Skoči do osrednje vsebine

Teme

  • Mladinski sektor

    Mladinski sektor v Sloveniji zaznamuje različnost oblik združevanja mladih v mladinske organizacije ter pestrost organizacij za mlade, tako javnih kot zasebnih. Organizacije v mladinskem sektorju lahko ovrednotimo na različne načine, v osnovi pa jih glede na vlogo in pomen za razvoj mladinskega dela in mladinske politike razvrščamo na mladinske svete, nacionalne mladinske organizacije, mladinske centre oziroma središča in najbolj raznorodno skupino, to je druge nevladne organizacije. Prek pridobljenega statusa delovanja v javnem interesu je posamezni organizaciji omogočena dostopnost do posameznih instrumentov v mladinskem sektorju, tudi finančnih.