Skoči do osrednje vsebine

Diplomatska konferenca za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev (Konvencija MLA) bo potekala od 15. do 26. maja 2023 v Ljubljani.

Kaj je namen diplomatske konference?

Namen diplomatske konference so formalna pogajanja, ki bodo privedla do sprejema Konvencije MLA. Diplomatska konferenca je ključni korak v okviru MLA pobude, ki jo vodi Slovenija, skupaj z Argentino, Belgijo, Mongolijo, Nizozemsko in Senegalom (»države pobudnice«). Trenutno MLA pobudo podpira 77 držav z vsega sveta.

Udeležba

Na diplomatski konferenci bodo sodelovali predstavniki držav članic OZN, opazovalk OZN ter predstavniki mednarodnih in nevladnih organizacij.

Udeležba na diplomatski konferenci je mogoča le na podlagi formalnega vabila.

Registracija

Prosimo, da udeležbo na diplomatski konferenci potrdite s pritiskom na ustrezni gumb »Registracija« in na registracijskem obrazcu navedete svoje osebne podatke. Po opravljeni registraciji boste na svoj e-naslov prejeli elektronsko potrdilo o registraciji.

REGISTRACIJA – predstavniki držav (v angleščini)

REGISTRACIJA – predstavniki MO in organizacij civilne družbe (v angleščini)

Udeleženci, ki ne prihajajo iz držav članic EU, so naprošeni, da preverijo vizumski režim Republike Slovenije.

Rok za registracijo: 14. april 2023.

Rok za registracijo udeležencev z vizumsko obveznostjo: 28. marec 2023.

Udeleženci z vizumsko obveznostjo so naprošeni, da z registracijo ne odlašajo.

Poverilnice

Za aktivno sodelovanje pri formalnih pogajanjih morajo vse države – tako države podpornice kot države, ki niso izrazile formalne podpore pobudi MLA – pred konferenco posredovati skenirano kopijo pooblastila na elektronski naslov: mla-initiative.mzz@gov.si. Izvirnik pooblastila je treba izročiti sekretariatu konference ob njenem začetku, če je to mogoče, najpozneje pa 24 ur po njem. Primer poverilnega pisma je na voljo med dokumenti.

Organizacija dela diplomatske konference

Pogajanja bodo potekala na plenarnih zasedanjih in v delovnih skupinah. 

Države podpornice Pobude MLA lahko aktivno sodelujejo na konferenci. Drugi udeleženci se lahko udeležijo diplomatske konference kot opazovalci.

Glavni delovni jezik diplomatske konference je angleščina. Med plenarnimi zasedanji bo zagotovljeno tolmačenje v angleški, francoski in španski jezik.

Vsi relevantni dokumenti v zvezi z diplomatsko konferenco (osnutek pogodbe, osnutek poslovnika, osnutek dnevnega reda in drugi) so na voljo med dokumenti.

Vsa vprašanja glede konference lahko pošljete na: mla-initiative.mzz@gov.si.

Praktične informacije

Vse praktične podrobnosti glede vizumske obveznosti in postopka pridobivanja vizuma, akreditacije, možnosti nastanitve in prevoza, posebnih cen hotelskih sob za udeležence in podobno lahko najdete v Priročniku za udeležence (v angleškem jeziku).