Skoči do osrednje vsebine

 • Direktorica Urada za mladino mag. Tina Kosi in Igor Jesih sta se ta teden udeležila tridnevnega zasedanja generalnih direktorjev za področje mladine, ki je potekalo v okviru belgijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ta teden v Bruslju. Osrednja tema srečanja je bila ocena in ključne usmeritve Evropske strategije za mlade 2019 - 2027.

 • Na javnem razpisu Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih je bilo skupaj izbranih 50 projektov v skupni vrednosti 5.008.269,50 evra, od tega 2.744.055,04 evra za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 2.264.214,46 evra za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

 • Na Uradu za mladino podpiramo vse projekte in pobude, ki so usmerjene v zdravje mladih in v preprečevanje uživanja vseh vrst škodljivih snovi. Mladi so danes na mnoge zelo agresivne načine izpostavljeni številnim pritiskom iz okolja, ki jih silijo v sledenje nekim vzorcem obnašanja, ki pa niso nujno vedno pozitivno naravnani.

Novice

 • Nova celostna grafična podoba za mladinsko delo

  Državna strokovna delovna skupina za dvig kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela, ki deluje v sklopu bonskega procesa in spodbuja implementacijo Evropske agende za mladinsko delo, je podala pobudo za pripravo nove celostne grafične pobode mladinskega sektorja v Sloveniji, ki bo pripomogla pri prepoznavnosti mladinskega dela.

 • Praznična poslanica Urada Republike Slovenije za mladino

  Konec leta 2023 za urad za mladino ne predstavlja tudi konca nekega delovnega obdobja, ampak zgolj priložnost, da se ob iztekajočem koledarskem letu kot mnogi ozremo nazaj in pogledamo naprej, četudi je letni delovni načrt v polnem izvajanju in v sredi intenzivnih delovnih procesov.

 • Rezultati Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025

  Na Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025 je bilo za sofinanciranje odobrenih 115 programov v skupni višini 3.662.800,00 EUR.