Skoči do osrednje vsebine

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

Počitniška dejavnost je na Ministrstvu za javno upravo organizirana kot lastna dejavnost. V upravljanju imamo 80 počitniških enot, od tega je 29 enot v Republiki Sloveniji in 51 enot v Republiki Hrvaški.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave. Uporabljajo jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni delavci organov državne uprave ter upokojenci Agencije RS za plačilni promet. Če počitniške enote ostanejo nezasedene, jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki ter neposredni proračunski uporabniki za opravljanje svoje dejavnosti.

Zunaj razpisa in zunaj sezone počitniške enote oddajamo glede na vrstni red prispelih prijav. Rezervacije sprejemamo po telefonu od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Rezervacija je veljavna največ en delovni dan.

Uporabnik počitniške enote je dolžan ob prevzemu ključev na recepciji poravnati stroške turistične takse in stroške prijave po ceniku posamezne turistične agencije na lokaciji sami. V počitniških enotah domače živali niso dovoljene.

Obvestilo

Obveščamo vas, da je s 1. 4. 2021 stopil v veljavo nov Pravilnik o počitniški dejavnosti.

Do preklica nove rezervacije niso možne

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2020) omejila gibanje državljanov. Med izjeme za prehajanje med statističnimi regijami tokrat ni vključila koriščenja turističnih nastanitev v Republiki Sloveniji, zato moramo vse že potrjene rezervacije letovanj preklicati.

Vsem uporabnikom, ki so letovanje v obdobju od 20. oktobra 2020 do 1. novembra 2020 že plačali in so se odločili za vračilo denarja, bomo vplačana sredstva vrnili v najkrajšem možnem času.

Od 16. oktobra 2020 do preklica nove rezervacije niso možne.

Razpis za zimsko sezono

Ob upoštevanju Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in zaradi vse slabše epidemiološke slike v celotni državi smo se na Ministrstvu za javno upravo odločili, da v zimski sezoni 2020/2021 razpisa za letovanje ne bomo pripravili.

Letovanje v počitniških enotah, ki so primerne za bivanje v zimskem času, bomo zainteresiranim javnim uslužbencem ponudili takoj, ko bo opravljanje počitniške dejavnosti spet možno. Počitniške enote bomo oddajali v skladu s pravili, ki veljajo zunaj razpisa.

Odpoved letovanja zaradi strahu pred širjenjem bolezni Covid-19 ali zaradi uvedbe ukrepa obvezne karantene ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo

Letovanje je možno odpovedati v primeru višje sile ali izrednih nepredvidljivih okoliščin (Pravilnik o počitniški dejavnosti). Strah pred širjenjem bolezni Covid-19 oziroma pred okužbo ne sodi med izredne nepredvidljive okoliščine, zato v primeru odpovedi letovanja iz tega razloga letovalec nosi stroške odpovedi v višini, kot je določena s 26. členom pravilnika. 

Če bi Vlada Republike Slovenije ali Vlada Republike Hrvaške razglasili popolno zaporo meje med državama ali če bi bila razglašena prepoved opravljanja nastanitvene dejavnosti, se letovalcu v celoti povrne stroške letovanja, ne glede na čas odpovedi. V primeru, da bo Vlada Republike Slovenije uvrstila Hrvaško na »rdeči seznam« in uvedla ukrep obvezne karantene ob vstopu nazaj v Slovenijo, se letovalcu v primeru odpovedi povrne strošek letovanja od dneva uvedbe tovrstnega ukrepa (nastanek izredne okoliščine, 30. člen pravilnika).

Turistični boni

Turističnih bonov, ki jih je uvedel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, za plačilo namestitve v teh počitniških enotah ni možno unovčiti. Ministrstvo za javno upravo namreč izvaja počitniško dejavnost kot lastno, neprofitno dejavnost, v okviru delovnih nalog proračunskega porabnika, za katero zakon možnosti unovčevanja turističnih bonov ni predvidel.

Cenik

Opis počitniških enot