Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za mladino zastopamo interese mladinskega sektorja in mladinskega dela s tem, ko v vlogi glavnega usklajevalca vseh aktivnosti politike glede mladih zagotavljamo ukrepe, ki celovito urejajo položaj mladih v Sloveniji. V sodelovanju z drugimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi spremljamo položaj mladih in učinke vseh izvedenih ukrepov za večjo vključenost potreb in interesov mladih pri oblikovanju politik. Urad, ki deluje od leta 1991 kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je državna avtoriteta na področju mladinskega dela, pri oblikovanju mladinskih politik pa ohranja relativno samostojen položaj, med drugim zagotavlja tudi finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade ter spodbuja raziskovalno delo na področju mladine.

Mladinska politika v Republiki Sloveniji je ena najbolj spreminjajočih, celovitih in za prihodnji razvoj odločilnih politik. Na uradu pozorno spremljamo družbene spremembe in soustvarjamo ustrezne možnosti za oblikovanje potrebnih ukrepov v okviru sektorskih politik, še posebej na področjih, ki so bistvena za urejanje položaja mladih: od zagotavljanja zaposlovanja, spremljanja pojava novih oblik zasvojenosti, socialne izključenosti in podobno.

Posebno pozornost namenjamo tudi krepitvi organiziranega in strateško vodenega strukturiranega dialoga z mladimi, povečevanju kakovosti mladinskega dela in večjemu poznavanju mladine.

Urad za mladino opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet Vlade RS za mladino.

Urad aktivno sodeluje v pristojnih organih Evropske unije, Svetu Evrope in drugih mednarodnih povezavah, ki se ukvarjajo z urejanjem položaja mladih, in tudi z mednarodnim sodelovanjem zagotavlja, da se s krepitvijo mladinskega sektorja v Sloveniji uresničujejo cilji mladinske politike tudi na evropski ravni.

Urad za mladino kot pristojna nacionalna avtoriteta skrbi za izvajanje programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki spodbujata mlade k aktivni udeležbi in mednarodnemu sodelovanju. Programa v Sloveniji izvaja nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda Movit.

Vodstvo