GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Danes

  Kemisu izdana delna odločba za objekt C

  Kemisu izdana delna odločba za objekt C

 • Danes

  Izredni nadzor okoljskega inšpektorja v Saubermacherjevem centru za ravnanje z odpadlki v Lenartu

  Ljubljana, 22. 10. 2019. Okoljska inšpektorica je včeraj opravila izredni inšpekcijski pregled v industrijskem objektu podjetja Saubermacher v Lenartu, kjer je v nedeljo proti večeru zagorelo na zunanji deponiji mešanih odpadkov, na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

 • Akcija inšpektorata RS za okolje in prostor bistveno prispevala k zmanjašanju kršitev na področju poročanja o ravnanju z ozonu škodljivimi snovmi

  Ljubljana, 3. oktober 2019. Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2018 prejel seznam 183 pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitve nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk prejetih, ki za leto 2017 niso poslala letnega poročila Agenciji RS za okolje. To je bila skoraj tretjina tistih, ki bi do 31. marca 2018 morali na ARSO poslati letno poročilo o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto (2017), v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

 • Naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov v Luki Koper

  Ljubljana 2. oktober 2019. Inšpektorji za okolje in predstavniki FURS so v septembru izvedli večje število naključnih akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov na kontejnerskem terminalu in vstopno-izstopnem mestu za tovorni promet v Luko Koper. Zaradi možnega škodljivega vpliva, so posebno pozornost namenili čezmejnemu pošiljanju ozonu škodljivih snovi. Na področju odpadkov pa odpadni plastiki in tudi drugim vrstam odpadkov.

 • Udeleženci IMPEL delavnice v Celju preizkušali orodje za določanje inšpekcijskih pregledov v območjih Natura 2000

  Celje, 1. oktober 2019. Inšpektorat RS za okolje in prostor je prejšnji teden gostil udeležence delovne skupine IMPEL, ki so na delavnici na dveh območjih Natura 2000 preizkušali orodje IRAM, ki je namenjeno določitvi pogostosti izvajanja rednega inšpekcijskega nadzora v območjih Natura 2000 in tudi v območjih z drugimi naravovarstvenimi statusi, kot so zavarovana območja, naravne vrednote in podobno.

 • IRSOP gosti strokovnjake IMPEL X - Cutting skupine

  Ljubljana, 18. september 2019. Danes se je na Inšpektoratu RS za okolje in prostor začelo tridnevno srečanje X - Cutting ekspertne skupine, ki deluje v okviru organizacije IMPEL. Organizacija IMPEL združuje predvsem organizacije ali organe držav članic Evropske unije, ki delujejo v javnem sektorju in izvajajo ter nadzirajo okoljsko zakonodajo. X - Cutting skupina pa združuje strokovnjake, ki nudijo podporo odgovornim za razvoj sistemov, procesov, postopkov in novih načinov dela.

 • Gradbena inšpektorica o vsebini Kemisovega zahtevka za odložitev izvršbe ni odločala

  Ljubljana, 23. 8. 2019. Gradbena inšpektorica o vsebini zahtevka za odložitev izvršbe, ki ga je na inšpektorat vložil Kemis, d. o. o., ni odločala, ker je bila vloga prošnja za odložitev izvršbe, postopek za izvršbo pa ni bil niti začet. Gradbena inšpektorica je iz tega razloga vlogo za odlog izvršbe zavrgla.

 • Zaključen interni nadzor na delom inšpektorjev, ki so nadzirali Termit d.d.

  Tričlanska komisija, ki je izvedla nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit, d. d., od leta 2012 dalje, je danes zaključila z delom. Komisija je pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo zato, da inšpektor ne bi ukrepal, kot mu to nalaga 157. člen ZVO-1.

 • Začel se je odvoz odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu

  Komunalno in gradbeno podjetje Kostak iz Krškega je danes začelo z odvozi odpadkov, ki so ostali po požaru v podružnici družbe Ekosistemi, v Zalogu pri Straži.

 • Sporočilo za javnost - Kamp Village LIPA v Spodnjih Pirničah

  Ljubljana, 13.8.2019 - V zvezi z medijsko izpostavljeno problematiko objektov v Spodnjih Pirničah, smo se dne 13. 8. 2019 predstavniki pristojnih državnih in lokalnih inšpekcijskih služb ter občine sestali in dogovorili za koordiniran pristop.