Skoči do osrednje vsebine

Pod okriljem projekta E-ARK3 dvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s katerimi lahko organizacije razvijajo lasten sistem hrambe, in procese, s katerimi ohranjajo celovitost in dostopnost podatkov.

Evropski gradnik eArhiviranje: projekt E-ARK3

Pod okriljem projekta E-ARK3 dvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje. Gradnik eArhiviranje uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s katerimi lahko organizacije razvijajo lasten sistem hrambe, in procese, s katerimi ohranjajo celovitost in dostopnost podatkov. Z upoštevanjem smernic, ki jih razvijamo znotraj gradnika eArhiviranje, lahko posamezne ustanove zagotavljajo dolgoročna in trajna dostop in uporabo informacij in podatkov.

Temelj gradnika eArhiviranje ostaja nabor specifikacij za informacijske pakete, ki opisujejo format za hrambo podatkov in metapodatkov, ki je neodvisen od programskega okolja in ki zagotavlja, da informacije in podatki dolgoročno ohranijo avtentičnosti in razumljivost. Specifikacije nastajajo v mednarodni skupnosti in so plod znanja in izkušenj strokovnjakov s področja elektronskega arhiviranja. Njihov namen je zagotoviti učinkovito dolgoročno hrambo v situacijah kot so:

  • migracija podatkov pri menjavi programske opreme v poslovnih informacijskih okoljih;
  • prenos podatkov v namenska arhivska elektronska skladišča;
  • dolgoročna hramba podatkov v e-repozitorijih;
  • ponovna uporaba in uporaba dolgoročno hranjenih podatkov neodvisno od programskih okolij.

Arhiv Republike Slovenije v projektu E-ARK3 nastopa kot samostojni partner in sodeluje v večih aktivnostih:

  • A2 Upravljanje specifikacij;
  • A3 Vzorčna orodja, skladnost in podpora;
  • A5 Sodelovanje in stik z uporabniki.