Skoči do osrednje vsebine

Spletni seminar "Vzorčna notranja pravila za muzejske ustanove"

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 10. in 11. maja 2021 prireja uvodni spletni seminar, ki je namenjen pripravi notranjih pravil za muzejske ustanove. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 bo usposabljanje potekalo v obliki spletnega seminarja z uporabo aplikacije Zoom.

Arhiv prireja dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil za muzejske ustanove na podlagi 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.  

Datum dodatnega strokovnega usposabljanja: 10. in 11. 5. 2021

Prijavnico za strokovno usposabljanje pošljite do vključno 7. 5. 2021 do 10. ure v fizični obliki na naslov arhiva ali po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne.

Prijavljeni kandidati bodo vabilo na usposabljanje oz. povezavo na Zoom dogodek prejeli na e-poštni naslov, naveden ob prijavi. V okolju Zoom je nujno preveriti, da je udeleženec prijavljen s svojim imenom in priimkom ter navedbo organizacije, v kateri je zaposlen.

Program spletnega seminarja:

Stroški spletnega seminarja in potrdilo o udeležbi

Spletni seminar izvajamo kot aktivnost v okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si: ESS 2016-2020), ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, zato je udeležba na dogodku brezplačna.

Udeleženci bodo v skladu z določili Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom prejeli potrdilo o udeležbi.

Za dodatne informacije o spletnem seminarju se obrnite na: