Skoči do osrednje vsebine

Notranja pravila kot instrument arhivske zakonodaje - spletni seminar

Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 9. in 10. marca 2021 prireja spletni seminar, ki je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje notranjih pravil. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 bo usposabljanje potekalo v obliki spletnega seminarja z uporabo aplikacije Zoom.

Spletni seminar z naslovom Notranja pravila kot instrument Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je namenjen vsem tistim, ki jih zanima področje notranjih pravil in jih potrebujejo za svoje delo. 

Predstavljene bodo tudi nekatere novosti, ki jih prinaša nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, ki je stopil v veljavo septembra 2020.

Spletni seminar bo potekal interaktivno. Udeleženci bodo imeli možnost postavljanja vprašanja, saj bo do ene tretjine dogodka namenjenega vprašanjem udeležencev in razpravi.

Termin strokovnega usposabljanja: 9. in 10. 3. 2021

Prijavnico za spletni seminar pošljite do vključno 9. 3. 2021 do 8. ure po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne.

Prijavljeni kandidati bodo vabilo na usposabljanje oz. povezavo na zoom dogodek prejeli na e-poštni naslov, ki so ga navedli ob prijavi.

Prosimo vas, da po prijavi v Zoom preverite, ali ste prijavljeni s svojim imenom in priimkom, po potrebi ju popravite (potrdila o udeležbi bomo izdajali na podlagi prijav v Zoom).

Program spletnega seminarja:

Stroški spletnega seminarja in potrdilo o udeležbi

Spletni seminar izvajamo kot aktivnost v okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si: ESS 2016-2020), ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dogodku brezplačna.

Udeleženci bodo v skladu z določili Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom prejeli potrdilo o udeležbi.

Za dodatne informacije o spletnem seminarju se obrnite na: