Skoči do osrednje vsebine

Spletna rubrika Arhivalija meseca

 • Arhivalija meseca

  Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

Arhivska kulturna dediščina

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, od srednjeveških pergamentnih listin do sodobnih digitalnih zapisov na različnih medijih, predstavlja nenadomestljivo pričevanje preteklih dogodkov in je pomemben del naše kulturne dediščine in nacionalnega spomina.

 • Javna arhivska mreža

  Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi. Osnovne naloge arhivov so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe arhivskega gradiva.

 • Arhivsko gradivo

  Arhivsko gradivo zaradi njegove neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb.

 • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

  Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Slovenski elektronski arhiv

  Dokumentarno in arhivsko gradivo se zaradi intenzivnega uvajanja informacijske tehnologije v vsakdanjem življenju, predvsem pa njene uporabe na vseh področjih v sodobni družbi in na vseh ravneh njenega delovanja pojavlja v vse več oblikah. To postavlja slovenske javne arhive pred nove izzive.

Projekti v izvajanju

Zaključeni projekti

 • Projekt E-ARK4ALL

  Projekt E-ARK4ALL je konzorcij petih ustanov, ki sodelujejo pod okriljem Instrumenta za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF«.