Skoči do osrednje vsebine

Razpis za promocijo in ozaveščanje na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023. Prijave na razpis so odprte do 20. februarja 2023 do 12. ure.

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Vsebinska področja iz razpisa so naslednja: urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja, zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim razvojem oziroma prostorskim načrtovanjem in trajnostno gradnjo ter izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o teh vsebinah.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.

Razpisna dokumentacija razpisa za sofinanciranje projektov in promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2023.