Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev odločbe o ukinitvi lokalnega oziroma državnega namakalnega sistema

Navodila za oddajo vloge:

Vlogo vložite pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec za pridobitev odločbe o ukinitvi zasebnega namakalnega sistema;
  • dokazilo, iz katerega je razvidno, da vodne pravice za namakanje kmetijskih zemljišč ni mogoče pridobiti,
  • upravno overjena soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč, če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinja 80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju, ali
  • odločbo, s katero inšpektor, pristojen za kmetijstvo, ali inšpektor, pristojen za vode, predlaga ukinitev namakalnega sistema.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko)