Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izpostava Koper

Izpostava URSZR Koper z Regijskim centrom za obveščanje Koper je ena izmed trinajstih izpostav, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na področju obalne regije.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Obalna regija pokriva območje, ki leži v mejah štirih obalnih občin: Mestne občine Koper, občine Izola, občine Piran ter občine Ankaran. Geografsko zelo raznolika regija zajema 384,6 kvadratnega kilometra razgibanega terena in približno 180 kvadratnih kilometrov morja v Tržaškem zalivu ter 46 kilometrov obalnega pasu. V regiji je 122 naselij in tri Upravne enote v štirih občinah.

Regijski center za obveščanje Koper

Regijski center za obveščanje Koper s svojim delovanjem pokriva območje obalne regije, ki zajema:

  • 4 občine: Ankaran, MO Koper, Izola in Piran,
  • 3 upravne enote: Koper, Izola in Piran,
  • 122 naselij,
  • 384,6 kvadratnega kilometra razgibanega terena,
  • okoli 180 kvadratnih kilometrov morja v Tržaškem zalivu,
  • okoli 46 kilometrov obalnega pasu,
  • 116.871 prebivalcev (SURS, 2020),
  • državna meja z Italijo in Hrvaško.

Regijski načrti zaščite in reševanja