Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Direktoratu za vode oblikujemo politike in izvajamo naloge na področjih urejanja in varstva voda ter odločanja o njihovi rabi in zmanjševanja posledic naravnih nesreč.

Sektorji direktorata

Teme

 • Načrt upravljanja voda

  Z načrti upravljanja voda na vodnih območjih za vsako šestletno obdobje določimo cilje za vode ter ob tem zagotovimo osvežen pregled vplivov človekovega delovanja na vode.

 • Upravljanje morskega okolja

  Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje določimo cilje za morske vode ter hkrati vsakih šest let zagotovimo sproten pregled vplivov človekovega delovanja na morske vode. V okviru načrta upravljanja z morskim okoljem določimo tudi ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

 • Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

  Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti v okviru poplavno najbolj ogroženih porečij v Sloveniji določa številne negradbene in gradbene protipoplavne ukrepe.

 • Program ukrepov upravljanja voda

  S programom ukrepov upravljanja voda zagotavljamo pregled vseh ukrepov in režimov povezanih z vodami, ki so v veljavi in se že izvajajo, ter določimo dopolnilne ukrepe, če so potrebni za doseganje ciljev posameznega načrtovalskega obdobja. Program ukrepov upravljanja voda, ki ga sprejme Vlada, vsakih šest let pregledamo in po potrebi posodobimo.