Skoči do osrednje vsebine

MLA pobuda je pobuda Slovenije, Argentine, Belgije, Mongolije, Nizozemske in Senegala za sprejetje Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavi in pregonu zločina genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

Predstavitveni video MLA pobude

O MLA pobudi

Namen MLA pobude je sprejetje mednarodne pogodbe, ki bi vzpostavila meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon najtežjih mednarodnih hudodelstev.

Pobuda je nastala po zasedanju strokovnjakov, ki so ga novembra 2011 v Haagu organizirale Nizozemska, Belgija in Slovenija. Tam se je potrdilo, da pri medsebojni pravni pomoči in izročanju med državami za nacionalno razsojanje glede genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev obstaja pravna praznina. K državam pobudnicam MLA pobude so pozneje pristopile še Argentina, Senegal in Mongolija.

Glede na naravo grozodejstev, pri katerih osumljenci, žrtve, priče in dokazi pogosto prehajajo državne meje, je ključnega pomena, da je zagotovljeno učinkovito mednarodno pravno sodelovanje na svetovni ravni.

Nekatere obstoječe večstranske mednarodne pogodbe vsebujejo sodobne določbe o medsebojni pravni pomoči in izročitvi, na primer Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in Konvencija Združenih narodov proti korupciji. Namen MLA pobude je sprejetje večstranske mednarodne pogodbe, ki bi vzpostavila podobne meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon najtežjih mednarodnih hudodelstev. Pobuda je usmerjena predvsem k primarni odgovornosti držav za pregon grozodejstev in potrebi za izboljšanje učinkovitosti preiskav in njihovega pregona na državni ravni.

Pobuda deluje kot samostojen proces zunaj okvira OZN. MLA pobudi se lahko pridružijo vse države članice OZN. Ker pobuda ni povezana z delom Mednarodnega kazenskega sodišča, lahko k njej pristopijo tako države pogodbenice Rimskega statuta kot tiste, ki to niso. Trenutno MLA pobudo podpira več kot 70 držav z vsega sveta.

Več informacij o vsebini MLA pobude in seznam držav podpornic sta na voljo med dokumenti (v angleščini).

Zgodovina

Od leta 2011 je bila vodilna skupina držav MLA pobude usmerjena v pridobivanje podpore pri drugih državah – tako na dvostranski ravni kot v večstranskih forumih.

Prva pripravljalna konferenca v Doornu na Nizozemskem med 16. in 19. oktobrom 2017 je pomenila odločilen korak naprej. Na konferenci je več kot sto udeležencev – predstavnikov držav podpornic in civilne družbe – razpravljalo o vsebinskih elementih načrtovane mednarodne pogodbe in postopkovnih vidikih, vključno s pogajalskim forumom. Razprave v Doornu so bile izhodišče za delo vodilnih pobudnic pri pripravi prvega osnutka MLA konvencije.

Na drugi pripravljalni konferenci v Noordwijku na Nizozemskem so udeleženci med 11. in 14. marcem 2019 razpravljali o osnutku MLA konvencije. Države pobudnice so sprejete pripombe vključile v ta osnutek.

Nadaljnji koraki

Po obsežni pridobljeni podpori MLA pobudi in dokončanih pripravljalnih delih se zdaj začenja pogajalska faza.

Diplomatska konferenca, ki naj bi potekala v Ljubljani od 8. do 19. junija 2020, je do nadaljnjega prestavljena. Med konferenco bodo potekala formalna pogajanja, njihov namen pa je sprejetje mednarodne pogodbe. Uradna vabila bodo poslana kmalu. Besedilo osnutka MLA konvencije, ki je dostopno med dokumenti, bo podlaga za pogajanja. Za izvedbo konference je bil pripravljen osnutek Poslovnika, ki je prav tako dostopen med dokumenti.

Pred diplomatsko konferenco pobudnice načrtujemo neformalna posvetovanja o osnutku Konvencije o medsebojni pravni pomoči. Potekala bodo med 27. in 29. januarjem 2020 na Nizozemskem. Za več informacij obiščite spletno stran.

Države podpornice bodo lahko dejavno sodelovale na obeh dogodkih in tako sooblikovale prihodnost mednarodne pogodbe o medsebojni pravni pomoči. Druge države se bodo lahko pridružile kot opazovalke. Povabljeni bodo tudi predstavniki mednarodnih/regionalnih organizacij in civilne družbe s tega področja.

Za sodelovanje na konferenci države podpornice potrebujejo poverilnice.

Kako se lahko države pridružijo MLA pobudi?

Države, ki želijo postati podpornice MLA pobude, vabimo, da pošljejo uradno verbalno noto v podporo pobudi in za začetek pogajanj za večstransko mednarodno pogodbo o medsebojni pravni pomoči in izročitvi, namenjeno premostitvi vrzeli v mednarodnem pravnem okviru glede preiskave in pregona najtežjih mednarodnih hudodelstev. Verbalno noto lahko pošljejo katerikoli od držav pobudnic.

Poziv k pisnim komentarjem na osnutek MLA konvencije

Države, mednarodne organizacije in nevladne organizacije vabimo k posredovanju pisnih komentarjev po možnosti s konkretnimi predlogi na besedilo osnutka MLA konvencije z dne 20. marec 2020. Pisne komentarje zbiramo do 1. oktobra 2020 na MLA-initiative@minjenv.nl.

Vljudno vas prosimo, da se pri posredovanju pisnih komentarjev izogibate vključevanju osebnih podatkov (na primer v obliki “sledi spremembam”, ki vsebujejo ime posameznika, ki vnaša komentarje v dokument).

Dokumenti