Skoči do osrednje vsebine

Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027

Rok za prijavo je potekel.

Predmet povabila

je poziv 12 razvojnim regijam k predložitvi osnutkov dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027. S tem povabilom so se začele izvajati aktivnosti za sklenitev dogovorov za razvoj regij. Povabilo za pripravo dogovora za razvoj regij se bo v naslednjih mesecih dopolnjevalo.

Predmet tega povabila

Predmet povabila je sofinanciranje projektov v okviru naslednjega cilja evropske kohezijske politike: »Prednostna naloga: 1. Inovacijska družba znanja, RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)« – Podjetno nad izzive (PONI).

PONI je program podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih zaposlitve na regionalnih razvojnih agencijah s pomočjo usposabljanj in mentoriranja razvijejo ter realizirajo svojo podjetniško idejo.

Namen projekta PONI je podjetniško usposabljanje v regiji, s tem pa spodbujanje podjetništva.

Cilji projekta so zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje, zmanjšanje brezposelnosti ter spodbujanje podjetništva in podjetnosti.

Višina sofinanciranja: skupna višina sofinanciranja je 18,47 mio EUR za celotno programsko obdobje.

Upravičenci: Regionalne razvojne agencije v vseh 12 razvojnih regijah

Rok za posredovanje osnutkov dogovorov za razvoj regij je 30. 10. 2023

Drugi cilji evropske kohezijske politike iz Povabila:

Drugi cilji evropske kohezijske politike v okviru dogovorov bodo predmet dopolnitve tega povabila, ko bodo določeni in oblikovani vstopni in drugi pogoji v okviru ciljev politik in prednostnih nalog, ki izhajajo iz pristojnosti drugih resornih ministrstev.

Dokumenti in obrazci

Obrazci

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - gp.mkrr@gov.si