GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za lokalno samoupravo zagotavljamo sistemsko ureditev organiziranosti in delovanja slovenskih občin. Pripravljamo zakonske rešitve na področju lokalne samouprave in sodelujemo pri pripravi področne zakonodaje v pristojnosti drugih resorjev, kadar se vsebine nanašajo na delovanje občin.
Občinskim organom svetujemo pri izvajanju njihovih nalog in pristojnosti. Zagotavljamo izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja občin.