Skoči do osrednje vsebine

Arhiv arhivalije meseca leta 2016

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

V nadaljevanju najdete arhivalije meseca leta 2016.

Panj.

Medved Bojan in njegove čebelice. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

 • December 2016

  70 let železniške proge Brčko–Banovići

  V arhivaliji meseca, pretežno nastali na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv RS, so prikazani vzroki in povodi za gradnjo »mladinske proge« Brčko–Banovići ter sodelovanje slovenskih mladincev pri tej udarniški akciji. Skoraj 90 km dolga proga je bila zgrajena v dobrega pol leta. Več …

 • November 2016

  Stoletnica smrti cesarja Franca Jožefa

  1. novembra 1916 je 68. letu vladavine umrl cesar Franc Jožef. Na dunajski dvor in na deželne oblasti so začeli prihajati izrazi sožalja z uradov, od društev in v javnem življenju aktivnih posameznikov. Sožalne izjave so bile sestavljene zelo podobno: v uvodu je izražena globoka užaloščenost zaradi smrti vladarja, sledi naštevanje njegovih zaslug, zaključuje pa jih poklonitev novemu cesarju. Predstavljeni dokument Trgovske in obrtniške zbornice za Kranjsko je sicer pisan v enakem duhu, a je bil objavljen v seriji zborničnih razprav. Več …

 • Oktober 2016

  Ko je bil turizem še v povojih

  Pravila društva za olepšanje postojnskega trga in v povzdigo dohajanja tujcev so bila izdana leta 1883 in so dvojezična, nemška in slovenska. Pravila postojnskega »turističnega« društva so verjetno prva pravila tovrstnega društva v slovenskem jeziku, kažejo pa tudi na pomemben prispevek lokalnega društva k razvoju tujskega prometa na Slovenskem.

 • September 2016

  Bojno polje bitke pri Custozzi 24. 6. 1866

  Zbirka kart in zemljevidov Arhiva RS obsega 3210 kosov, ki so razdeljeni med 12 tematskih sklopov. V sklopu Vojaške operacije hranimo 43 kosov. Med temi so posebej zanimive karte, ki so nastale po bitki pri Custozzi junija 1866.

 • Avgust 2016

  Vtisi z razstave brezalkoholnih pijač v Ljubljani leta 1954 in boj proti alkoholizmu pri Rdečem križu Slovenije

  Jeseni 1954 je Rdeči križ Slovenije v Ljubljani organiziral odmevno razstavo brezalkoholnih pijač, ki si jo je ogledalo okrog 30.000 ljudi. Predstavljena je knjiga vtisov s te razstave, v kateri so jo številni obiskovalci zelo pozitivno ocenili, si zaželeli čim več podobnih razstav, pa tudi opozorili na previsoke cene brezalkoholnih pijač, njihovo slabo kvaliteto ter na dejstvo, da jih ni mogoče dobiti v gostilnah in na prodajnih policah slovenskih trgovin.

 • Julij 2016

  Dr. Igor Breznik, njegova usoda in zbirka upodobitev iz koncentracijskega taborišča Gonars

  Arhiv Republike Slovenije je v letu 2014 prejel donacijo, ki med drugim vsebuje del zapuščine dr. Igorja Breznika; v njej je tudi zbirka risb iz italijanskega koncentracijskega taborišča Gonars. V zbirki sta dva akvarela in 21 risb, ki so bile vse ustvarjene v taborišču leta 1942. Avtor večine risb in akvarelov je Valentin Horvat.

 • Junij 2016

  France Tomšič in litostrojska stavka

  V tokratni arhivaliji meseca predstavljamo zapisnik 1. seje stavkovnega odbora znamenite litostrojske stavke decembra 1987. Na dnevnem redu seje je bila obravnava sklepov in zahtev, ki so jih delavci Litostroja izrekli na protestu pred takratno slovensko skupščino in kasneje v Cankarjevemu domu. Zapisnik je del osebnega fonda Franceta Tomšiča, ki ga je Arhiv RS prevzel leta 2014, govori pa o Tomšičevi vlogi v procesu demokratizacije in nastanka samostojne slovenske države. 

 • Maj 2016

  Skladišče idrijskega rudnika na Vrhniki

  Žitno skladišče za potrebe idrijskega rudnika so zgradili v 60. letih 18. stoletja. Ko je sto let kasneje z izgradnjo železnice proti Trstu prenehal promet po Ljubljanici, je stavba izgubila svoj pomen, zato jo je država prodala. V fondu Deželne gradbene direkcije v Ljubljani pa se je ohranilo precej zanimivih načrtov, od katerih tokrat predstavljamo dva.

 • April 2016

  Medved Bojan – Čebele

  Arhiv Republike Slovenije hrani v zapuščini filmskega ustvarjalca Dušana Povha njegovo korespondenco, filmsko literaturo, pogodbe, osebne dokumente in tudi izvirnike snemalnih knjig za serijo o Medvedu Bojanu. Slovenski filmski arhiv pa hrani vseh 37 animiranih filmov o simpatičnem otroškem liku, ki z barvami in risanjem na svojstven način ustvarja različne, mnogokrat tudi namišljene situacije.

 • Marec 2016

  Spomenica in pozdravni dopis Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko primorje in Trst Medzavezniški razmejitveni komisiji

  7. marca 1946 je v Trst prispela Mednarodna razmejitvena komisija, ki naj bi pripravila poročilo in predloge o določitvi meje med Jugoslavijo in Italijo. Člani komisije so 11. marca sprejeli predstavnike Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko primorje in Trst, ki so predložili tudi posebno spomenico. To so razdelili na tri vsebinske sklope, s katerimi so utemeljevali nujnost priključitve celotne Julijske krajine s Trstom k Jugoslaviji. Več …

 • Februar 2016

  Telefoni v 99 slovenskih krajih pred stoletjem

  Prvi seznami telefonskih naročnikov se pojavijo neposredno ob začetkih delovanja telefonskih omrežij. 140 let po Bellovem izumu elektromagnetnega telefona predstavljamo Imenik telefonskih naročnikov in telefonskih uradov za Slovenijo, ki uvodoma podaja tudi splošna navodila, kako sploh uporabljati telefon, s pregledom telefonskih naročnikov pa niza utrinke iz življenja 99 slovenskih krajev v letu 1922.

 • Januar 2016

  Pol tisočletja pomiritve spora med mekinjskim samostanom in mestom Kamnik

  Sredi aprila 2016 bo minilo 500 let od pomiritve spora med mekinjskim samostanom in mestom Kamnik zaradi sečnje lesa na območju Kamniške Bistrice. Razsodbo sta izdala kranjski deželni glavar Janez Auersperg in kranjski deželni vicedom Erazem Braunbart. Poravnalna listina je bila spisana v dveh enakih izvodih in overovljena z visečima pečatoma obeh izstaviteljev. Predstavljena listina se hrani v Zbirki listin in je ena izmed 220 listin serije Listine samostana klaris Mekinje.