GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Arhivalija meseca

 • Arhivalija meseca

  Spletno rubriko "Arhivalija meseca" v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

Teme

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, arhivska dejavnost, javna arhivska mreža, digitalizacija arhivskega gradiva, e-Arhiv

 • Javna arhivska mreža

  Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi.

 • Arhivsko gradivo

  Arhivsko gradivo zaradi svoje neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Njegova podoba se je v preteklosti spreminjala; različnih oblik in vsebin, izvirno ali pa reproducirano je tudi današnje.

 • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

  Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Slovenski elektronski arhiv

  Vlada Republike Slovenije je marca 2016 sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016–2020.

Projekti

 • V teku

  Projekt e-ARH.si

  Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo.

 • Zaključen

  Projekt E-ARK4ALL

  Projekt E-ARK4ALL je konzorcij petih ustanov, ki sodelujejo pod okriljem Instrumenta za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility). Kot partner v DLM Forumu v projektu sodeluje tudi Arhiv Republike Slovenije.