Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Priloga E: Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ver. 2.9. s prilogami, ki so dostopna na spletnem naslovu: Služba za evropska sredstva | GOV.SI

Priloga F: Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, ki so dostopna na spletnem naslovu: Navodila in smernice - Evropska sredstva

Dokumentacija informacijskega sistema e-MA2 je dostopna na spletnem naslovu: IS e-MA2 - Evropska sredstva

 

Kontakt

Informativni dan

Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v petek, 17. 11. 2023 ob 10. uri, v veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. Predhodne prijave na informativni dan niso potrebne. 

Kontakt

Natalija Ravnikar

T: 01 400 5611 (delavniki med 10.00 in 11.00 ter 13.30 in 14.30)

E: natalija.ravnikar@gov.si

Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela do srede, 6. 12. 2023, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovorilo.

 

Več na portalu javnih naročil