Skoči do osrednje vsebine

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

Počitniška dejavnost je na Ministrstvu za javno upravo organizirana kot lastna dejavnost. V upravljanju imamo 78 počitniških enot, od tega je 27 enot v Republiki Sloveniji in 51 enot v Republiki Hrvaški.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave. Uporabljajo jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni uslužbenci organov državne uprave. Če počitniške enote ostanejo nezasedene, jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki ter neposredni proračunski uporabniki za opravljanje svoje dejavnosti.

Zunaj razpisa in zunaj sezone počitniške enote oddajamo glede na vrstni red prispelih prijav. Rezervacije sprejemamo po telefonu od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Rezervacija je možna samo na objavljen termin, ki je razviden iz tabele prosti termini in je veljavna največ en delovni dan.

Uporabnik počitniške enote je dolžan ob prevzemu ključev na recepciji poravnati stroške turistične takse in stroške prijave po ceniku posamezne turistične agencije na lokaciji sami.

Domače živali so izjemoma dovoljene v naprej predvidenih počitniških enotah, kar je razvidno iz opisa posamezne počitniške enote. Trenutno bo omogočeno bivanje domačim živalim na naslednjih lokacijah:

 • Portorož, Beli Križ, apartma 1 in
 • Umag, naselje Pelegrin, hiša A9.

 Pri letovanju v zgoraj navedenih enotah je obvezno doplačilo za čiščenje po zaključenem letovanju.

Razpis za oddajo počitniških enot v mesečni najem 2022/2023 - IZVEN SEZONE

 • Ministrstvo za javno upravo odda počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem v mesečni najem izven sezone in sicer na lokacijah in po cenah najema, ki so vidne iz PRILOGE 1_LOKACIJE, ki je sestavni del tega razpisa.

  Predhodni ogled počitniških enot ni možen.

  Cena najema počitniških enot na območju Republike Slovenije vključuje DDV, ki znaša 9,5%. Turistična taksa in stroški niso vključeni v ceno in se plačajo po ceniku recepcije ob prijavi. Plačilo najema je potrebno poravnati 8 dni po sklenitvi pogodbe o najemu.

  Podrobnejši pogoji najema so vidni iz PRILOGE 2_POGODBA, ki je sestavni del tega razpisa.

  Na razpis se lahko prijavijo vsi aktivni in upokojeni javni uslužbenci organov državne uprave (ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot – v nadaljevanju: upravičenci).

  Prijava je možna do torka 16. 8. 2022.

  Prijavnica (PRILOGA 3) se odda na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. V naziv e-sporočila je potrebno pripisati »PRIJAVA RAZPIS 322-21/2022«.

  Prijava se šteje za pravočasno, v kolikor prispe v elektronski predal najemodajalca zadnji dan roka za prijavo do 24.00 ure. Prijava je možna izključno s prijavnico, ki je PRILOGA 3 in sestavni del tega razpisa.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za javno upravo

Obvestilo

Dne 1. 6. 2022 bomo objavili tabelo s prostimi termini po poletni sezoni (od 03. 9. 2022 dalje) in tega dne od 9.00 ure dalje pričeli sprejemati telefonske rezervacije za letovanja v Sloveniji in na Hrvaškem.

Rezervirate lahko poljubno število dni, prav tako pa so v tem času cene iz cenika znižane za 40 %, razen za enodnevna letovanja. V terminih izven sezone lahko počitniške enote najamejo tudi zunanji uporabniki.

Razpis za letovanje v poletni sezoni 2022 je zaključen

Ministrstvo za javno upravo je dne 18. 3. 2022 objavilo Razpis za letovanje v poletni sezoni 2022. Razpis je bil namenjen izključno zaposlenim v organih državne uprave (na ministrstvih z organi v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah). Prijavili so se lahko tudi upokojenci državne uprave. Poletna sezona obsega termine od 25. 6. 2022 do 3. 9. 2022.

Rok za prijavo se je iztekel 1. 4. 2022.

Komisija za počitniško dejavnost Ministrstva za javno upravo je  13. aprila 2022 obravnavala vse pravočasno prispele prijave in letovanje dodelila na podlagi doseženega števila točk. Vsi prijavljeni bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni po elektronski pošti. Prejeli bodo dokument obvestilo o dodelitvi letovanja ali obvestilo o rezultatih razpisa skupaj s tabelo s prostimi termini po zaključku razpisa. Telefonske rezervacije za proste termine, ki so bili priloženi obvestilu o rezultatih razpisa, pričnemo sprejemati v torek 19. 4. 2022 od 9.00 ure dalje. Rezervacijo lahko opravijo samo notranji upravičenci, ki so se pravočasno prijavili na razpis za letovanje in niso dosegli zadostnega števila točk za dodelitev letovanja.

Javnim uslužbencem na drugih državnih organih in zunanjim uporabnikom bodo prosti termini po zaključenem razpisu na voljo od 21. 4. 2022 dalje.

Podatek o številu točk, ki jih je bilo potrebno doseči za dodelitev letovanja na posamezni lokaciji in terminu si lahko ogledate tukaj. V tabeli je vsaka lokacija prikazana v svojem zavihku.

Obvestilo

Obveščamo vas, da je stopil v veljavo nov cenik letovanja, ki za letovanja izven sezone določa 40 % popust na ceno iz cenika, razen za enodnevna letovanja.

Odpoved letovanja zaradi strahu pred širjenjem bolezni covid-19 ali zaradi uvedbe ukrepa obvezne karantene ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo

Letovanje je možno odpovedati v primeru višje sile ali izrednih nepredvidljivih okoliščin (Pravilnik o počitniški dejavnosti). Strah pred širjenjem bolezni covid-19 oziroma pred okužbo ne sodi med izredne nepredvidljive okoliščine, zato v primeru odpovedi letovanja iz tega razloga letovalec nosi stroške odpovedi v višini, kot je določena v 28. členu pravilnika. 

Če bi Vlada Republike Slovenije ali Vlada Republike Hrvaške razglasili popolno zaporo meje med državama ali če bi bila razglašena prepoved opravljanja nastanitvene dejavnosti, se letovalcu v celoti povrne stroške letovanja, ne glede na čas odpovedi. V primeru, da bo Vlada Republike Slovenije uvrstila Hrvaško na »rdeči seznam« in uvedla ukrep obvezne karantene ob vstopu nazaj v Slovenijo, se letovalcu v primeru odpovedi povrne strošek letovanja od dneva uvedbe tovrstnega ukrepa (nastanek izredne okoliščine, 30. člen pravilnika).

Turistični boni

Turističnih bonov, ki jih je uvedel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, za plačilo namestitve v teh počitniških enotah ni možno unovčiti. Ministrstvo za javno upravo namreč izvaja počitniško dejavnost kot lastno, neprofitno dejavnost, v okviru delovnih nalog proračunskega porabnika, za katero zakon možnosti unovčevanja turističnih bonov ni predvidel.

Cenik

Opis počitniških enot v Sloveniji

Opis počitniških enot na Hrvaškem