Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za makroekonomska vprašanja

Predsednik vlade dr. Robert Golob je ustanovil Strateški svet za makroekonomska vprašanja (v nadaljevanju strateški svet). Njegova ključna naloga bo priprava predlogov in strokovnih usmeritev, ki bodo podlaga za uravnotežene in vzdržne sistemske ukrepe.

Naloge strateškega sveta

Naloge strateškega sveta so, da na področju (makro)ekonomije za predsednika vlade pripravlja mnenja, strokovne usmeritve in predloge v zvezi z:

 • oblikovanjem strukturnih reform;
 • ukrepi javnofinančne in drugih (makro)ekonomskih politik Republike Slovenije;
 • pripravo proračunskih dokumentov in dokumentov razvojnega načrtovanja Republike Slovenije;
 • ukrepi za učinkovite odzive na nepredvidene spremembe v makroekonomskih okoliščinah;
 • drugimi relevantnimi vprašanji.

Člani strateškega sveta

Strateški svet za makroekonomska vprašanja trenutno sestavlja 13 članic in članov, strokovnjakov s področja ekonomije:

 • mag. Marijana Bednaš,
 • mag. Velimir Bole,
 • dr. Mitja Čok,
 • dr. Mejra Festić
 • mag. Mitja Gaspari,
 • Bojan Ivanc,
 • dr. Matej Lahovnik,
 • dr. Igor Masten,
 • dr. Mojmir Mrak,
 • dr. Dušan Mramor,
 • dr. Janez Prašnikar,
 • dr. Vasja Rant,
 • dr. Žiga Žarnić.

Svet vodi mag. Marijana Bednaš.