Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje osnovnih in dodatnih usposabljanj ter preizkusov strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Zaradi nevarnosti širjenja bolezni covid-19 in priporočil pristojnih organov bo Arhiv Republike Slovenije vsa osnovna in dodatna strokovna usposabljanja do preklica izvajal na daljavo v obliki video seminarjev z uporabo programa Zoom. Ko bodo razmere to dopuščale, bodo usposabljanja izvedena na običajen način.

Obvestilo o izvajanju osnovnih strokovnih usposabljanj, dodatnih usposabljanj in preizkusov strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Termini osnovnih usposabljanj za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

  • za področje uprave20. in 21. 4. 2021, 15. in 16. 11. 2021;
  • za področje gospodarstva, zdravstva, znanosti, kulture, šolstva in pravosodja: 13.-15. 4. 202127.-29. 9. 2021;
  • za društva in zveze društev, ki opravljajo javno službo ali so nosilci javnih pooblastil: druga polovica oktobra 2021;
  • za ponudnike storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev: 2. in 3. 2. 2021.

Termini usposabljanj za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (na daljavo):

  • za področje uprave: 7. 12. 2021;
  • za visokošolske zavode, muzeje in knjižnice12. 5. 2021;
  • notranja pravila kot instrument arhivske zakonodaje: 9. in 10. 3. 2021;
  • za pripravo notranjih pravil za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter prevzema vzorčnih notranjih pravil za kulturne ustanove10. in 11. 5. 2021.

Termini usposabljanj z ostalih področij bodo objavljeni naknadno.

Programi strokovnih usposabljanj, prijavnice na strokovna usposabljanja in prijavnice za preizkus strokovne usposobljenosti bodo objavljeni vsaj en mesec pred predvidenim terminom dogodka.

Preizkusi strokovne usposobljenosti za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, bodo praviloma prav tako potekali na daljavo z uporabo programa Zoom. Termini bodo objavljeni naknadno.