljnji razvoj okoljskih projektov v jadransko-jonski regiji

  Evropska makroregionalna strategija EUSAIR temelji na štirih tematskih stebrih. Slovenija, v njenem imenu Ministrstvo za zunanje zadeve, pa s ključnimi partnerji (Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola) in Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) do konca maja letos strategiji predseduje. Nosilna tema predsedovanja je »zeleno povezovanje«, saj Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino koordinira področje kakovosti okolja, katerega cilj je izboljšanje kakovosti življenja na obali ob skupnem morju.

 • Srečanje državne sekretarke Gorišek s poljskim veleposlanikom

  Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) dr. Metka Gorišek se je srečala s poljskim veleposlanikom v Sloveniji, njegovo ekscelenco dr. Krzysztofom Olendzkim.

 • Preprečili bomo dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta dosegla soglasje, da se 4. člen novele izvzame iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je v obravnavi v Državnem zboru RS.

 • Odločitve 66. redne seje vlade s področja MOP

  Vlada je na 66. redni seji obravnavala sedem točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Video

  V naslednjih letih bomo pomembno nadgradili poplavno varnost in povečali odpornost na podnebne spremembe

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je ob svetovnem dnevu voda ogledal potek del gradnje dolgo pričakovanega zadrževalnika Veliki potok in ob tem napovedal večja vlaganja v upravljanje z vodami ter preprečevanje in prilagajanje podnebnim spremembam.

 • Svetovni dan voda 2021: Cenimo vodo

  Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.

 • Objavljeno preliminarno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020

  Geodetska uprava RS je na spletnih straneh objavila Preliminarno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2020.

 • Odločitve 65. redne seje vlade s področja MOP

  Vlada je na 65. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Podnebno nevtralna družba, iz načrtovanja v izvajanje

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil virtualne neformalne konference ministrov za okolje, na kateri so ministri EU za okolje izmenjali mnenja o Strategiji EU za prilagajanje na podnebne spremembe, ki jo je objavila komisija v februarju. Ministri so razpravljali tudi o vlogi načrtov za okrevanje in odpornost za zeleni prehod v povezavi z evropskim semestrom in izvedli politično razpravo o predlogu uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki sledi ciljem Evropskega zelenega dogovora in akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Popoldanskega dela zasedanja se je udeležila državna sekretarka dr. Metka Gorišek.

 • Ob 1. obletnici vlade: ukrepi MOP sledijo skrbi za ohranitev okolja in spodbujanju razvoja

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sistemske rešitve prvega leta izpeljalo skladno s poslanstvom skrbi za varovanje okolja v ravnotežju s spodbujanjem razvoja in koalicijskimi zavezami.

 • Minister Vizjak se je srečal z britansko veleposlanico

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na vljudnostni obisk sprejel veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Republiki Sloveniji, njeno ekscelenco Tiffany Sadler.

 • Izvedena delavnica za ključne izzive pri prenovi strategije in akcijskega načrta za volka v Sloveniji

  Zavod za gozdove Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU koordiniral prenovo strateških dokumentov za volka v Sloveniji – strategija in akcijski načrt. V ta namen je bila izvedena virtualna javna posvetovalna delavnica. Do konca marca je mogoče na elektronski naslov bojana.lavric@zgs.si podati pisne opredelitev prioritet, ki naj se jih vključi v prenovljene strateške dokumente. Zaključki delavnice bodo objavljeni na spletnih straneh projekta LIFE WOLFALPS EU.

 • Minister Vizjak podpisal sporazum za izboljšanje stanja Blejskega jezera

  Bled, 12. 3. 2021 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter župan Občine Bled Janez Fajfar sta podpisala Sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera. Namen sporazuma je zmanjševanja vpliva obremenitev na kakovost vode s ciljem doseganja dobrega stanja voda.

 • Odločitve 63. redne seje vlade s področja MOP

  Vlada je na 63. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).