Skoči do osrednje vsebine

Diplomatska konferenca o sprejetju Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavi in pregonu zločina genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, t. i. Konvencija MLA, bo potekala od 8. do 19. junija 2020 v Ljubljani.

Kaj je namen diplomatske konference?

Namen diplomatske konference so formalna pogajanja, ki bodo privedla do sprejetja Konvencije MLA. Diplomatska konferenca je ključni korak v okviru MLA pobude, ki jo vodi Slovenija, skupaj z Argentino, Belgijo, Mongolijo, Nizozemsko in Senegalom (»države pobudnice«). Podporo pobudi je izrazilo že več kot 70 držav.

Udeležba

Na diplomatski konferenci bodo sodelovali predstavniki držav članic OZN, opazovalke OZN ter predstavniki mednarodnih in nevladnih organizacij.

Udeležba na diplomatski konferenci je mogoča le na podlagi formalnega vabila.

Poverilnice

Za aktivno sodelovanje pri formalnih pogajanjih morajo vse države – tako države podpornice kot države, ki niso izrazile formalne podpore pobudi MLA – pred konferenco posredovati skenirano kopijo pooblastila na elektronski naslov: mla-initiative.mzz@gov.si. Izvirnik pooblastila je treba izročiti sekretariatu konference ob njenem začetku, če je to mogoče, najpozneje pa 24 ur po njem.

Organizacija dela diplomatske konference

Pogajanja bodo potekala na plenarnih zasedanjih in v delovnih skupinah.

Države podpornice Pobude MLA lahko aktivno sodelujejo na konferenci. Drugi udeleženci se lahko udeležijo diplomatske konference kot opazovalci.

Glavni delovni jezik diplomatske konference je angleščina. Med plenarnimi zasedanji bo zagotovljeno tolmačenje v angleški, francoski in španski jezik.

Vsi relevantni dokumenti v zvezi z diplomatsko konferenco (osnutek pogodbe, osnutek poslovnika, osnutek dnevnega reda itd.) so dostopni na spletni strani MLA pobude.

V marcu bodo vabljene strani prejele revidiran osnutek Konvencije MLA in revidiran osnutek Poslovnika. Tako bodo imele vpogled v razprave in komentarje udeležencev neformalnih posvetovanj v okviru Pobude MLA, ki so potekala v Haagu od 27. do 29. januarja 2020.

Praktične informacije

Vse praktične podrobnosti glede vizumske obveznosti in postopka pridobivanja vizuma, akreditacije, možnosti nastanitve in prevoza, posebnih cen hotelskih sob za udeležence ipd. lahko najdete v »Priročniku za udeležence« (v angleškem jeziku).

Vsa vprašanja glede konference lahko pošljete na: mla-initiative.mzz@gov.si.

Dokumenti

Iskalnik