Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Uredba o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

  Vlada je na 17. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

 • MOP bo sofinanciral projekt živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z Lutro, Inštitutom za ohranjanje naravne dediščine, podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta LIFE bober - Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi spremembami, v višini 124.893 evrov. Projekt je v letu 2019 kot edinega prijavljenega iz Slovenije za sofinanciranje v višini 491.647 evrov potrdila tudi Evropska komisija. Projekt, ki traja od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2024, bo zagotovil informacije o življenju bobra, ki poudarjajo njegov pozitiven vpliv na okolje, kar bo pripomoglo k izboljšanju javnega mnenja ter sprejemanju bobra v svojem okolju.

 • Odločitev 10. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 10. redni seji sprejela eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Pripravljene karte ekoloških koridorjev za živalske vrste – ekološka povezljivost kot del zelenih sistemov

  Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo Ciljni raziskovalni projekt »Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni Slovenije kot podpora načrtovanju prostorskega razvoja in upravljanja narave in drugih virov«, ki ga je izvedla Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Rezultati vključujejo usmeritve in karte potencialnih ekoloških koridorjev za modelne živalske vrste s čemer smo pridobili pomembno strokovno podlago, ki bo lahko podprla zgodnje in strateško vključevanje ekološke povezljivosti v prostorske akte.

 • 60 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 1036 javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost

  Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo je odločbo o sofinanciranju izdalo 34 projektom, ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 60 milijonov evrov.

 • Slovenija uspešno odpravila tri kršitve s področja okolja

  Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila 3 kršitve - zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zaradi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, nenotifikacije predpisov v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa ter nenotifikacije predpisov glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku.

 • Odločitve 9. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji sprejela štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

 • Dograjena čistilna naprava Rogaška Slatina za boljše okolje

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Matej Skočir je z županom Občine Rogaška Slatina Brankom Kidričem in direktorjem Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina OKP mag. Bojanom Piršem predal namenu dograjeno čistilno napravo Rogaška Slatina. Investicija bo trajno pripomogla k varovanju vodnih virov, podtalnice in biotski raznovrstnosti.

 • Odločitve 8. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 8. redni seji sprejela pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Na neformalnem srečanju ministrov za okolje tudi o okoljskih posledicah vojne v Ukrajini

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se udeležuje neformalnega srečanja ministrov za okolje, ki v okviru češkega predsedovanja Svetu EU od včeraj poteka v Pragi. Včeraj so ministri razpravljali o mednarodnih vidikih biotske raznovrstnosti, prilagajanju na podnebne spremembe ter okoljskih posledicah vojne v Ukrajini. Zasedanje se danes zaključuje z razpravo o mednarodnih podnebnih pogajanjih ter pripravah na letošnje zasedanje pogodbenic novembra v Egiptu.

 • Odločitve 7. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada Republike Slovenije je na 7. redni seji sprejela tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Pričetek sanacije klifa na delu kompleksa Ortopedske bolnišnice Valdoltra

  Ministrstvo za okolje in prostor, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Občina Ankaran obveščamo javnost, da bodo v obdobju med 11. julijem in 15. novembrom potekala gradbena dela sanacije obalnega klifa na območju kompleksa Ortopedske bolnišnice Valdoltra v Občini Ankaran. Sprehajalce, obiskovalce, plavalce in ostalo javnost naprošamo za razumevanje, strpnost in upoštevanje označb na gradbišču.

 • Posvet o nacionalnih urbanih politikah in transformativni moči mest

  Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so se udeležili svetovnega urbanega foruma (WUF 2022) (angleško The World Urban Forum-WUF) v Katovicah na Poljskem. Forumi potekajo v organizaciji Programa Združenih narodov za mesta in naselja (angleško The United Nations Human Settlements Programme –UN Habitat) od leta 2001, ko je bil prvi svetovni urbani forum organiziran v Nairobiju.

 • 30 let delovanja Vodne konvencije

  Estonsko Ministrstvo za okolje in Sekretariat Vodne konvencije, v sodelovanju s finskim Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, so ob 30 letnici delovanja v Talinu pripravili poseben interaktivni dogodek z visoko mednarodno udeležbo. Slovenija, kot pod predsedujoča biroju Vodne konvencije, je na dogodku aktivno sodelovala na panelni razpravi o prihodnjem razvoju Vodne konvencije. V zelo močni mednarodni zasedbi so bili vsi slovenski predlogi uvrščeni v izbor aktivnosti prihodnjega delovanja konvencije.

 • Pilotna razpisa Eko sklada za celovite prenove večstanovanjskih stavb odprta do 31. oktobra 2022

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je februarja letos objavil dva javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb z namenom testirati nova finančna instrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji.

 • Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za Novi evropski Bauhaus

  V okviru pobude Novi evropski Bauhaus (angleško New European Bauhaus - NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje.

 • Odločitev 8.dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Izbrala je družbo KOTO d. o. o., Ljubljana in s to družbo sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe.

 • Pomen medregionalnega sodelovanja na Konferenci Združenih narodov o oceanih

  V Lizboni poteka Konferenca Združenih narodov (ZN) o oceanih, na kateri svetovni voditelji, znanstveniki, nevladne organizacije in drugi razpravljajo o ukrepih za ohranitev oceanov in njihovo trajnostno uporabo. Osrednja tema konference, ki poteka do 1. julija, je »Pospešitev aktivnosti za dobrobit oceanov, ki temeljijo na znanosti in inovacijah pri izvajanju 14. cilja Agende 2030 za trajnostni razvoj: pregled stanja, partnerstev in rešitev.« Na konferenci dejavno nastopa slovenska delegacija kot pobudnica tematskega dogodka.

 • Na prvem svetu za okolje ministra Brežana dosegli dogovor o zakonodajnem svežnju Pripravljeni na 55

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je prvič udeležil zasedanja sveta za okolje. Ministri so se dogovorili o splošnem pristopu za vse zakonodajne akte v okviru svežnja Pripravljeni na 55 (angleško Fit for 55), ki se obravnavajo v okviru sveta za okolje (sistem EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (angleško Emissions Trading System- ETS); delitev bremen (angleško Effort Sharing Regulation-ESR); CO2 standardi za vozila; raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo (angleško Land Use, Land-Use Change and Forestry -LULUCF); socialni sklad za podnebje).

 • Začetek programa URBACT IV

  Na Programu evropskega teritorialnega sodelovanja, (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT) festivalu mest v Parizu (14.–16. junij 2022) je svojo pot tudi uradno začel novi program URBACT IV – evropski program teritorialnega sodelovanja za mesta vseh velikosti. Maja 2022 ga je potrdila programska komisija URBACT IV in ga predala Evropski komisiji v uradno potrditev.