Skoči do osrednje vsebine

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

Počitniška dejavnost je na Ministrstvu za javno upravo organizirana kot lastna dejavnost. V upravljanju imamo 81 počitniških enot, od tega je 30 enot v Republiki Sloveniji in 51 enot v Republiki Hrvaški.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave.

Počitniške enote lahko uporabljajo tako aktivni kot tudi upokojeni delavci organov državne uprave ter upokojenci Agencije RS za plačilni promet. V primeru prostih enot lahko le-te uporabljajo tudi zunanji uporabniki, ki izkažejo zanimanje za letovanje v počitniških enotah, ter neposredni proračunski uporabniki za opravljanje svoje dejavnosti.

Izven razpisa in izven sezone počitniške enote oddajamo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Rezervacije sprejemamo po telefonu od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Rezervacija je veljavna največ en delovni dan.

Uporabnik počitniške enote je dolžan ob prevzemu ključev na recepciji poravnati stroške turistične takse in stroške prijave po ceniku posamezne turistične agencije na lokaciji sami.

V počitniških enotah domače živali niso dovoljene.

Obvestilo!

Dne 28. 9. 2020 pričnemo od 9.00 ure dalje sprejemati telefonske rezervacije letovanj v počitniških enotah v Sloveniji za termine od 4. 10. do 1. 11. 2020.

Odpoved letovanja zaradi strahu pred širjenjem bolezni Covid-19 ali zaradi uvedbe ukrepa obvezne karantene ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo

Letovanje je možno odpovedati v primeru višje sile ali izrednih nepredvidljivih okoliščin (Pravilnik o počitniški dejavnosti). Strah pred širjenjem bolezni Covid-19 oziroma pred okužbo ne sodi med izredne nepredvidljive okoliščine, zato v primeru odpovedi letovanja iz tega razloga letovalec nosi stroške odpovedi v višini, kot je določena s 26. členom pravilnika. 

Če bi Vlada Republike Slovenije ali Vlada Republike Hrvaške razglasili popolno zaporo meje med državama ali če bi bila razglašena prepoved opravljanja nastanitvene dejavnosti, se letovalcu v celoti povrne stroške letovanja, ne glede na čas odpovedi. V primeru, da bo Vlada Republike Slovenije uvrstila Hrvaško na »rdeči seznam« in uvedla ukrep obvezne karantene ob vstopu nazaj v Slovenijo, se letovalcu v primeru odpovedi povrne strošek letovanja od dneva uvedbe tovrstnega ukrepa (nastanek izredne okoliščine, 30. člen pravilnika).

Turistični boni

Turističnih bonov, ki jih je uvedel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, za plačilo namestitve v teh počitniških enotah ni možno unovčiti. Ministrstvo za javno upravo namreč izvaja počitniško dejavnost kot lastno, neprofitno dejavnost, v okviru delovnih nalog proračunskega porabnika, za katero zakon možnosti unovčevanja turističnih bonov ni predvidel.

Cenik

Opis počitniških enot

Iskalnik