Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za mladino

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za mladino

Naslov: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 56 00

E-naslov: is.vog@ivm.msru-pg

Odgovorna oseba: mag. Tina Kosi, direktorica

Datum prve objave kataloga: 8. 9. 2016

Datum zadnje spremembe: 26. 10. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=77

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za mladino.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Uradu za mladino smo pristojni za uresničevanje javnega interesa mladinskega sektorja. V sodelovanju z drugimi državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi spremljamo položaj mladih in učinke ukrepov, ki so namenjeni večji vključenosti potreb in interesov mladih pri oblikovanju politik.

Na uradu pripravljamo predpise in ukrepe na področju mladinskega sektorja, zagotavljamo finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade in sodelujemo s pristojnimi organi in drugimi subjekti v mladinskem sektorju.  Sodelujemo pri predstavljanju države v organih Evropske unije in Sveta Evrope ter na mednarodni ravni v zadevah, ki se nanašajo na mladino.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Podelitev statusov delovanja v javnem interesu organizacijam v mladinskem sektorju
 • Sofinanciranje programov v mladinskem sektorju
 • Vodenje Registra mladinskih svetov lokalnih skupnosti in izdajanje potrdila o vpisu ter o registraciji

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za mladino
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • seznam nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju
 • seznam mladinskih svetov lokalnih skupnosti
 • seznam nacionalnih mladinskih organizacij
 • dokumenti o postopkih Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela
 • dokumenti o postopkih Javnega razpisa glede podpore zaposlovanja mladih.

Katalogi informacij javnega značaja