Skoči do osrednje vsebine

Arhivalija meseca

 • Arhivalija meseca

  Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

Teme

 • Arhivi

  Arhivsko gradivo, arhivska dejavnost, javna arhivska mreža, digitalizacija arhivskega gradiva, e-Arhiv

 • Javna arhivska mreža

  Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi.

 • Arhivsko gradivo

  Arhivsko gradivo zaradi njegove neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Njegova podoba se je v preteklosti spreminjala; različnih oblik in vsebin, izvirno ali pa reproducirano je tudi današnje.

 • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

  Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

 • Slovenski elektronski arhiv

  Dokumentarno in arhivsko gradivo se zaradi intenzivnega uvajanja informacijske tehnologije v vsakdanjem življenju, predvsem pa njene uporaba v sodobni družbi na vseh področjih in na vseh ravneh njenega delovanja, pojavlja v vse več oblikah. Slednje postavlja slovenske javne arhive pred nove izzive.

Projekti

 • Projekt e-ARH.si

  V teku

  Projekt vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva ali kratko e-ARH.si predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju. Vključuje postopke prevzemanja arhivskega gradiva (digitaliziranega in v izvorno digitalni obliki) v pristojne javne arhive, njegovo nadaljnjo strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter nadaljnjo uporabo.

 • Projekt E-ARK3

  V teku

  Pod okriljem projekta E-ARK3 dvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s katerimi lahko organizacije razvijajo lasten sistem hrambe, in procese, s katerimi ohranjajo celovitost in dostopnost podatkov.

Zaključeni projekti

 • Projekt E-ARK4ALL

  Zaključen

  Projekt E-ARK4ALL je konzorcij petih ustanov, ki sodelujejo pod okriljem Instrumenta za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility). Kot partner v DLM Forumu v projektu sodeluje tudi Arhiv Republike Slovenije.

Iskalnik