Skoči do osrednje vsebine

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na izobraževalnih institucijah

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je postopek, v katerem se na podlagi v tujini opravljenega izobraževanja odloči o posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji izvaja tista izobraževalna institucija, pri kateri želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje.

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil.

Na srednješolski in višješolski strokovni ravni imetnik tuje listine poda vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na izobraževalni instituciji. Ta bo na podlagi vloge in dokazil ugotovila izpolnjevanje vpisnih pogojev ter izdala odločbo o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa.

Na visokošolskih študijskih programih se vloga poda z elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ, ki v prijavi vsebuje tudi vlogo za priznavanje izobraževanja.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Pristojnost organov

Izobraževalne institucije izvajajo naslednje naloge v zvezi s priznavanjem izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja:

  • imenovanje pooblaščene osebe, ki bo vodila postopke priznavanja izobraževanja,
  • obveščanje ENIC-NARIC centra o imenovanjih pooblaščenih oseb za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja,
  • vodenje upravnih postopkov za namen priznavanja izobraževanja,
  • vodenje javnih evidenc izdanih odločb na prvi in drugi stopnji.

ENIC-NARIC center zagotavlja strokovno pomoč izobraževalnim institucijam v postopkih priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. V ta namen je ENIC-NARIC center pripravil Informacije o državah in primerljivosti tujega izobraževanja s slovenskim izobraževanjem, s katerimi si lahko izobraževalne institucije pomagajo pri prepoznavanju nekaterih tujih šolskih sistemov in njihovih listin o izobraževanju.

Informacije za izobraževalne institucije

Informacija glede legalizacije in mednarodne overitve z žigom Apostille listin o izobraževanju

Pri obravnavi listin o izobraževanju v okviru postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se uporabljajo določbe Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu skladno z določbami haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin, podpisane s strani držav članic konvencije (angl.).