GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Direktoratu za vode in investicije oblikujemo politike in izvajamo naloge na področjih urejanja in varstva voda ter odločanja o njihovi rabi, investicij in ekonomskega upravljanja, kohezije in zmanjševanja posledic naravnih nesreč.

Sektorji direktorata za vode in investicije