Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Inšpektorat za okolje in prostor je uvedel začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku

  Inšpektorat za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-19.

 • Za zanesljive informacije v zvezi s koronavirusom pokličite 080 1404

  V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center na brezplačni telefonski številki 080 1404.

 • Imenovanje  vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor

  Ljubljana, 12. marec 2020. Vlada  je izdala odločbo o imenovanju dr. Dragana Matića za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, vendar največ za tri mesece, od 16. 3. 2020 do 15. 6. 2020.

 • Kemisu gradbena inšpekcija odreja odstranitev enega objekta in prenehanje uporabe drugega

  Kemis, d. o. o. je prevzel dve delni odločbi gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor. S prvo delno odločbo se družbi med drugim nalaga, da v roku 360 dni po vročitvi odločbe, na lastne stroške odstrani objekt A ter vzpostaviti prejšnje stanje. Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe objekta B reciklažnega centra SPPC Kemis takoj po vročitvi odločbe.

 • Inšpektorat za okolje in prostor strankam svetuje, da zaradi koronavirusa prijave posredujejo pisno ali po telefonu

  Zaradi zmanjševanja možnosti prenosa okužb s koronavirusom, Inšpektorat za okolje in prostor prosi vse, ki bi želi podati prijavo ali posredovati svoje pobude inšpektoratu za začetek obravnavo določenega primera, da to storijo pisno, prek elektronske pošte ali prek telefona najbližje območne enote inšpektorata.

 • Gradbeni inšpektor zaradi neizvršitve odločbe odredil odklop komunalne infrastrukture objekta C v Kemisu

  Ljubljana, 5. marec 2020. Gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je inšpekcijski zavezanki, družbi Kemis d. o. o., 28. 2. 2020, po uradni dolžnosti izdal dve odločbi.

 • Razmere dovolile izvedbo inšpekcijskega nadzora v Surovini Maribor

  Maribor, 5. marec 2020. Inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor je včeraj popoldan opravila izredni inšpekcijski pregled v obratu za predelavo odpadkov Surovina d. o. o., v Mariboru, kjer je 3. marca, na območju skladiščenja odpadkov vhodne surovine za pridobitev trdnega goriva in izhodnem skladišču odpadkov - alternativnega goriva izbruhnil požar. Surovina d. o. o., ima dovoljenje za skladiščenje 5000 ton odpadkov. V času požara je bilo na tej lokaciji skupno skladiščenih 4.500 ton odpadkov, kar je manj, kot Surovini dovoljuje okoljevarstveno dovoljenje.

 • Okoljski inšpektorji v lanskih nadzorih dimnikarskih družb ugotovili bistveno manj kršitev kot predlani

  Ljubljana, 4. marec 2020. Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarske dejavnosti, so v letu 2019 opravili 450 nadzorov. Izdali so 219 inšpekcijskih in 113 prekrškovni odločb (13 plačilnih nalogov, 40 odločb o prekršku z izrekom globe in 60 opominov). Zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja, je bila v 68 zadevah uvedena izvršba z denarno prisilitvijo.

 • Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja je civilni družbi predstavil prioritete pri zaščiti zdravega okolja

  Varuh človekovih pravic je 27. februarja pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe, ki zastopajo interese varovanja okolja in prostora.

 • Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor opravila izreden inšpekcijski pregled po požaru v podjetju Surovina v Mariboru

  Okoljska inšpektorica je izvedla izredni inšpekcijski nadzor na lokaciji Obrata za predelavo odpadkov družbe Surovina, d.o.o., v Mariboru, kjer je prišlo do požara.

 • Nadzor nad SEVESO obrati v letu 2019

  Ljubljana, 20. februar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je leta 2019 izvedel nadzore 42 SEVESO obratov, od tega 31 obratov večjega tveganja za okolje in 11 obratov manjšega tveganja za okolje. V skupino 'SEVESO' obratov štejemo obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, ki imajo svoje dejavnosti povezane z ravnanjem, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenjem nevarnih snovi. Da bi zmanjšali možnost nesreč v teh obratih, jim inšpektorji za okolje in naravo namenjajo posebno pozornost.

 • V letu 2019 inšpektorji skoraj vsak mesec obravnavali en primer kršitev ravnanja zavarovanimi živalskimi vrstami

  Ljubljana, 18. februar 2020. Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, v lanskem letu, uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorat je eden od organov, ki nadzira spoštovanje in izvajanje predpisov, ki v Evropi urejajo varstvo in zaščito za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, njihovih delov in izdelkov iz njih.

 • Inšpekcija za okolje sistematično povečuje učinkovitost nadzora na področju okolja

  Ljubljana, 12. februar 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16%, rešenih prekrškovnih zadev za 44%, izdanih prekrškovnih odločb za 37% ter izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29%.

 • Akcije nadzorov Inšpektorata RS za okolje in prostor v letu 2020

  Inšpekcija za okolje in naravo, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru Inšpektorata za okolje in prostor bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. V dvajsetih usmerjenih akcijah bo izvedenih več kot 2000 nadzorov.

 • Okoljski inšpektorji, FURS in Policija nadzirali čezmejne pošiljke odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper

  Ljubljana, 10. februar 2020. Okoljski inšpektorji so januarja v sodelovanju s predstavniki FURS in Policije, izvedli nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper. To je bila njihova prva skupna akcija nadzorov čezmejnih pošiljk odpadkov v okviru IMPEL projekta SWEAP, v letošnjem letu. V letu 2020 bo opravljenih približno 30 skupnih akcij nadzora.

 • Pristojni nadzorni slovenski in hrvaški organi o krepitvi inšpekcijskih nadzorov nad čezmejnih prevozom odpadkov

  Zagreb, 6. februar 2020. V Zagrebu so se danes sestali pristojni nadzorni organi Republike Slovenije in Republike Hrvatske, kateri so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov. Razpravljali so o možnostih za krepitev medsebojnega sodelovanja pri preprečevanju nezakonitega pošiljanja odpadkov in o možnostih za izboljšanje nadzora čezmejnih pošiljk odpadkov. Obe državi sta predstavili dobre primere preprečevanja nezakonitih pošiljk odpadov.

 • Minister Zajc nagovoril javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor

  Portorož, 31. januar 2020. Danes je javne uslužbence Inšpektorata za okolje in prostor, zbrane na strokovnih, izobraževalnih dnevih, nagovoril minister za okolje in prostor Simona Zajc. Izpostavil je pomen tovrstnih srečanj, kjer udeleženci resda pridobijo nova znanja, a ne smemo pozabiti tudi na pomen neformalnih srečanj, ki prinesejo izmenjavo izkušenj, dobrih praks in povezav, ki obogatijo in olajšajo delo zaposlenih. Delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev je pomembno ne le zato, ker nadzirajo izvajanje in spoštovanje okoljskih in gradbenih predpisov ter tako zagotavljajo zakonitost, ampak tudi zato, ker s tem v praksi ocenijo kakovost in vrzeli predpisov. Zato, je dejal, je pomembno, da IRSOP sodeluje pri pripravi predpisov od samega začetka njihovega nastajanja. Imamo skupen cilj, ki ga skupaj uresničujemo.
  Zbranim je zaželel uspešno delo.

 • Strokovni dnevi javnih uslužbencev Inšpektorata RS za okolje

  Portorož, 30. januar 2020. Javni uslužbenci Inšpektorata RS za okolje in prostor so danes začeli dvodnevno srečanje, namenjeno strokovnemu izobraževanju, izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Jutri bo zbrane pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

 • Lani opravljenih 239 poostrenih nadzorov obratov in naprav, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje

  28. januar 2020. Inšpektorji za okolje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji za strojno področje in elektroenergetski inšpektorji ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, tudi inšpektorji Urada za kemikalije, so vsak iz svojega področja, v letu 2019, izvedli 239 skupnih nadzorov obratov oziroma zavezancev z napravami, ki predstavljajo določeno tveganje za okolje, zaradi česar morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in delovati v skladu z njim. V akciji sodeluje tudi ARSO, ki zavezancem z napravami, ki predstavljajo tveganje za okolje, izdaja okoljevarstvena dovoljenja.

 • Inšpekcijski nadzor po požaru v poslovni enoti Surovine na Ptuju

  Maribor, 23. januar 2020. Inšpektor za okolje je včeraj opravil inšpekcijski nadzor na lokaciji poslovne enote Surovine d. o. o., na Ptuju, kjer je 20. januarja zgorelo okolji 2 m3 odpadkov. Zaposleni so pri tehtanju opazili, da se iz tovornjaka kadi. Odpadke so zato raztovorili na najprimernejši lokaciji, istočasno so začeli izvajati postopek gašenja in o dogodku obvestili center za obveščanje. Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so ogenj pogasili v parih minutah.

Iskalnik