Skoči do osrednje vsebine

Zaključevanje projekta AdReN – Automatic recognition in the Adriatic Region

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Glavni cilj projekta AdReN, ki je so-financiran s strani Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+, je spodbujanje implementacije avtomatičnega priznavanja v Adriatic (jadranski) regiji.

V projektu AdReN sodelujejo naslednje države: Italija, kot nosilka projekta, in partnerji v projektu: Grčija, Hrvaška in Slovenija ter italijanska visokošolska institucija Università Iuav di Venezia, kjer je ustanovljen AdReN sekretariat, ki bo omogočal sodelovanje še po izteku projekta.

Projekt se zaključi avgusta 2022.

Partnerske države so s pomočjo razvoja različnih orodij, povezovanjem ENIC-NARIC centrov, visokošolskih ustanov in drugih pristojnih ustanov partnerskih držav, s podporo sinergijam že obstoječih orodij (Scan-d, Q-ENTRY, FraudSCAN) ter z ustanovitvijo  AdReN Sekretariata na Università Iuav di Venezia, omogočile hitrejše, bolj avtomatično priznavanje kvalifikacij v regiji za dostop do nadaljevanja izobraževanja na visokošolski ravni.

Spletna stran projekta  AdReN (v angleškem jeziku) vsebuje nova orodja za olajšanje priznavanja izobraževanja, ki bodo v oporo visokošolskim institucijam v postopkih priznavanja izobraževanja: primerjalno tabelo pred-bolonjskih in bolonjskih kvalifikacij v regiji (v tabeli so tudi države, ki niso bile partnerice projekta), publikaciji Transnacionalno izobraževanje in Bistvene razlike, pripravljeni s strani štirih držav jadranske regije, in iskalnik ujemajočih kvalifikacij partnerjev projekta.

Z namenom meddržavnega in medinstitucionalnega sodelovanja ter trajnosti projekta AdReN se vzdržuje obstoječa informacijska mreža Adriatic Recognition Network.

Projekt AdReN sofinancira program Evropske unije Erasmus+.