Skoči do osrednje vsebine

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

Počitniška dejavnost je na Ministrstvu za javno upravo organizirana kot lastna dejavnost. V upravljanju imamo 78 počitniških enot, od tega je 27 enot v Republiki Sloveniji in 51 enot v Republiki Hrvaški.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave. Uporabljajo jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni uslužbenci organov državne uprave. Če počitniške enote ostanejo nezasedene, jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki ter neposredni proračunski uporabniki za opravljanje svoje dejavnosti.

Zunaj razpisa in zunaj sezone počitniške enote oddajamo glede na vrstni red prispelih prijav. Rezervacije sprejemamo po telefonu od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Rezervacija je možna samo na objavljen termin, ki je razviden iz tabele prosti termini in je veljavna največ en delovni dan.

Uporabnik počitniške enote je dolžan ob prevzemu ključev na recepciji poravnati stroške turistične takse in stroške prijave po ceniku posamezne turistične agencije na lokaciji sami.

Domače živali so izjemoma dovoljene v naprej predvidenih počitniških enotah, kar je razvidno iz opisa posamezne počitniške enote. Trenutno bo omogočeno bivanje domačim živalim na naslednjih lokacijah:

  • Bohinjska Bistrica, Jeglič F-43, 
  • Kranjska Gora, Čičare 9/003, 
  • Kranjska Gora, Čičare 9D/206, 
  • Portorož, Beli Križ, apartma 1, 
  • Barbariga, stanovanje št. 36004,
  • Umag, Pelegrin, hiša A9,
  • Umag, Pelegrin, hiša L6 in
  • Umag, Špina, hiša 68/B.

 Pri letovanju v zgoraj navedenih enotah je obvezno doplačilo za čiščenje po zaključenem letovanju.

Obvestilo o datumu začetka sprejemanja rezervacij za letovanja v oktobru 2023

V ponedeljek 11. 9. 2023 bomo objavili tabelo s prostimi termini v počitniških enotah v Sloveniji in tega dne od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati telefonske rezervacije za letovanja v oktobru 2023 (od 1. 10. 2023 do 5. 11. 2023 dalje).

Rezervirate lahko poljubno število dni, prav tako pa so v tem času cene iz cenika znižane za 30 %, razen za enodnevna letovanja. V terminih izven sezone lahko počitniške enote najamejo tudi zunanji uporabniki.

Za rezervacijo letovanj imamo vzpostavljen klicni center na tel. št. 01 478 8383. Klice sprejemamo od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00 uro.

Razpis za oddajo počitniških enot v mesečni najem v obdobju izven sezone 2023/2024 JE ZAKLJUČEN

Ministrstvo za javno upravo je dne 22. 5. 2023 objavilo Razpis za oddajo počitniških enot v mesečni najem v obdobju izven sezone 2023/2024. Sestavni del razpisa so:

Razpis je namenjen izključno zaposlenim v organih državne uprave (na ministrstvih z organi v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah). Prijavijo se lahko tudi upokojenci državne uprave. Mesečni najem je možen samo izven sezone v mesecih oktober 2023, november 2023, december 2023, marec 2024 in april 2024. Podatek o natančnem obdobju, ki je na voljo za mesečni najem pri posamezni enoti, je razviden iz priloge 4, 5 in 6.

Prijavnica se odda na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. V naziv e-sporočila je potrebno pripisati »PRIJAVA mesečni najem 322-25/2023«.

Rok za prijavo se je iztekel 5. 6. 2023.

Prijavljeni bodo o rezultatih pisno obveščeni po elektronski pošti.

Javni uslužbenci na drugih državnih organih in zunanji uporabniki bodo lahko rezervacijo za preostala prosta obdobja za mesečni najem opravili po zaključenem razpisu, predvidoma od 19. 6. 2023 dalje.

Razpis za letovanje v poletni sezoni 2023 JE ZAKLJUČEN

Ministrstvo za javno upravo je dne 24. 3. 2023 objavilo Razpis za letovanje v poletni sezoni 2023. Sestavni del razpisa sta bili Priloga 1 in Priloga 2. Razpis je bil namenjen izključno zaposlenim v organih državne uprave (na ministrstvih z organi v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah). Prijavili so se lahko tudi upokojenci državne uprave. Poletna sezona obsega termine od 24. 6. 2023 do 2. 9. 2023.

Rok za prijavo se je iztekel 7. 4. 2023.

Komisija za počitniško dejavnost Ministrstva za javno upravo je  20. aprila 2023 obravnavala vse pravočasno prispele prijave in letovanje dodelila na podlagi doseženega števila točk na posamezni lokaciji in terminu. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni po elektronski pošti. Prejeli bodo dokument obvestilo o dodelitvi letovanja ali obvestilo o rezultatih razpisa skupaj s tabelo s prostimi termini po zaključku razpisa.

Notranji upravičenci, ki so se prijavili na razpis in niso dosegli zadostnega števila točk za dodelitev letovanja, bodo v petek 21. 4. 2023 prejeli obvestilo o rezultatih razpisa in seznam nezasedenih počitniških enot po zaključenem razpisu. Telefonske rezervacije za te proste termine, ki so bili priloženi obvestilu o rezultatih razpisa, pričnemo sprejemati v ponedeljek 24. 4. 2023 od 9.00 do 12.00 ure. Rezervacijo lahko opravijo samo notranji upravičenci, ki so se pravočasno prijavili na razpis za letovanje in niso dosegli zadostnega števila točk za dodelitev želenega letovanja.

Za rezervacijo letovanj imamo vzpostavljen klicni center na tel. št. 01 478 8383. Za počitniške enote v Sloveniji izberete številko 1, za enote na Hrvaškem (Istra in otoka) pa številko 2. Klicni center lahko sprejme do 50 klicev, ki se razvrstijo v čakalno vrsto. Čakalna vrsta se z vsakim sprejetim klicem krajša, zato vas prosimo, da počakate na liniji. V primeru, da klic prekinete, boste ob ponovnem klicu razvrščeni na konec čakalne vrste. Vsak nadaljnji klic od 51 dalje prejme obvestilo o zasedeni liniji. Prosimo vas, da nas v tem primeru pokličete kasneje. 

Podatek o številu točk, ki jih je bilo potrebno doseči za dodelitev letovanja na posamezni lokaciji in terminu si lahko za enote v Sloveniji ogledate tukaj in za enote na Hrvaškem tukaj. V tabeli je vsaka lokacija prikazana v svojem zavihku.

Notranji upravičenci, ki jim je bilo na razpisu letovanje dodeljeno, bodo potrdilo o dodelitvi letovanja prejeli po elektronski pošti najkasneje do srede 26. 4. 2023.

Notranji upravičenci, ki na razpisu niso bili uspešni in so v tem tednu opravili novo rezervacijo letovanja, bodo potrdilo o odobritvi letovanja prejeli po prvomajskih praznikih.

Javnim uslužbencem na drugih državnih organih in zunanjim uporabnikom bodo prosti termini po zaključenem razpisu na voljo predvidoma od 4. 5. 2023 dalje.

Obvestilo

Z dnem 21. 3. 2023 je stopil v veljavo nov Pravilnik o počitniški dejavnosti Ministrstva za javno upravo (PPD-1), številka: 322-13/2023/1 z dne 13. 3. 2023 ter nov Cenik letovanja.

Z novim cenikom ostajajo cene v sezoni nespremenjene, za uporabo počitniških enot izven sezone pa se v prihodnje zaračuna cena iz cenika, zmanjšana za 30 %. Popust ne velja za enodnevna letovanja.

 

Cenik

Opis počitniških enot v Sloveniji

Opis počitniških enot na Hrvaškem