Skoči do osrednje vsebine

Medved Bojan – Čebele

Arhiv Republike Slovenije hrani v zapuščini filmskega ustvarjalca Dušana Povha njegovo korespondenco, filmsko literaturo, pogodbe, osebne dokumente in tudi izvirnike snemalnih knjig za serijo o Medvedu Bojanu. Slovenski filmski arhiv pa hrani vseh 37 animiranih filmov o simpatičnem otroškem liku, ki z barvami in risanjem na svojstven način ustvarja različne, mnogokrat tudi namišljene situacije.

Medved Bojan – Čebele

Film Medved Bojan – čebele opisuje medvedka, ki hoče čebelicam vzeti marljivo pridelan med. Ko se te razjezijo in ga napadejo, jim v zameno nariše nov travnik, poln cvetočega cvetja. Čebelice mu v zahvalo poklonijo med.

Animirani filmi o medvedu Bojanu

Serija animiranih filmov s skupnim naslovom Medved Bojan je nastala v produkciji Radiotelevizije Ljubljana in Viba filma ter Slovenskega filmskega centra in Televizije Slovenija v letih 1978–1979, 1980–1981, 1986–1988 in 1995–1998. Serija je nastajala kar 21 let in v tem času so posneli 37 epizod. Režiserja sta bila Branko Ranitović in Dušan Povh, glavni risar je bil Pavao Štalter, avtorja glasbe Mojmir Sepe in Lado Jakša, snemalka Veka Kokalj, slovenski in hrvaški filmski ustvarjalci.

»Duša« projekta o Medvedu Bojanu je bil Dušan Povh, rojen Novomeščan, ki se je po drugi svetovni vojni šolal v filmskih poklicih v češkem Barandovu in je bil eden izmed organizatorjev slovenske kinematografije ter je kot svobodnjak sodeloval pri mnogih slovenskih kratkih filmih kot režiser, scenarist in montažer, bil pa je tudi direktor takrat edine slovenske producentske hiše Viba film.

Arhiv Republike Slovenije hrani v osebnem fondu SI AS 1937, Povh Dušan, njegove dopise, filmsko literaturo, pogodbe, osebne dokumente in tudi izvirnike snemalnih knjig za serijo o Medvedu Bojanu. Slovenski filmski arhiv hrani vseh 37 animiranih filmov o Medvedu Bojanu. Za mnoge od teh je arhiv pridobil arhivsko gradivo, izvirnike, negativ slike in tona. Da bi bili dostopni javnosti za prikazovanje, je dal izdelati 35 mm filmske kopije v filmskih laboratorijih Synhro filma na Dunaju in Hungaro filma v Budimpešti.

Filmi o Medvedu Bojanu so strokovno obdelani in vsebine objavljene v inventarju Filmsko arhivsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije avtorja Lojza Tršana iz leta 2010. Podatki o filmih, od vsebine, avtorjev in tehničnih značilnostih, so dostopni tudi v osrednji računalniški evidenci za Zbirko filmov (SI AS 1086).

V arhivu oziroma Slovenskem filmskem arhivu smo bili posebej zadovoljni, da nam je Peter Povh, sin Dušana Povha, v letu 2015 med drugim podaril tudi štiri Beta videokasete z vsemi filmi o Medvedu Bojanu, izvirne risane predloge – folije, predstavitveno gradivo, snemalne knjige in propagandne letake. Seveda pa med podarjenim gradivom posebej izstopa maskota in »glavni igralec«, lutka Medveda Bojana, ki je kot popestritev aprilske arhivalije meseca tudi razstavljena v avli arhiva.

Medved Bojan je simpatični otroški lik, ki z barvami in risanjem na svojstven način ustvarja različne, mnogokrat tudi namišljene situacije, razumljive otrokom. S tem spodbuja njihovo domišljijo, hkrati pa jih z zgodbami uči o dobroti, hvaležnosti, skrbi za okolje, prijateljstvu, ljubezni, strpnosti, premagovanju namišljenih strahov, vztrajnosti ipd., skratka govori o občih človeških vrednotah. Za vizualno predstavitev smo izbrali film Medved Bojan – čebele. Ta opisuje medvedka, ki hoče vzeti čebelam med; ko se te razjezijo in ga napadejo, jim v zameno priskrbi nov travnik, poln cvetočega cvetja.

Lojz Tršan